LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Get A Kick Out Of You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I get no from champagne
alcohol doesn't thrill me at all
So me why should it be true?
I get a kick out of you

Some people go for
I'm sure that if I took even one
That would me terrifically too
I get a kick out of you

I get a kick every I see you
Standin' before me
I get a though it's clear to see you
don't adore me

Oh, I get no kick in a
Flyin' too high some guy in the sky
Is my idea of to do
I get a kick out of you
Yes, I get a out of you

I do

Videos

Live In Cork part 2
Live In Cork part 2
Frank Sinatra - "I Get A Kick Out Of You" (Concert Collection)
Frank Sinatra - "I Get A Kick Out Of You" (Concert Collection)
Ethel Merman sings "I Get a Kick Out of You" (1949 TV)
Ethel Merman sings "I Get a Kick Out of You" (1949 TV)
Elaine Paige: I Get A Kick Out Of You (1989 Olivier Awards)
Elaine Paige: I Get A Kick Out Of You (1989 Olivier Awards)
I Get A Kick Out Of You Lyrics
I Get A Kick Out Of You Lyrics
I get a kick out of you-Cole Porter
I get a kick out of you-Cole Porter
Dolly Parton Gets a Kick Out of Lady Gaga
Dolly Parton Gets a Kick Out of Lady Gaga
I Get A Kick Out Of You (Cole Porter / Frank Sinatra) by Rob Collins @ Paragon (4 Jul 12) (HD)
I Get A Kick Out Of You (Cole Porter / Frank Sinatra) by Rob Collins @ Paragon (4 Jul 12) (HD)
Picture - Kid Rock ft. Sheryl Crow
Picture - Kid Rock ft. Sheryl Crow
Emmy nominee Dolly Parton still gets a kick out of Hollywood
Emmy nominee Dolly Parton still gets a kick out of Hollywood
Ella Fitzgerald - I Get A Kick Out Of You
Ella Fitzgerald - I Get A Kick Out Of You
Dolly Parton - Hard Candy Christmas 1982
Dolly Parton - Hard Candy Christmas 1982
I Get A Kick Out Of You
I Get A Kick Out Of You
Shirley Bassey - On A Wonderful Day Like Today / I Get A Kick Out Of You (1966 TV Special)
Shirley Bassey - On A Wonderful Day Like Today / I Get A Kick Out Of You (1966 TV Special)
I Get a Kick out of You
I Get a Kick out of You
Emmy Nominee Dolly Parton Still Gets a Kick Out of Hollywood
Emmy Nominee Dolly Parton Still Gets a Kick Out of Hollywood
frank sinatra i get a kick out of you
frank sinatra i get a kick out of you
Kid Rock - Picture ft. Sheryl Crow [Official Video]
Kid Rock - Picture ft. Sheryl Crow [Official Video]
Barry Mann - Here You Come Again Demo (demo)
Barry Mann - Here You Come Again Demo (demo)
I Get A Kick Out Of You (Frank Sinatra) cover
I Get A Kick Out Of You (Frank Sinatra) cover