LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm Watching You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hello, baby, a long time
I know you're here, I you close to me
So to say
all the words, I save them all inside

Then I see you and disappear
Like beneath the snow
And don't wait for everyone
And yesterday, I let you go

I'm you tonight
And I waited for so
I've living on your memories
In a where we were one
And you told me you could make it on own

I'm watching you
And making me cry
When I lost you, I everything
But our love should die

Not mine, my love is to be your love
Oh baby, to history near you
But the moment when I see me in your
gone, you're gone

You can say goodbye if you to
I love you but try to understand
But in my soul I know it's to be
you and me

But I know you came to away
Like in the wind
And I if you feel my love
It's stronger than it's ever

I'm watching you
And no other one
All the love we eternally
Now it's in the sun

Not mine, my love was born to be love
Oh baby, to make history you
But that when I see me in your eyes
gone, you're gone, you're gone

Videos

DIANA ROSS i'm watching you
DIANA ROSS i'm watching you
Diana Ross - I'm Coming Out
Diana Ross - I'm Coming Out
Missing You - Diana Ross
Missing You - Diana Ross
Diana Ross - Do you know where you're going to with lyrics
Diana Ross - Do you know where you're going to with lyrics
Diana Ross - Missing You (Audio)
Diana Ross - Missing You (Audio)
Diana Ross - Missing you
Diana Ross - Missing you
Diana Ross - I'm Coming Out
Diana Ross - I'm Coming Out
Diana Ross - Missing You (original 1984)
Diana Ross - Missing You (original 1984)
Diana Ross: Missing You (semiwidescreen)
Diana Ross: Missing You (semiwidescreen)
DIANA ROSS ''He Lives In You''
DIANA ROSS ''He Lives In You''
David Ruffin, Diana Ross (I'm Losing You)
David Ruffin, Diana Ross (I'm Losing You)
"Missing You" Diana Ross & Smokey Robinson
"Missing You" Diana Ross & Smokey Robinson
Julio Iglesias & Diana Ross - All Of You - Lyrics & Tradução
Julio Iglesias & Diana Ross - All Of You - Lyrics & Tradução
Diana Ross - The Boss
Diana Ross - The Boss
I'm Missing You - Diana Ross
I'm Missing You - Diana Ross
Diana Ross Im Still Waiting
Diana Ross Im Still Waiting
Cryin' My Heart Out for You - Diana Ross
Cryin' My Heart Out for You - Diana Ross
Diana Ross - I'm Watching You (1 photo)
Diana Ross - I'm Watching You (1 photo)
"I'm Gonna Make You Love Me"  Diana Ross & the Supremes and The Temptations
"I'm Gonna Make You Love Me" Diana Ross & the Supremes and The Temptations
Im coming out (Lyrics) Diana Ross
Im coming out (Lyrics) Diana Ross