LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm Watching You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hello, baby, a long time
I know here, I feel you close to me
So to say
Making all the words, I them all inside

Then I see you and they
Like beneath the snow
And life wait for everyone
And yesterday, I let you go

I'm you tonight
And I for so long
been living on your memories
In a where we were one
And you told me you could make it on own

I'm you tonight
And making me cry
I lost you, I lost everything
But our love never die

Not mine, my love is born to be your
Oh baby, to history near you
But the moment when I see me in eyes
You're gone, gone

You can say goodbye if you to
I love you but I'll try to
But in my I know it's meant to be
you and me

But I know you came to away
voices in the wind
And I if you feel my love
It's stronger than ever been

I'm watching you
And no other one
All the we gave eternally
Now dying in the sun

Not mine, my was born to be your love
Oh baby, to make near you
But that moment when I see me in eyes
gone, you're gone, you're gone

Videos

DIANA ROSS i'm watching you
DIANA ROSS i'm watching you
Diana Ross - I'm Coming Out
Diana Ross - I'm Coming Out
Missing You - Diana Ross
Missing You - Diana Ross
MISSING YOU - Diana Ross (Lyrics)
MISSING YOU - Diana Ross (Lyrics)
Diana Ross - Missing You (Audio)
Diana Ross - Missing You (Audio)
"I'm Gonna Make You Love Me"  Diana Ross & the Supremes and The Temptations
"I'm Gonna Make You Love Me" Diana Ross & the Supremes and The Temptations
Diana Ross - Missing you
Diana Ross - Missing you
Diana Ross - Remember Me
Diana Ross - Remember Me
Diana Ross and Ru Paul - I Will Survive
Diana Ross and Ru Paul - I Will Survive
Diana Ross and The Supremes with The Temptations I'm Gonna Make You Love Me
Diana Ross and The Supremes with The Temptations I'm Gonna Make You Love Me
Diana Ross & Marvin Gaye-My Mistake (Was To Love You)
Diana Ross & Marvin Gaye-My Mistake (Was To Love You)
Diana Ross - Upside down
Diana Ross - Upside down
Diana Ross - Do you know where you're going to with lyrics
Diana Ross - Do you know where you're going to with lyrics
Diana Ross - I'm Coming Out
Diana Ross - I'm Coming Out
Diana Ross - When You Tell Me That You Love Me
Diana Ross - When You Tell Me That You Love Me
I'm Missing You - Diana Ross
I'm Missing You - Diana Ross
Diana Ross - Missing You
Diana Ross - Missing You
"Missing You" Diana Ross & Smokey Robinson
"Missing You" Diana Ross & Smokey Robinson
MICHAEL JACKSON AND DIANA ROSS- MISSING YOU
MICHAEL JACKSON AND DIANA ROSS- MISSING YOU
WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME - Diana Ross (Lyrics)
WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME - Diana Ross (Lyrics)