LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Get A Kick Out Of You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I get no kick champagne
Mere alcohol thrill me at all
So tell me why should it be
That I get a out of you

Some go for cocaine
I'm sure that if I took one sniff
That would me terrifically too
Still I get a out of you

I get a kick every I see you
there before me
I get a kick though it's to see you
Obviously adore me

Oh, I get no kick in a
too high with some guy in the sky
Is my idea of to do
I get a kick out of you
Yes, I get a out of you

I do

Videos

Live In Cork part 2
Live In Cork part 2
I Get A Kick Out Of You Lyrics
I Get A Kick Out Of You Lyrics
Frank Sinatra - "I Get A Kick Out Of You" (Concert Collection)
Frank Sinatra - "I Get A Kick Out Of You" (Concert Collection)
Elaine Paige: I Get A Kick Out Of You (1989 Olivier Awards)
Elaine Paige: I Get A Kick Out Of You (1989 Olivier Awards)
Ethel Merman sings "I Get a Kick Out of You" (1949 TV)
Ethel Merman sings "I Get a Kick Out of You" (1949 TV)
I get a kick out of you-Cole Porter
I get a kick out of you-Cole Porter
Dolly Parton Gets a Kick Out of Lady Gaga
Dolly Parton Gets a Kick Out of Lady Gaga
Dolly Parton - Hard Candy Christmas 1982
Dolly Parton - Hard Candy Christmas 1982
Ella Fitzgerald - I Get A Kick Out Of You
Ella Fitzgerald - I Get A Kick Out Of You
I Get a Kick out of You
I Get a Kick out of You
Dolly Parton Just Surprised Everyone With What She Said About Supporting Trump This Morning
Dolly Parton Just Surprised Everyone With What She Said About Supporting Trump This Morning
Dolly Parton - Better Get To Livin [Official Music Video]
Dolly Parton - Better Get To Livin [Official Music Video]
frank sinatra i get a kick out of you
frank sinatra i get a kick out of you
I Get A Kick Out Of You (Frank Sinatra) cover
I Get A Kick Out Of You (Frank Sinatra) cover
I Get A Kick Out Of You (Cole Porter / Frank Sinatra) by Rob Collins @ Paragon (4 Jul 12) (HD)
I Get A Kick Out Of You (Cole Porter / Frank Sinatra) by Rob Collins @ Paragon (4 Jul 12) (HD)
Dolly Parton Silences ABC Host for Trashing Trump
Dolly Parton Silences ABC Host for Trashing Trump
Dolly Parton - Backwoods Barbie (Official Music Video)
Dolly Parton - Backwoods Barbie (Official Music Video)
Avril Lavigne - Don't Tell Me
Avril Lavigne - Don't Tell Me
Shirley Bassey - On A Wonderful Day Like Today / I Get A Kick Out Of You (1966 TV Special)
Shirley Bassey - On A Wonderful Day Like Today / I Get A Kick Out Of You (1966 TV Special)
Kid Rock - Picture ft. Sheryl Crow [Official Video]
Kid Rock - Picture ft. Sheryl Crow [Official Video]