LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Get A Kick Out Of You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I get no kick from
Mere doesn't thrill me at all
So tell me why should it be
That I get a out of you

Some go for cocaine
I'm sure if I took even one sniff
That would bore me too
I get a kick out of you

I get a every time I see you
Standin' there me
I get a though it's clear to see you
Obviously don't me

Oh, I get no in a plane
Flyin' too with some guy in the sky
Is my idea of to do
Still I get a out of you
Yes, I get a out of you

I do

Videos

Live In Cork part 2
Live In Cork part 2
I Get A Kick Out Of You Lyrics
I Get A Kick Out Of You Lyrics
Frank Sinatra - "I Get A Kick Out Of You" (Concert Collection)
Frank Sinatra - "I Get A Kick Out Of You" (Concert Collection)
Elaine Paige: I Get A Kick Out Of You (1989 Olivier Awards)
Elaine Paige: I Get A Kick Out Of You (1989 Olivier Awards)
I get a kick out of you-Cole Porter
I get a kick out of you-Cole Porter
frank sinatra i get a kick out of you
frank sinatra i get a kick out of you
Dolly Parton Gets a Kick Out of Lady Gaga
Dolly Parton Gets a Kick Out of Lady Gaga
I Get a Kick out of You
I Get a Kick out of You
Dolly Parton - Backwoods Barbie (Official Music Video)
Dolly Parton - Backwoods Barbie (Official Music Video)
Dolly Parton - Better Get To Livin [Official Music Video]
Dolly Parton - Better Get To Livin [Official Music Video]
Dolly Parton - Sinatra Medley with Joe Piscopo on The Dolly Show 1987/88 (Ep 11, Pt 4)
Dolly Parton - Sinatra Medley with Joe Piscopo on The Dolly Show 1987/88 (Ep 11, Pt 4)
George Jones &  Dolly Parton -  The Blues Man Music Video
George Jones & Dolly Parton - The Blues Man Music Video
I Get A Kick Out Of You (Cole Porter / Frank Sinatra) by Rob Collins @ Paragon (4 Jul 12) (HD)
I Get A Kick Out Of You (Cole Porter / Frank Sinatra) by Rob Collins @ Paragon (4 Jul 12) (HD)
Sneakin' Around - Dolly Parton and Burt Reynolds
Sneakin' Around - Dolly Parton and Burt Reynolds
Dolly Parton - Hard Candy Christmas 1982
Dolly Parton - Hard Candy Christmas 1982
Tony Bennett. I Get A Kick Out Of You.
Tony Bennett. I Get A Kick Out Of You.
Master/Doctor - • I Get A Kick Out Of You •
Master/Doctor - • I Get A Kick Out Of You •
Dolly Parton Interview (really funny)
Dolly Parton Interview (really funny)
I Get A Kick Out Of You (Frank Sinatra) cover
I Get A Kick Out Of You (Frank Sinatra) cover
Kid Rock - Picture ft. Sheryl Crow [Official Video]
Kid Rock - Picture ft. Sheryl Crow [Official Video]