LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm Just An Old Chunk Of Coal

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey I'm an old chunk of coal
But I'm be a diamond some day
I'm gonna grow and glow till I'm so pure perfect
I'm gonna put a smile on face

I'm gonna kneel and pray day
And last I should become vain the way
And I'm just an old of coal now Lord
But I'm gonna be a diamond day

I'm gonna the best way to walk
I'm search and find a better way to talk
And I'm gonna spit and polish my old rough edged
Till I get rid of every flaw

Yea, I'm be the world's greatest friend
I'm gonna go shaking everybody's hand
I'm gonna be the pickin' rage of the age
Yea, I'm gonna be a diamond day

Now I'm just an old chunk of
But I'm gonna be a diamond day
Hey and I'm gonna grow and glow I'm so blue pure perfect
I'm gonna put a on everybody's face

I'm kneel and pray every day
And last I should become vain the way
Hey and I'm just an old chunk of now Lord
But I'm gonna be a some day
And yea, I'm gonna be the pickin' rage of the age
Yea, I'm gonna be a some day

Videos

John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal (But I'm Gonna be a Diamond Some Day)
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal (But I'm Gonna be a Diamond Some Day)
Old Chunk of Coal (written by Billy Joe Shaver) - John Anderson
Old Chunk of Coal (written by Billy Joe Shaver) - John Anderson
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal
I'm Just An Old Chunk Of Coal [But I'm Gonna Be A Diamond Some Day]
I'm Just An Old Chunk Of Coal [But I'm Gonna Be A Diamond Some Day]
Johnny Cash -  I'm Just an Old Chunk of Coal
Johnny Cash - I'm Just an Old Chunk of Coal
BILLY JOE SHAVER  "I'm Just an Old Chunk of Coal"
BILLY JOE SHAVER "I'm Just an Old Chunk of Coal"
Karaoke I'm Just An Old Chunk Of Coal - John Anderson *
Karaoke I'm Just An Old Chunk Of Coal - John Anderson *
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 02.08.14) HD
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 02.08.14) HD
Billy Joe Shaver "I'm Just An Old Chunk Of Coal"
Billy Joe Shaver "I'm Just An Old Chunk Of Coal"
I'm Just an Old Chunk of Coal (But I'm Gonna Be a Diamond Someday)
I'm Just an Old Chunk of Coal (But I'm Gonna Be a Diamond Someday)
I'm Just An Old Chunk Of Coal - New Jerusalem Bluegrass
I'm Just An Old Chunk Of Coal - New Jerusalem Bluegrass
4/5/14 John Anderson singing Old Chunk of Coal
4/5/14 John Anderson singing Old Chunk of Coal
I'm Just An Old Chunk Of Coal , John Anderson , 1981 Vinyl 45RPM
I'm Just An Old Chunk Of Coal , John Anderson , 1981 Vinyl 45RPM
Stonewall Jackson - I'm Just An Old Chunk Of Coal
Stonewall Jackson - I'm Just An Old Chunk Of Coal
Im Just An Old Chunk Of Coal Chords And Lyrics
Im Just An Old Chunk Of Coal Chords And Lyrics
I'm Just An Old Chunk Of Coal (acoustic version)     Joe The Guitarman     www.JoeTheGuitarman.com
I'm Just An Old Chunk Of Coal (acoustic version) Joe The Guitarman www.JoeTheGuitarman.com
I'm Just an Old Chunk of Coal cover by Haley Skelton
I'm Just an Old Chunk of Coal cover by Haley Skelton
I'm Just An Old Chunk of Coal (But I'm Gonna Be a Diamond Someday)
I'm Just An Old Chunk of Coal (But I'm Gonna Be a Diamond Someday)
I'm Just an Old Chunk of Coal
I'm Just an Old Chunk of Coal
I'm Just an Old Chunk of Coal - Billy Joe Shaver/John Anderson cover
I'm Just an Old Chunk of Coal - Billy Joe Shaver/John Anderson cover