LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'll Be There For You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

So no one you life was gonna be this way
job's a joke, you're broke, your love life's D O A
It's like you're always stuck in gear
When it hasn't your day, your week
Your or even your year but

be there for you
(When the starts to pour)
be there for you
(Like I've there before)
be there for you
('Cause you're for me too)

still in bed at ten and work began at eight
You've burned your so far things are going great
Your mother warned you there'd be days these
But she tell you when the world
Has you down to your knees that

be there for you
(When the starts to pour)
I'll be for you
(Like I've been before)
I'll be for you
('Cause there for me too)

No one ever know me, no one could ever see me
Since you're the only one who what it's like to be me
Someone to face the day with, make it through all the rest
Someone I'll always laugh
Even at my worst, I'm best you, yeah

It's like you're always stuck in second
When it been your day, your week
Your month, or even year

I'll be for you
(When the starts to pour)
be there for you
(Like I've been before)
be there for you
('Cause you're for me too)

I'll be for you
(When the rain to pour)
I'll be for you
(Like I've there before)
be there for you
('Cause there for me too)

Videos

The Rembrandts- I'll be there for you (official video)
The Rembrandts- I'll be there for you (official video)
The Rembrandts - I'll Be There For You (with lyrics)
The Rembrandts - I'll Be There For You (with lyrics)
Friends - The Rembrandts - I'll Be There For You - Music Video
Friends - The Rembrandts - I'll Be There For You - Music Video
I'll Be There For You [Theme From FRIENDS]
I'll Be There For You [Theme From FRIENDS]
I'll Be There For You | Friends [US & CA] [HD] | Netflix
I'll Be There For You | Friends [US & CA] [HD] | Netflix
I'll Be There For You w Lyrics
I'll Be There For You w Lyrics
I'll Be There For You
I'll Be There For You
The Rembrandts - I'll Be There For You (lyrics)
The Rembrandts - I'll Be There For You (lyrics)
The Rembrandts-I'll Be There for You/Friends Tribute
The Rembrandts-I'll Be There for You/Friends Tribute
I'll Be There For You (Friends Theme) - The Rembrandts (Boyce Avenue cover) on Apple & Spotify
I'll Be There For You (Friends Theme) - The Rembrandts (Boyce Avenue cover) on Apple & Spotify
I'll Be There For You [Long Version]
I'll Be There For You [Long Version]
I'll Be There for You
I'll Be There for You
The Rembrandts - I'll Be There For You (Theme From Friends) -  LIVE!
The Rembrandts - I'll Be There For You (Theme From Friends) - LIVE!
The Rembrandts - I'll Be There For You (Live, 8/15/2015)
The Rembrandts - I'll Be There For You (Live, 8/15/2015)
The Rembrandts - I'll Be There For You [HD]
The Rembrandts - I'll Be There For You [HD]
We're the Millers - I'll Be There For You
We're the Millers - I'll Be There For You
Play I'll Be There For You (Friends theme) like The Rembrandts
Play I'll Be There For You (Friends theme) like The Rembrandts
Bon Jovi - I'll Be There For You
Bon Jovi - I'll Be There For You
The Rembrandts - I'll Be There For You Live
The Rembrandts - I'll Be There For You Live
I'll Be There For You | The Rembrandts (cover)
I'll Be There For You | The Rembrandts (cover)