LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'll Be There For You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

So no one told you life was gonna be way
job's a joke, you're broke, your love life's D O A
It's like you're always in second gear
When it been your day, your week
Your month or your year but

be there for you
(When the rain to pour)
be there for you
(Like I've there before)
I'll be for you
('Cause you're for me too)

You're still in bed at ten and work began at
You've burned breakfast so far things are going great
Your mother you there'd be days like these
But she didn't tell you the world
Has brought you down to your that

be there for you
(When the starts to pour)
be there for you
(Like I've been before)
I'll be for you
('Cause there for me too)

No one could know me, no one could ever see me
Since you're the only one who what it's like to be me
Someone to face the day with, make it all the rest with
Someone I'll always with
Even at my worst, I'm with you, yeah

It's like always stuck in second gear
When it hasn't been day, your week
Your month, or your year

I'll be for you
(When the starts to pour)
be there for you
(Like I've been before)
be there for you
('Cause you're for me too)

I'll be for you
(When the starts to pour)
be there for you
(Like I've there before)
be there for you
('Cause there for me too)

Videos

The Rembrandts - I'll Be There For You (with lyrics)
The Rembrandts - I'll Be There For You (with lyrics)
The Rembrandts- I'll be there for you (official video)
The Rembrandts- I'll be there for you (official video)
I'll Be There For You [Theme From FRIENDS]
I'll Be There For You [Theme From FRIENDS]
I'll Be There For You | Friends [US & CA] [HD] | Netflix
I'll Be There For You | Friends [US & CA] [HD] | Netflix
I'll Be There For You
I'll Be There For You
The Rembrandts - I'll Be There For You (lyrics)
The Rembrandts - I'll Be There For You (lyrics)
I'll Be There For You w Lyrics
I'll Be There For You w Lyrics
The Rembrandts - I'll Be There For You (Theme From Friends) -  LIVE!
The Rembrandts - I'll Be There For You (Theme From Friends) - LIVE!
I'll Be There For You (Theme From Friends)
I'll Be There For You (Theme From Friends)
I'll Be There For You [Long Version]
I'll Be There For You [Long Version]
The Rembrandts - I'll be there for you (HD 16:9)
The Rembrandts - I'll be there for you (HD 16:9)
I'll Be There For You (Friends Theme) - The Rembrandts (Boyce Avenue cover) on Spotify & Apple
I'll Be There For You (Friends Theme) - The Rembrandts (Boyce Avenue cover) on Spotify & Apple
The Rembrandts - I'll Be There For You (Live, 8/15/2015)
The Rembrandts - I'll Be There For You (Live, 8/15/2015)
The Rembrandts - I'll Be There For You [HD]
The Rembrandts - I'll Be There For You [HD]
The Rembrandts-I'll Be There for You/Friends Tribute
The Rembrandts-I'll Be There for You/Friends Tribute
We're the Millers - I'll Be There For You
We're the Millers - I'll Be There For You
The Rembrandts - I'll Be There For You (Friends Theme Song) (Karaoke Version)
The Rembrandts - I'll Be There For You (Friends Theme Song) (Karaoke Version)
I'll be there for you - The Rembrandts - Friends song lyrics
I'll be there for you - The Rembrandts - Friends song lyrics
I'll Be There For You [TV Version]
I'll Be There For You [TV Version]
The Rembrandts, "I'll Be There for You" on Late Show, June 19, 1995 (st.)
The Rembrandts, "I'll Be There for You" on Late Show, June 19, 1995 (st.)