LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Never Thought

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Standing with boys on the corner
I see look at me walking by
But don't understand how I'm feeling
boy you are the apple of my eye

I never thought, no
That I'd find someone to love me you do
I never thought in a million years, you
Would make every one of my dreams come

Baby there ain't no for you to worry
'Cause you can turn back on me
You know I'll still be waitin'
Right under the sycamore

all I see, you're all I see
I let nobody ever come between you and me
See, you're all I see, every time step to me
I don't pay them any mind, all about you and me

I never thought, no
That I'd someone to love me like you do
I thought in a million years, that you
make every one of my dreams come true

Baby ain't no need for you to worry
'Cause you can turn your on me
You that I'll still be waitin'
Right under the tree

all I see, you're all I see
I won't let nobody ever between you and me
See, you're all I see, every time they to me
I don't pay any mind, it's all about you and me

As clear as the sea, blow tropical breeze
I see only we seven seas stars
Cooling at the park down in
think, you and me, love, say it's all
Move your lips slow, come to my ear
It's here my dear where fears come clear

There's little left to escape and make best
All I see is three to complete, making sweet
Honey, all I see, all we need, the true life is
We can be, I never thought in a million years
That you make every one of my dreams come true

I thought, no never
That I'd someone to love me like you do
I never thought in a million years, you
Would make every one of my dreams come

there ain't no need for you to worry
'Cause you can turn back on me
You know that I'll be waitin'
Right under the sycamore

I never thought, no
That I'd find someone to love me you do
I never thought in a years, that you
Would every one of my dreams come true

there ain't no need for you to worry
'Cause you can your back on me
You know I'll still be waitin'
Right under the tree

I never thought, no
That I'd find to love me like you do
I thought in a million years, that you
Would every one of my dreams come true

Baby there ain't no need for you to
you can turn your back on me
You know that I'll still be
under the sycamore tree

Videos

DIVINE FAIRY TALES FULL ALBUM 1998
DIVINE FAIRY TALES FULL ALBUM 1998
Divine - featuring Ladybug Mecca ( Digable Planets )  NEVER THOUGHT
Divine - featuring Ladybug Mecca ( Digable Planets ) NEVER THOUGHT
Divine Masculine to Divine Feminine - I Never Knew a Love Like this before
Divine Masculine to Divine Feminine - I Never Knew a Love Like this before
Divine - I Never Thought
Divine - I Never Thought
I Never Thought By Dan Hill To Divine Flores
I Never Thought By Dan Hill To Divine Flores
Porter Robinson - Divinity ft. Amy Millan
Porter Robinson - Divinity ft. Amy Millan
Divine
Divine
DIVINE FAIRY TALES FULL ALBUM 1998
DIVINE FAIRY TALES FULL ALBUM 1998
Divine - Lately
Divine - Lately
McClain Sisters "Great Divide" Music Video from Disney's Secret of the Wings
McClain Sisters "Great Divide" Music Video from Disney's Secret of the Wings
I SOLD THE RUINED SOL..
I SOLD THE RUINED SOL..
Divine;  You Can Say.
Divine; You Can Say.
Marvin Divine - Dreamers
Marvin Divine - Dreamers
Marvin Divine - Pretty Lights
Marvin Divine - Pretty Lights
RS - Road to Divine Week #1
RS - Road to Divine Week #1
Dead and Divine - Goodnight, Quiet City
Dead and Divine - Goodnight, Quiet City
Sean Kingston - Beautiful Girls (Official Music Video)
Sean Kingston - Beautiful Girls (Official Music Video)
Broken heart
Broken heart
Divine Masculine's Karmic Situation | I Thought I Loved You
Divine Masculine's Karmic Situation | I Thought I Loved You
How is divine masculine feeling about divine feminine? The thought of losing you breaks my heart💔
How is divine masculine feeling about divine feminine? The thought of losing you breaks my heart💔