LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm Just An Old Chunk Of Coal

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey I'm an old chunk of coal
But I'm be a diamond some day
I'm gonna grow and glow till I'm so pure perfect
I'm gonna put a on everybody's face

I'm gonna and pray every day
And last I should vain along the way
And I'm just an old of coal now Lord
But I'm be a diamond some day

I'm gonna the best way to walk
I'm gonna search and find a better way to
And I'm gonna spit and my old rough edged self
Till I get rid of every single

Yea, I'm gonna be the greatest friend
I'm gonna go round shaking hand
I'm gonna be the cotton pickin' of the age
Yea, I'm gonna be a diamond day

Now I'm just an old chunk of
But I'm gonna be a some day
Hey and I'm grow and glow till I'm so blue pure perfect
I'm put a smile on everybody's face

I'm gonna and pray every day
And last I should become vain the way
Hey and I'm just an old chunk of coal now
But I'm be a diamond some day
And yea, I'm gonna be the cotton rage of the age
Yea, I'm gonna be a some day

Videos

John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal (But I'm Gonna be a Diamond Some Day)
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal (But I'm Gonna be a Diamond Some Day)
Old Chunk of Coal (written by Billy Joe Shaver) - John Anderson
Old Chunk of Coal (written by Billy Joe Shaver) - John Anderson
I'm Just An Old Chunk Of Coal [But I'm Gonna Be A Diamond Some Day]
I'm Just An Old Chunk Of Coal [But I'm Gonna Be A Diamond Some Day]
Johnny Cash -  I'm Just an Old Chunk of Coal
Johnny Cash - I'm Just an Old Chunk of Coal
BILLY JOE SHAVER  "I'm Just an Old Chunk of Coal"
BILLY JOE SHAVER "I'm Just an Old Chunk of Coal"
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 02.08.14) HD
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 02.08.14) HD
I'm Just An Old Chunk Of Coal , John Anderson , 1981 Vinyl 45RPM
I'm Just An Old Chunk Of Coal , John Anderson , 1981 Vinyl 45RPM
Stonewall Jackson - I'm Just An Old Chunk Of Coal
Stonewall Jackson - I'm Just An Old Chunk Of Coal
Karaoke I'm Just An Old Chunk Of Coal - John Anderson *
Karaoke I'm Just An Old Chunk Of Coal - John Anderson *
I'm Just An Old Chunk Of Coal
I'm Just An Old Chunk Of Coal
Billy Joe Shaver - I'm Just an Old Chunk of Coal (Live at Farm Aid 1994)
Billy Joe Shaver - I'm Just an Old Chunk of Coal (Live at Farm Aid 1994)
Billy Joe Shaver "I'm Just An Old Chunk Of Coal"
Billy Joe Shaver "I'm Just An Old Chunk Of Coal"
I'm Just an Old Chunk of Coal cover by Haley Skelton
I'm Just an Old Chunk of Coal cover by Haley Skelton
4/5/14 John Anderson singing Old Chunk of Coal
4/5/14 John Anderson singing Old Chunk of Coal
I'm Just A Old Chunk Of Coal, John Anderson
I'm Just A Old Chunk Of Coal, John Anderson
I'm Just an Old Chunk of Coal - Billy Joe Shaver/John Anderson cover
I'm Just an Old Chunk of Coal - Billy Joe Shaver/John Anderson cover
Old Chunk Of Coal .   John Anderson.mp4
Old Chunk Of Coal . John Anderson.mp4
John Anderson - I'm Just An Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 10.23.15) HD
John Anderson - I'm Just An Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 10.23.15) HD
I'm Just An Old Chunk Of Coal (John Anderson Cover) - 2014
I'm Just An Old Chunk Of Coal (John Anderson Cover) - 2014
I'm Just an Old Chunk of Coal
I'm Just an Old Chunk of Coal