LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm Watching You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hello, baby, a long time
I know you're here, I you close to me
So to say
all the words, I save them all inside

Then I see you and disappear
leaves beneath the snow
And life don't for everyone
And yesterday, I let you go

I'm you tonight
And I for so long
I've been living on your
In a where we were one
And you told me you make it on your own

I'm watching you
And making me cry
When I lost you, I lost
But our should never die

Not mine, my love is born to be love
Oh baby, to history near you
But the moment I see me in your eyes
You're gone, you're

You can say if you want to
I love you but I'll try to
But in my soul I know it's to be
you and me

But I know you to fade away
Like in the wind
And I if you feel my love
It's stronger than it's ever

I'm you tonight
And no other one
All the love we eternally
Now it's in the sun

Not mine, my love was born to be love
Oh baby, to make history you
But that moment when I see me in your
You're gone, you're gone, gone

Videos

DIANA ROSS i'm watching you
DIANA ROSS i'm watching you
Missing You - Diana Ross
Missing You - Diana Ross
Diana Ross - I'm Coming Out
Diana Ross - I'm Coming Out
Diana Ross - Missing you
Diana Ross - Missing you
Diana Ross - Missing You (Audio)
Diana Ross - Missing You (Audio)
Diana Ross - I'm Watching You (1 photo)
Diana Ross - I'm Watching You (1 photo)
"I'm Gonna Make You Love Me"  Diana Ross & the Supremes and The Temptations
"I'm Gonna Make You Love Me" Diana Ross & the Supremes and The Temptations
"Missing You" Diana Ross & Smokey Robinson
"Missing You" Diana Ross & Smokey Robinson
Diana Ross: Missing You (semiwidescreen)
Diana Ross: Missing You (semiwidescreen)
Do You Know Where You're Going To by Diana Ross...with Lyrics
Do You Know Where You're Going To by Diana Ross...with Lyrics
Upside Down - DIANA ROSS '1980
Upside Down - DIANA ROSS '1980
Stevie Wonder - I'm Gonna Make you Love Me (with Diana Ross)
Stevie Wonder - I'm Gonna Make you Love Me (with Diana Ross)
Diana Ross - Remember Me
Diana Ross - Remember Me
"Touch Me in the Morning" Diana Ross
"Touch Me in the Morning" Diana Ross
David Ruffin, Diana Ross (I'm Losing You)
David Ruffin, Diana Ross (I'm Losing You)
Diana Ross - Missing You (original 1984)
Diana Ross - Missing You (original 1984)
"Upside Down" - Michael Jackson at Diana Ross Concert (1980)
"Upside Down" - Michael Jackson at Diana Ross Concert (1980)
Diana Ross - I'm Coming Out
Diana Ross - I'm Coming Out
Diana Ross - Missing You
Diana Ross - Missing You
MICHAEL JACKSON AND DIANA ROSS- MISSING YOU
MICHAEL JACKSON AND DIANA ROSS- MISSING YOU