LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm a Receiver

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I thought God was Jewish fairy tales
Meant for someone else with lots faith
all my doubts oppressed mebut the way it stayed
a voice said, "Honey, call My name"
Then I got His grace--now I'm a
God doubt in my mind--I've been loved (ooh, aah)
I'm a receiver--got the Redeemer in my
I thought God was impressed with givin' things
He said, "Boy, I gave the I got
"What's the use in strivin'? All dept is paid
leave a punch-line on My grave"
Then I got His - now I'm a receiver
Got a place--a on high--up above
I'm a gonna be there if I die

the use in strivin'? all your debt is paid
Check out 10:9--I got saved
When I got his I'm a receiver
says--I'm out of my mind--I've been touched (ooh, aah)
I'm a receiver--I got 2:8,9
Then I got His I'm a receiver
Not afraid---about I die
Now I'm a receiver, of the Redemer, better believer, yeah, yeah!
Now I'm a ''cause I got his grace.
Now I'm a receiver-- not to shout it on high.

Videos

I'm a Receiver (Apologetix)
I'm a Receiver (Apologetix)
I'm a Receiver (Parody of "I'm a Believer")
I'm a Receiver (Parody of "I'm a Believer")
ApologetiX - I'm A Receiver (live)
ApologetiX - I'm A Receiver (live)
I'm A Receiver by Apologetix
I'm A Receiver by Apologetix
I'M A RECEIVER - APOLOGETIX
I'M A RECEIVER - APOLOGETIX
ApologetiX - I'm A Receiver - St. Stephen's Church
ApologetiX - I'm A Receiver - St. Stephen's Church
APOLOGETIX  I MADE THE TEAM
APOLOGETIX I MADE THE TEAM
I'm a Receiver
I'm a Receiver
"Enter Samson" ~Apologetix
"Enter Samson" ~Apologetix
ApologetiX "Faithfully - Journey" PARODY
ApologetiX "Faithfully - Journey" PARODY
I'm a Receiver
I'm a Receiver
ApologetiX "I'm Gonna Be (500 Miles) - The Proclaimers" PARODY
ApologetiX "I'm Gonna Be (500 Miles) - The Proclaimers" PARODY
ApologetiX-I Have to Die First
ApologetiX-I Have to Die First
Parable Guy- Apologetix
Parable Guy- Apologetix
Look Yourself by ApologetiX
Look Yourself by ApologetiX
ApologetiX "I'm Yours - Jason Mraz" PARODY
ApologetiX "I'm Yours - Jason Mraz" PARODY
YHWH   Apologetix   with lyrics
YHWH Apologetix with lyrics
"Ephesians" ~Apologetix
"Ephesians" ~Apologetix
All Tracks - ApologetiX
All Tracks - ApologetiX
~J.C.'s Mom {Lyrics}~ by ApologetiX
~J.C.'s Mom {Lyrics}~ by ApologetiX