LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Know You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh
If I could see beyond the step before me, beyond my doubts and
If I could just your hand in my hand, see with my eyes you're here
Maybe I'd lean on you than I already do, yeah
Or maybe I'd away, pretend that I don't need you

But you know the and you have the answers
To the doubts my heart, hey
And you have the strength and you the love
Oh to fill every part
And I'm that you know all you do and I'm glad that I know you

If I could just learn how not to stumble, catch when I fall
If I could just learn to keep my mouth shut when silence is for all
I need you to calm the rage in me
It gets harder for me to conceive, how you choose to love me?

But you know the questions and you have the
To the within my heart, hey
And you have the strength and you the love to fill, oh
To fill every empty
And I'm glad that you know all you do and I'm glad that I you

The more that we learn the we know
And the we are the more we grow
Yeah, yeah,

But you know the questions and you the answers
To the doubts my heart, yeah
And you have the and you have the love
Oh to fill empty part

But you the questions and you have the answers
To the doubts within my
And you have the strength and you the love
Oh to fill every empty
And I'm glad that you know all you do and I'm glad that I you
I'm glad I know you, you
I'm glad that I know, oh yes, I'm glad that I you

Videos

Cindy Morgan- I Know You
Cindy Morgan- I Know You
Cindy Morgan - I Know You (Official Music Video)
Cindy Morgan - I Know You (Official Music Video)
Cindy Morgan- I Love You
Cindy Morgan- I Love You
Cindy Morgan- Say It Again
Cindy Morgan- Say It Again
Cindy Morgan + Phil Madeira - "Leaning On You"
Cindy Morgan + Phil Madeira - "Leaning On You"
Cindy Morgan- Praise The King
Cindy Morgan- Praise The King
Cindy Morgan- The Promise
Cindy Morgan- The Promise
Cindy Morgan- Can You Hear Me
Cindy Morgan- Can You Hear Me
"Do You Know Jesus" Acoustic Performance - Cindy Morgan
"Do You Know Jesus" Acoustic Performance - Cindy Morgan
Cindy Morgan- Listen
Cindy Morgan- Listen
Cindy Morgan - make us one with lyrics
Cindy Morgan - make us one with lyrics
Cindy Morgan- Reaching In
Cindy Morgan- Reaching In
Cindy Morgan - My Ransom (with lyrics)
Cindy Morgan - My Ransom (with lyrics)
Cindy Morgan- Tell Me That You Love Me
Cindy Morgan- Tell Me That You Love Me
Cindy Morgan - I Will Be Free
Cindy Morgan - I Will Be Free
Cindy Morgan- Gravity
Cindy Morgan- Gravity
Cindy Morgan- Someone Believes In You
Cindy Morgan- Someone Believes In You
Cindy Morgan- Sweet Days Of Grace
Cindy Morgan- Sweet Days Of Grace
Cindy Morgan
Cindy Morgan
Cindy Morgan- Love Is The Answer
Cindy Morgan- Love Is The Answer