LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm Just An Old Chunk Of Coal

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey I'm just an old chunk of
But I'm gonna be a diamond day
I'm gonna grow and glow till I'm so pure perfect
I'm gonna put a smile on face

I'm gonna and pray every day
And last I should vain along the way
And I'm just an old chunk of now Lord
But I'm gonna be a diamond day

I'm gonna learn the best way to
I'm search and find a better way to talk
And I'm spit and polish my old rough edged self
I get rid of every single flaw

Yea, I'm gonna be the world's greatest
I'm gonna go shaking everybody's hand
I'm be the cotton pickin' rage of the age
Yea, I'm gonna be a diamond day

Now I'm just an old chunk of
But I'm gonna be a diamond day
Hey and I'm gonna grow and glow I'm so blue pure perfect
I'm put a smile on everybody's face

I'm gonna kneel and every day
And I should become vain along the way
Hey and I'm just an old chunk of coal now
But I'm gonna be a some day
And yea, I'm gonna be the pickin' rage of the age
Yea, I'm gonna be a some day

Videos

John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal (But I'm Gonna be a Diamond Some Day)
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal (But I'm Gonna be a Diamond Some Day)
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal
I'm Just An Old Chunk Of Coal [But I'm Gonna Be A Diamond Some Day]
I'm Just An Old Chunk Of Coal [But I'm Gonna Be A Diamond Some Day]
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 02.08.14) HD
John Anderson - I'm Just an Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 02.08.14) HD
BILLY JOE SHAVER  "I'm Just an Old Chunk of Coal"
BILLY JOE SHAVER "I'm Just an Old Chunk of Coal"
Billy Joe Shaver "I'm Just An Old Chunk Of Coal"
Billy Joe Shaver "I'm Just An Old Chunk Of Coal"
Johnny Cash -  I'm Just an Old Chunk of Coal
Johnny Cash - I'm Just an Old Chunk of Coal
I'm Just An Old Chunk Of Coal , John Anderson , 1981 Vinyl 45RPM
I'm Just An Old Chunk Of Coal , John Anderson , 1981 Vinyl 45RPM
I'm Just An Old Chunk Of Coal [1981] - The Lewis Family
I'm Just An Old Chunk Of Coal [1981] - The Lewis Family
Karaoke I'm Just An Old Chunk Of Coal - John Anderson *
Karaoke I'm Just An Old Chunk Of Coal - John Anderson *
Stonewall Jackson - I'm Just An Old Chunk Of Coal
Stonewall Jackson - I'm Just An Old Chunk Of Coal
I'm Just An Old Chunk Of Coal
I'm Just An Old Chunk Of Coal
I'm Just An Old Chunk Of Coal Cover - John Anderson
I'm Just An Old Chunk Of Coal Cover - John Anderson
4/5/14 John Anderson singing Old Chunk of Coal
4/5/14 John Anderson singing Old Chunk of Coal
John Anderson - I'm Just An Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 10.23.15) HD
John Anderson - I'm Just An Old Chunk of Coal [Billy Joe Shaver cover] (Houston 10.23.15) HD
I'm Just An Old Chunk Of Coal (But I'm Gonna Be A Diamond Someday)
I'm Just An Old Chunk Of Coal (But I'm Gonna Be A Diamond Someday)
I'm Just A Old Chunk Of Coal, John Anderson
I'm Just A Old Chunk Of Coal, John Anderson
Billy Joe Shaver - I'm Just an Old Chunk of Coal (Live at Farm Aid 1994)
Billy Joe Shaver - I'm Just an Old Chunk of Coal (Live at Farm Aid 1994)
I'm Just an Old Chunk of Coal
I'm Just an Old Chunk of Coal
John Anderson, I'm Just an Old Chunk Of Coal
John Anderson, I'm Just an Old Chunk Of Coal