LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Hope

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sunday morning, the preacher say
Thou not kill
I wanna hear nothing else about killing
And it's God's will

'Cause our children are us
put their trust in us
They're be like us

So learn from our history
And do it

(I hope)
For more love, joy and laughter
(I hope)
have more than we'll ever need
(I hope)
We'll have more happy ever
(I hope)
We can all live fearlessly

And we can lose all the and misery
(I hope)
I

Oh Rosie, her man he gets too
All she can say is, He's a man
He don't no harm
He was up that way

Our children are us
put their trust in us
They're be like us

It's okay for us to
We can work it out

(I hope)
love, more joy and laughter
(I hope)
You'll more than you'll ever need
(I hope)
There'll be more ever afters
(I hope)
We can all live more

And we can all the pain and misery
(I hope)
I

There be a way to change what's going on
No I don't have all the

But I
For more love, more joy and
(I hope)
You'll have more than you'll ever
(I hope)
You'll have more happy afters
(I hope)
And you can all more fearlessly

And you can lose all pain and misery
(I hope)
I

I
I
I

Videos

Dixie Chicks -  I Hope
Dixie Chicks - I Hope
Dixie Chicks: I Hope
Dixie Chicks: I Hope
Dixie Chicks - I Hope (Telethon)
Dixie Chicks - I Hope (Telethon)
I Hope
I Hope
The Dixie Chicks - I Hope
The Dixie Chicks - I Hope
I Hope by Dixie Chicks
I Hope by Dixie Chicks
I Hope- Dixie Chicks
I Hope- Dixie Chicks
I hope dixie chicks
I hope dixie chicks
Dixie Chicks - Without You
Dixie Chicks - Without You
I Hope by the Dixie Chicks
I Hope by the Dixie Chicks
I hope Dixie chicks
I hope Dixie chicks
I Hope - Dixie Chicks
I Hope - Dixie Chicks
Dixie Chicks   I Hope PH HD Karaoke PK02462
Dixie Chicks I Hope PH HD Karaoke PK02462
I Hope- Dixie Chicks (Cover)
I Hope- Dixie Chicks (Cover)
I Hope [Dixie Chicks cover] | Eastminster United Church
I Hope [Dixie Chicks cover] | Eastminster United Church
TOMORROW'S VOICE- "I Hope" by Dixie Chicks
TOMORROW'S VOICE- "I Hope" by Dixie Chicks
Dixie Chicks - I Hope (Charity Version)
Dixie Chicks - I Hope (Charity Version)
Dixie Chicks - Landslide (Video)
Dixie Chicks - Landslide (Video)
Gioele Mané - I Hope (Dixie Chicks)
Gioele Mané - I Hope (Dixie Chicks)
Dixie Chicks - Lullaby (VH1 Storytellers)
Dixie Chicks - Lullaby (VH1 Storytellers)