LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm Grateful

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I look up at the when day is through
Once again there's a good day hold to you
With the to watch over still you watch me too I'm grateful grateful
When I sit at my table I say a
Bout the good things upon it that you put
And my loved ones it not empty chair I'm grateful Lord to Thee
You have brought me good times you brought me bad times
But through the good and bad times you always send me a song to
When I lie on my I say a prayer
For the blessings you me and load and care
And the world full of sunshine and my help is there I'm grateful grateful to Thee

Videos

Dottie West- I'm Grateful
Dottie West- I'm Grateful
Dottie West - I'm Grateful (Featuring Billy Grammer)
Dottie West - I'm Grateful (Featuring Billy Grammer)
Dottie West Sacred Ballads
Dottie West Sacred Ballads
Popular Videos - Dottie West
Popular Videos - Dottie West
Dottie West - "It's Dawned On Me You're Gone" and "I'm So Afraid of Losing You Again"
Dottie West - "It's Dawned On Me You're Gone" and "I'm So Afraid of Losing You Again"
Dottie West Hyms
Dottie West Hyms
Dottie West- Makin Memories
Dottie West- Makin Memories
Dottie West - Paper Mansions
Dottie West - Paper Mansions
Dottie West- In God's Eyes
Dottie West- In God's Eyes
Dottie West- Savior Again To Thy Dear Name We Praise
Dottie West- Savior Again To Thy Dear Name We Praise
Dottie West - All the World Is Lonely Now
Dottie West - All the World Is Lonely Now
Dottie West-Tennessee Waltz
Dottie West-Tennessee Waltz
Dottie West- You'll Never Walk Alone
Dottie West- You'll Never Walk Alone
Dottie west
Dottie west
Dottie West
Dottie West
Dottie West
Dottie West
Dottie West- Long Black Limousine
Dottie West- Long Black Limousine
Dottie West- Lord is it I
Dottie West- Lord is it I
Dottie West- Where No One Stands Alone
Dottie West- Where No One Stands Alone
Sacred Ballads of Yore..
Sacred Ballads of Yore..