LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Go Crazy

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hello girl, been awhile
Guess you'll be glad to
That I've learned to and smile
Gettin' you was slow

They say old lovers can be good
But I never thought Id see you
Id see you again

I go crazy when I look in your
I still go crazy, no my just cant hide
That old feelin' inside, way deep down
Oh baby, I look in your eyes, I still go crazy, yeah

You say he your mind
And tells you all of his
I know how much that to you
I realize I was blind

Just I thought I was over you
I see your face and it ain't true
No it just ain't

I go crazy, you know when I look in eyes
I go crazy, that old comes alive
And it starts burnin' inside, way deep inside, oh baby
You know I look in your eyes, I go crazy, crazy, yeah

I go crazy, you know when I in your eyes
I go and no my heart just cant hide
That old feelin' inside, way deep inside

Oh baby, you know when I in your eyes
I go and that old flame comes alive
And it burnin' inside, way deep down inside, I go crazy

Videos

I Go Crazy
I Go Crazy
♡ Tommy Shane Steiner I go crazy 我已瘋狂 ♡
♡ Tommy Shane Steiner I go crazy 我已瘋狂 ♡
All Tracks - Tommy Shane Steiner
All Tracks - Tommy Shane Steiner
#9 QUIT TOMORROW w/ TOMMY SHANE STEINER
#9 QUIT TOMORROW w/ TOMMY SHANE STEINER
Let Go
Let Go
Tommy Shane Steiner - What were gonna do about it
Tommy Shane Steiner - What were gonna do about it
That Just Wouldn't Be Me
That Just Wouldn't Be Me
And Yet
And Yet
What We're Gonna Do About It - Tommy Shane Steiner (With Lyrics)
What We're Gonna Do About It - Tommy Shane Steiner (With Lyrics)
Havin' A Good Time
Havin' A Good Time
What If She's An Angel
What If She's An Angel
The Mind Of John J. Blanchard
The Mind Of John J. Blanchard
Top Tracks - Tommy Shane Steiner
Top Tracks - Tommy Shane Steiner
Abby singing What If She's An Angel
Abby singing What If She's An Angel
Tommy Shane Steinier - Tell Me Where It Hurts (Lyrics)
Tommy Shane Steinier - Tell Me Where It Hurts (Lyrics)
what if shes an angel
what if shes an angel
What if She's an Angel- Dylan Wright and The All-Stars
What if She's an Angel- Dylan Wright and The All-Stars
Then Came The Night
Then Came The Night
Tommy Shane Steiner - Tell Me Where It Hurts
Tommy Shane Steiner - Tell Me Where It Hurts
I Don't Need Another Reason
I Don't Need Another Reason