LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Hope

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sunday morning, heard the say
Thou not kill
I don't wanna hear nothing about killing
And that it's God's

'Cause our are watching us
They put their in us
gonna be like us

So let's learn our history
And do it

(I hope)
For more love, more joy and
(I hope)
We'll have more than we'll ever
(I hope)
We'll have more happy ever
(I hope)
We can all more fearlessly

And we can lose all the pain and
(I hope)
I

Oh Rosie, her man he too rough
All she can say is, He's a man
He don't no harm
He was up that way

Our children are us
They put their in us
gonna be like us

It's for us to disagree
We can it out lovingly

(I hope)
More love, more joy and
(I hope)
You'll more than you'll ever need
(I hope)
There'll be more happy ever
(I hope)
We can all live more

And we can all the pain and misery
(I hope)
I

There must be a way to change what's on
No I don't have all the

But I
For more love, more joy and
(I hope)
You'll more than you'll ever need
(I hope)
You'll have happy ever afters
(I hope)
And you can all more fearlessly

And you can all your pain and misery
(I hope)
I

I
I
I

Videos

Dixie Chicks -  I Hope
Dixie Chicks - I Hope
Dixie Chicks: I Hope
Dixie Chicks: I Hope
I Hope
I Hope
Dixie Chicks - I Hope (Telethon)
Dixie Chicks - I Hope (Telethon)
The Dixie Chicks - I Hope
The Dixie Chicks - I Hope
The Dixie Chicks - I Hope (with lyrics)
The Dixie Chicks - I Hope (with lyrics)
Dixie Chicks - Without You
Dixie Chicks - Without You
Dixie Chicks - I Believe In Love
Dixie Chicks - I Believe In Love
I Hope by the Dixie Chicks
I Hope by the Dixie Chicks
Dixie Chicks - I Hope (Charity Version)
Dixie Chicks - I Hope (Charity Version)
Dixie Chicks   I Hope PH HD Karaoke PK02462
Dixie Chicks I Hope PH HD Karaoke PK02462
Dixie Chicks - Landslide (Video)
Dixie Chicks - Landslide (Video)
Dani Hart - I Hope (Dixie Chicks Cover)
Dani Hart - I Hope (Dixie Chicks Cover)
Dixie Chicks - Wide Open Spaces
Dixie Chicks - Wide Open Spaces
I Hope [Dixie Chicks cover] | Eastminster United Church
I Hope [Dixie Chicks cover] | Eastminster United Church
I hope -Dixie Chicks (ASL/PSE)
I hope -Dixie Chicks (ASL/PSE)
Dixie Chicks - I Hope
Dixie Chicks - I Hope
Dixie Chicks - Top of the World (Live)
Dixie Chicks - Top of the World (Live)
Dixie Chicks - You Were Mine
Dixie Chicks - You Were Mine
Godspeed (Sweet Dreams) By the Dixie Chicks with lyrics
Godspeed (Sweet Dreams) By the Dixie Chicks with lyrics