LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Know You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh
If I could see beyond the step before me, beyond my and fears
If I could just feel your hand in my hand, see with my eyes here
Maybe I'd lean on you more I already do, yeah
Or I'd turn away, pretend that I don't need you

But you know the and you have the answers
To the doubts my heart, hey
And you have the and you have the love
Oh to fill every part
And I'm glad you know all you do and I'm glad that I know you

If I could just learn how not to stumble, catch when I fall
If I could just learn to keep my mouth shut when is best for all
I need you desperately to calm the in me
It harder for me to conceive, how you could choose to love me?

But you know the questions and you the answers
To the within my heart, hey
And you have the and you have the love to fill, oh
To every empty part
And I'm glad you know all you do and I'm glad that I know you

The more that we the less we know
And the weaker we are the we grow
Yeah, yeah,

But you know the and you have the answers
To the within my heart, yeah
And you have the strength and you have the
Oh to fill every empty

But you the questions and you have the answers
To the doubts within my
And you have the strength and you the love
Oh to fill every part
And I'm that you know all you do and I'm glad that I know you
I'm that I know you, you
I'm glad that I know, oh yes, I'm that I know you

Videos

Cindy Morgan- I Know You
Cindy Morgan- I Know You
Cindy Morgan - I Know You (Official Music Video)
Cindy Morgan - I Know You (Official Music Video)
Cindy Morgan- I Love You
Cindy Morgan- I Love You
Cindy Morgan- Say It Again
Cindy Morgan- Say It Again
Cindy Morgan + Phil Madeira - "Leaning On You"
Cindy Morgan + Phil Madeira - "Leaning On You"
Cindy Morgan- Praise The King
Cindy Morgan- Praise The King
Cindy Morgan- The Promise
Cindy Morgan- The Promise
Cindy Morgan- Can You Hear Me
Cindy Morgan- Can You Hear Me
"Do You Know Jesus" Acoustic Performance - Cindy Morgan
"Do You Know Jesus" Acoustic Performance - Cindy Morgan
Cindy Morgan- Listen
Cindy Morgan- Listen
Cindy Morgan - make us one with lyrics
Cindy Morgan - make us one with lyrics
Cindy Morgan- Reaching In
Cindy Morgan- Reaching In
Cindy Morgan - My Ransom (with lyrics)
Cindy Morgan - My Ransom (with lyrics)
Cindy Morgan- Tell Me That You Love Me
Cindy Morgan- Tell Me That You Love Me
Cindy Morgan - I Will Be Free
Cindy Morgan - I Will Be Free
Cindy Morgan- Gravity
Cindy Morgan- Gravity
Cindy Morgan- Someone Believes In You
Cindy Morgan- Someone Believes In You
Cindy Morgan- Sweet Days Of Grace
Cindy Morgan- Sweet Days Of Grace
Cindy Morgan
Cindy Morgan
Cindy Morgan- Love Is The Answer
Cindy Morgan- Love Is The Answer