LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Go Crazy

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hello girl, it's been
Guess you'll be glad to
That learned to laugh and smile
over you was slow

They say old lovers can be good
But I never thought Id see you
Id see you again

I go crazy when I look in your
I still go crazy, no my just cant hide
old feelin' inside, way deep down inside
Oh baby, when I look in your eyes, I still go crazy,

You say he your mind
And tells you all of his
I know how much means to you
I realize that I was

Just when I I was over you
I see face and it just ain't true
No it just true

I go crazy, you know when I in your eyes
I go crazy, that old comes alive
And it burnin' inside, way deep down inside, oh baby
You know I look in your eyes, I go crazy, crazy, yeah

I go crazy, you when I look in your eyes
I go crazy and no my heart just hide
That old inside, way deep down inside

Oh baby, you know when I in your eyes
I go crazy and that old flame comes
And it starts burnin' inside, way deep down inside, I go

Videos

♡ Tommy Shane Steiner I go crazy 我已瘋狂 ♡
♡ Tommy Shane Steiner I go crazy 我已瘋狂 ♡
I Go Crazy
I Go Crazy
All Tracks - Tommy Shane Steiner
All Tracks - Tommy Shane Steiner
That Just Wouldn't Be Me
That Just Wouldn't Be Me
Let Go
Let Go
What We're Gonna Do About It - Tommy Shane Steiner (With Lyrics)
What We're Gonna Do About It - Tommy Shane Steiner (With Lyrics)
Top Tracks - Tommy Shane Steiner
Top Tracks - Tommy Shane Steiner
Tommy Shane Steiner - What were gonna do about it
Tommy Shane Steiner - What were gonna do about it
The Mind Of John J. Blanchard
The Mind Of John J. Blanchard
I Don't Need Another Reason
I Don't Need Another Reason
What We're Gonna Do About It
What We're Gonna Do About It
Tommy Shane Steinier - Tell Me Where It Hurts (Lyrics)
Tommy Shane Steinier - Tell Me Where It Hurts (Lyrics)
Havin' A Good Time
Havin' A Good Time
Geronimo
Geronimo
Tell Me Where It Hurts
Tell Me Where It Hurts
Then Came The Night
Then Came The Night
Tommy Shane Steiner - Tell Me Where It Hurts
Tommy Shane Steiner - Tell Me Where It Hurts
What If She's An Angel
What If She's An Angel
What We're Gonna Do About It (In the Style of Tommy Shane Steiner) (Karaoke Version)
What We're Gonna Do About It (In the Style of Tommy Shane Steiner) (Karaoke Version)
F2W Texas State 2016 - Tommy Shane Steiner vs. TBD
F2W Texas State 2016 - Tommy Shane Steiner vs. TBD