LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Hope

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sunday morning, the preacher say
Thou not kill
I don't hear nothing else about killing
And that it's will

our children are watching us
They put their in us
They're gonna be us

So let's from our history
And do it

(I hope)
For more love, joy and laughter
(I hope)
We'll have than we'll ever need
(I hope)
We'll have happy ever afters
(I hope)
We can all live more

And we can all the pain and misery
(I hope)
I

Oh Rosie, her man he gets too
All she can say is, a good man
He don't no harm
He was up that way

Our are watching us
They put their in us
They're be like us

It's for us to disagree
We can work it out

(I hope)
More love, more joy and
(I hope)
You'll more than you'll ever need
(I hope)
There'll be happy ever afters
(I hope)
We can all live fearlessly

And we can lose all the and misery
(I hope)
I

There be a way to change what's going on
No I don't all the answers

But I
For more love, more joy and
(I hope)
You'll have than you'll ever need
(I hope)
You'll have happy ever afters
(I hope)
And you can all live more

And you can lose all your pain and
(I hope)
I

I
I
I

Videos

Dixie Chicks -  I Hope
Dixie Chicks - I Hope
Dixie Chicks - I Hope (Telethon)
Dixie Chicks - I Hope (Telethon)
Dixie Chicks: I Hope
Dixie Chicks: I Hope
I Hope
I Hope
The Dixie Chicks - I Hope
The Dixie Chicks - I Hope
I Hope by Dixie Chicks
I Hope by Dixie Chicks
I Hope [Dixie Chicks cover] | Eastminster United Church
I Hope [Dixie Chicks cover] | Eastminster United Church
I hope dixie chicks
I hope dixie chicks
Dixie Chicks   I Hope PH HD Karaoke PK02462
Dixie Chicks I Hope PH HD Karaoke PK02462
I Hope by the Dixie Chicks
I Hope by the Dixie Chicks
Dixie Chicks - Without You
Dixie Chicks - Without You
I Hope- Dixie Chicks (Cover)
I Hope- Dixie Chicks (Cover)
I hope -Dixie Chicks (ASL/PSE)
I hope -Dixie Chicks (ASL/PSE)
Dixie Chicks "So Hard" With Lyrics
Dixie Chicks "So Hard" With Lyrics
Dixie Chicks - I Hope (Charity Version)
Dixie Chicks - I Hope (Charity Version)
I Hope - Dixie Chicks
I Hope - Dixie Chicks
I Hope- Dixie Chicks
I Hope- Dixie Chicks
Gioele Mané - I Hope (Dixie Chicks)
Gioele Mané - I Hope (Dixie Chicks)
Top of the World-Dixie Chicks (Lyrics)
Top of the World-Dixie Chicks (Lyrics)
top songs of dixie chicks
top songs of dixie chicks