LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Get A Kick Out Of You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I get no kick champagne
Mere doesn't thrill me at all
So tell me why should it be
I get a kick out of you

Some go for cocaine
I'm that if I took even one sniff
That would me terrifically too
I get a kick out of you

I get a kick every I see you
Standin' there me
I get a kick it's clear to see you
Obviously don't me

Oh, I get no in a plane
Flyin' too high some guy in the sky
Is my of nothin' to do
I get a kick out of you
Yes, I get a out of you

I do

Videos

Live In Cork part 2
Live In Cork part 2
Frank Sinatra - "I Get A Kick Out Of You" (Concert Collection)
Frank Sinatra - "I Get A Kick Out Of You" (Concert Collection)
Elaine Paige: I Get A Kick Out Of You (1989 Olivier Awards)
Elaine Paige: I Get A Kick Out Of You (1989 Olivier Awards)
Dolly Parton Gets a Kick Out of Lady Gaga
Dolly Parton Gets a Kick Out of Lady Gaga
I get a kick out of you-Cole Porter
I get a kick out of you-Cole Porter
I Get a Kick out of You
I Get a Kick out of You
frank sinatra i get a kick out of you
frank sinatra i get a kick out of you
I Get A Kick Out Of You (Cole Porter / Frank Sinatra) by Rob Collins @ Paragon (4 Jul 12) (HD)
I Get A Kick Out Of You (Cole Porter / Frank Sinatra) by Rob Collins @ Paragon (4 Jul 12) (HD)
Avril Lavigne - Don't Tell Me
Avril Lavigne - Don't Tell Me
Dolly Parton - Better Get To Livin [Official Music Video]
Dolly Parton - Better Get To Livin [Official Music Video]
Dolly Parton sings with Karl
Dolly Parton sings with Karl
Afroman - Colt 45 (Lyrics)
Afroman - Colt 45 (Lyrics)
Dolly Parton-HD I Will Always Love You 2010
Dolly Parton-HD I Will Always Love You 2010
Ella Fitzgerald - I Get A Kick Out Of You
Ella Fitzgerald - I Get A Kick Out Of You
Dolly Parton - Hard Candy Christmas 1982
Dolly Parton - Hard Candy Christmas 1982
Steve Martin & Dolly Parton - - - - Pretty Flowers
Steve Martin & Dolly Parton - - - - Pretty Flowers
Dolly Parton Silences ABC Host for Trashing Trump
Dolly Parton Silences ABC Host for Trashing Trump
Ειρήνη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ- I get a kick out of you - Irini Konstantinidi
Ειρήνη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ- I get a kick out of you - Irini Konstantinidi
Dolly Parton Gives Fans a 'Better Day'
Dolly Parton Gives Fans a 'Better Day'
Reba McEntire & Carrie Underwood - "Does He Love You" | Live at the Grand Ole Opry | Opry
Reba McEntire & Carrie Underwood - "Does He Love You" | Live at the Grand Ole Opry | Opry