LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Go Crazy

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hello girl, it's been
you'll be glad to know
That learned to laugh and smile
over you was slow

They say old can be good friends
But I never Id really see you
Id see you again

I go crazy I look in your eyes
I still go crazy, no my heart cant hide
That old feelin' inside, way down inside
Oh baby, when I look in your eyes, I go crazy, yeah

You say he your mind
And tells you all of his
I how much that means to you
I that I was blind

Just I thought I was over you
I see your face and it ain't true
No it just ain't

I go crazy, you know when I look in eyes
I go crazy, that old flame alive
And it burnin' inside, way deep down inside, oh baby
You know when I in your eyes, I go crazy, crazy, yeah

I go crazy, you know I look in your eyes
I go and no my heart just cant hide
That old inside, way deep down inside

Oh baby, you know I look in your eyes
I go crazy and that old flame alive
And it burnin' inside, way deep down inside, I go crazy

Videos

I Go Crazy
I Go Crazy
♡ Tommy Shane Steiner I go crazy 我已瘋狂 ♡
♡ Tommy Shane Steiner I go crazy 我已瘋狂 ♡
All Tracks - Tommy Shane Steiner
All Tracks - Tommy Shane Steiner
What We're Gonna Do About It - Tommy Shane Steiner (With Lyrics)
What We're Gonna Do About It - Tommy Shane Steiner (With Lyrics)
Let Go
Let Go
Tommy Shane Steiner - What were gonna do about it
Tommy Shane Steiner - What were gonna do about it
Tommy Shane Steinier - Tell Me Where It Hurts (Lyrics)
Tommy Shane Steinier - Tell Me Where It Hurts (Lyrics)
I Don't Need Another Reason
I Don't Need Another Reason
What We're Gonna Do About It
What We're Gonna Do About It
Tommy Shane Steiner - What If She's An Angel (CD)
Tommy Shane Steiner - What If She's An Angel (CD)
And Yet
And Yet
F2W Texas State 2016 - Tommy Shane Steiner vs. TBD
F2W Texas State 2016 - Tommy Shane Steiner vs. TBD
That Just Wouldn't Be Me
That Just Wouldn't Be Me
Top Tracks - Tommy Shane Steiner
Top Tracks - Tommy Shane Steiner
Tommy Shane Steiner - Tell Me Where It Hurts
Tommy Shane Steiner - Tell Me Where It Hurts
What If She's An Angel
What If She's An Angel
The Mind Of John J. Blanchard
The Mind Of John J. Blanchard
Then Came The Night
Then Came The Night
Havin' A Good Time
Havin' A Good Time
2 Cold Scorpio Shoots on Shane Douglas, Rob Van Dam, Sandman, & Tommy Dreamer
2 Cold Scorpio Shoots on Shane Douglas, Rob Van Dam, Sandman, & Tommy Dreamer