LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Never Knew

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I never knew a love this before
I never knew a like this before

For once in my
I in my heart that I had it all
A love I can
That would never let me fall

When my heart started feeling
Stares of love were burning
Building walls, walls
Closing all my to love

I never knew a love like before
How it's burning me
I never knew a love like this
How I wish she would know

I never knew a like this before
She's just me slowly
I never a love like this before
Oh, no, no, no,

Closing my eyes, I think to myself
Will nightmare end
How many will I have to cry
Till her heart change

But I don't want to
I need to feel this way
I made a big mistake, big mistake
Taking all her lies

I never knew a love this before
How it's inside me
I knew a love like this before
How I wish you would this

I never knew a like this before
She's just me slowly
I never knew a like this before
Oh, no, no, no,

Now gone
'Cause I'm her go
Now she's
Now I'm all
Now gone, away

I never knew a like this before
How burning inside me
I never knew a love like this
How I wish you know this

I never a love like this before
She's just killing me
I never knew a love like before
Oh, no, no, no,

(I never knew a love this)
I knew a love like this before
How burning inside me
(I knew a love like this)
I never knew a like this before
How I you would know this

(I never a love like this)
I never knew a love like before
She's just killing me
(I never knew a like this)
I never knew a love like this
Oh, no, no, no,

Videos

Kumbia Kings - I Never Knew
Kumbia Kings - I Never Knew
I Never Knew
I Never Knew
Kumbia Kings - I Need Your Love
Kumbia Kings - I Need Your Love
Kumbia Kings- You dont love me (Lyrics)
Kumbia Kings- You dont love me (Lyrics)
Te Di
Te Di
Why Did You
Why Did You
KUMBIA KINGS - Why Did You [HQ]
KUMBIA KINGS - Why Did You [HQ]
Kumbia Kings - Together (1999)
Kumbia Kings - Together (1999)
Kumbia Kings - Think'n About You
Kumbia Kings - Think'n About You
Think'n About You
Think'n About You
Lk255 - Kumbia Kings (Compilation) (2003)
Lk255 - Kumbia Kings (Compilation) (2003)
Under My Skin - Kumbia Kings
Under My Skin - Kumbia Kings
Say It (A Million Times)
Say It (A Million Times)
kumbia kings  oh no por felipe g
kumbia kings oh no por felipe g
"You don't love me anymore" - Subtitulado al Español
"You don't love me anymore" - Subtitulado al Español
Frankie J - Obsesion (No Es Amor) (Official Music VIdeo) (English)
Frankie J - Obsesion (No Es Amor) (Official Music VIdeo) (English)
Kumbia Kings [R&B Compilation] Best Latin '00s Love Songs
Kumbia Kings [R&B Compilation] Best Latin '00s Love Songs
Kumbia Kings - Acto Final
Kumbia Kings - Acto Final
Selena Quintanilla - Oh No! [I'll Never Fall In Love Again]  2015
Selena Quintanilla - Oh No! [I'll Never Fall In Love Again] 2015
Kumbia kings
Kumbia kings