LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Know You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh
If I could see beyond the step before me, my doubts and fears
If I could just feel your hand in my hand, see with my eyes here
Maybe I'd lean on you more than I already do,
Or maybe I'd turn away, that I don't need you

But you know the and you have the answers
To the doubts my heart, hey
And you have the strength and you have the
Oh to fill every empty
And I'm glad that you know all you do and I'm glad that I you

If I could just learn how not to stumble, catch when I fall
If I could just learn to my mouth shut when silence is best for all
I need you to calm the rage in me
It gets harder for me to conceive, how you could to love me?

But you the questions and you have the answers
To the within my heart, hey
And you have the and you have the love to fill, oh
To fill every part
And I'm glad that you know all you do and I'm glad that I you

The more that we the less we know
And the weaker we are the more we
Yeah, yeah,

But you the questions and you have the answers
To the doubts within my heart,
And you the strength and you have the love
Oh to fill every part

But you the questions and you have the answers
To the doubts within my
And you the strength and you have the love
Oh to fill every part
And I'm that you know all you do and I'm glad that I know you
I'm glad that I you, you
I'm that I know, oh yes, I'm glad that I know you

Videos

Cindy Morgan- I Know You
Cindy Morgan- I Know You
Cindy Morgan - I Know You (Official Music Video)
Cindy Morgan - I Know You (Official Music Video)
Cindy Morgan
Cindy Morgan
Top Tracks - Cindy Morgan
Top Tracks - Cindy Morgan
Cindy Morgan- Can You Hear Me
Cindy Morgan- Can You Hear Me
Someone Believes In You-Cindy Morgan (With Lyrics)
Someone Believes In You-Cindy Morgan (With Lyrics)
You'll Be There
You'll Be There
Cindy Morgan- Storybook
Cindy Morgan- Storybook
Cindy Morgan- Alive and Well
Cindy Morgan- Alive and Well
Cindy Morgan - How Could I Ask For More
Cindy Morgan - How Could I Ask For More
Cindy Morgan- They Say It's Love ("Stars")
Cindy Morgan- They Say It's Love ("Stars")
Cindy Morgan- The Promise
Cindy Morgan- The Promise
Cindy Morgan- I Love You
Cindy Morgan- I Love You
"Do You Know Jesus" Acoustic Performance - Cindy Morgan
"Do You Know Jesus" Acoustic Performance - Cindy Morgan
Cindy Morgan- Listen
Cindy Morgan- Listen
Cindy Morgan | Cornerstone's Living Room Concert Series
Cindy Morgan | Cornerstone's Living Room Concert Series
Cindy Morgan- I'll Stand
Cindy Morgan- I'll Stand
Cindy Morgan- Painted A Rainbow
Cindy Morgan- Painted A Rainbow
"King of the World" - Cindy Morgan
"King of the World" - Cindy Morgan
Cindy Morgan- Last Days
Cindy Morgan- Last Days