LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'll Be There For You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

So no one told you life was be this way
Your job's a joke, you're broke, your love D O A
It's like you're always in second gear
When it hasn't been your day, your
Your or even your year but

I'll be for you
(When the starts to pour)
I'll be for you
(Like been there before)
be there for you
('Cause there for me too)

You're still in bed at ten and work began at
You've your breakfast so far things are going great
Your mother warned you there'd be days these
But she didn't tell you the world
Has you down to your knees that

I'll be for you
(When the rain to pour)
be there for you
(Like I've been before)
I'll be for you
('Cause you're for me too)

No one ever know me, no one could ever see me
Since the only one who knows what it's like to be me
to face the day with, make it through all the rest with
Someone I'll always laugh
Even at my worst, I'm best you, yeah

like you're always stuck in second gear
When it hasn't your day, your week
Your month, or even your

I'll be for you
(When the rain to pour)
I'll be for you
(Like been there before)
be there for you
('Cause there for me too)

be there for you
(When the rain to pour)
be there for you
(Like I've been before)
I'll be for you
('Cause there for me too)

Videos

The Rembrandts - I'll Be There For You (with lyrics)
The Rembrandts - I'll Be There For You (with lyrics)
The Rembrandts- I'll be there for you (official video)
The Rembrandts- I'll be there for you (official video)
I'll Be There For You [Theme From FRIENDS]
I'll Be There For You [Theme From FRIENDS]
I'll Be There For You | Friends [US & CA] [HD] | Netflix
I'll Be There For You | Friends [US & CA] [HD] | Netflix
I'll Be There For You
I'll Be There For You
I'll Be There For You [TV Version]
I'll Be There For You [TV Version]
The Rembrandts - I'll Be There For You (Theme From Friends) -  LIVE!
The Rembrandts - I'll Be There For You (Theme From Friends) - LIVE!
I'll Be There For You (Friends Theme) - The Rembrandts (Boyce Avenue cover) on Spotify & Apple
I'll Be There For You (Friends Theme) - The Rembrandts (Boyce Avenue cover) on Spotify & Apple
I'll Be There For You [Long Version]
I'll Be There For You [Long Version]
The Rembrandts - I'll Be There For You (lyrics)
The Rembrandts - I'll Be There For You (lyrics)
I'll be there for you - The Rembrandts - Friends song lyrics
I'll be there for you - The Rembrandts - Friends song lyrics
The Rembrandts - I'll Be There For You (Live, 8/15/2015)
The Rembrandts - I'll Be There For You (Live, 8/15/2015)
I'll Be There For You w Lyrics
I'll Be There For You w Lyrics
We're the Millers - I'll Be There For You
We're the Millers - I'll Be There For You
The Rembrandts, "I'll Be There for You" on Late Show, June 19, 1995 (st.)
The Rembrandts, "I'll Be There for You" on Late Show, June 19, 1995 (st.)
The Rembrandts-I'll Be There for You/Friends Tribute
The Rembrandts-I'll Be There for You/Friends Tribute
F.R.I.E.N.D.S - Opening Season 1
F.R.I.E.N.D.S - Opening Season 1
I'll Be There For You (Friends Theme) - The Rembrandts (Cover by Duets)
I'll Be There For You (Friends Theme) - The Rembrandts (Cover by Duets)
The Rembrandts - I'll Be There For You (Friends Theme Song) (Karaoke Version)
The Rembrandts - I'll Be There For You (Friends Theme Song) (Karaoke Version)
The Rembrandts - I'll Be There For You Live
The Rembrandts - I'll Be There For You Live