LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm Just An Old Chunk Of Coal

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey I'm an old chunk of coal
But I'm be a diamond some day
I'm gonna grow and till I'm so blue pure perfect
I'm put a smile on everybody's face

I'm kneel and pray every day
And last I become vain along the way
And I'm just an old chunk of now Lord
But I'm gonna be a diamond day

I'm gonna learn the way to walk
I'm gonna search and a better way to talk
And I'm spit and polish my old rough edged self
Till I get rid of single flaw

Yea, I'm gonna be the world's greatest
I'm go round shaking everybody's hand
I'm gonna be the cotton rage of the age
Yea, I'm gonna be a some day

Now I'm just an old of coal
But I'm gonna be a some day
Hey and I'm gonna grow and till I'm so blue pure perfect
I'm put a smile on everybody's face

I'm gonna and pray every day
And last I should become along the way
Hey and I'm just an old of coal now Lord
But I'm gonna be a some day
And yea, I'm gonna be the pickin' rage of the age
Yea, I'm gonna be a some day

Videos

John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal (But I'm Gonna be a Diamond Some Day)
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal (But I'm Gonna be a Diamond Some Day)
I'm Just An Old Chunk Of Coal [But I'm Gonna Be A Diamond Some Day]
I'm Just An Old Chunk Of Coal [But I'm Gonna Be A Diamond Some Day]
Old Chunk of Coal (written by Billy Joe Shaver) - John Anderson
Old Chunk of Coal (written by Billy Joe Shaver) - John Anderson
Johnny Cash -  I'm Just an Old Chunk of Coal
Johnny Cash - I'm Just an Old Chunk of Coal
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 02.08.14) HD
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 02.08.14) HD
BILLY JOE SHAVER  "I'm Just an Old Chunk of Coal"
BILLY JOE SHAVER "I'm Just an Old Chunk of Coal"
Karaoke I'm Just An Old Chunk Of Coal - John Anderson *
Karaoke I'm Just An Old Chunk Of Coal - John Anderson *
I'm Just An Old Chunk Of Coal , John Anderson , 1981 Vinyl 45RPM
I'm Just An Old Chunk Of Coal , John Anderson , 1981 Vinyl 45RPM
John Anderson - Greatest Hits
John Anderson - Greatest Hits
Old Chunk Of Coal .   John Anderson.mp4
Old Chunk Of Coal . John Anderson.mp4
Video17 The North 40 Roundup' I'm Just An Old Chunk of Coal' and I'll Need Someone To Hold Me '
Video17 The North 40 Roundup' I'm Just An Old Chunk of Coal' and I'll Need Someone To Hold Me '
I'm Just an Old Chunk of Coal cover by Haley Skelton
I'm Just an Old Chunk of Coal cover by Haley Skelton
I'm Just an Old Chunk of Coal - Billy Joe Shaver/John Anderson cover
I'm Just an Old Chunk of Coal - Billy Joe Shaver/John Anderson cover
Billy Joe Shaver "I'm Just An Old Chunk Of Coal"
Billy Joe Shaver "I'm Just An Old Chunk Of Coal"
The Lewis Family - I'm Just An Old Chunk Of Coal
The Lewis Family - I'm Just An Old Chunk Of Coal
Im Just An Old Chunk Of Coal Chords And Lyrics
Im Just An Old Chunk Of Coal Chords And Lyrics
I'm Just A Old Chunk Of Coal, John Anderson
I'm Just A Old Chunk Of Coal, John Anderson
John Anderson - I'm Just An Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 10.23.15) HD
John Anderson - I'm Just An Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 10.23.15) HD
I'm Just an Old Chunk of Coal (John Anderson) - The New Young´s
I'm Just an Old Chunk of Coal (John Anderson) - The New Young´s
4/5/14 John Anderson singing Old Chunk of Coal
4/5/14 John Anderson singing Old Chunk of Coal