LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Feel Good

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

oh i feel good, oh i feel good, oh i feel good and you knew i would, i feel good. oh you're so fine, (you're so fine)yeah you're in my mind, (you're in my mind) oh you're so fine and you're in my mind, tingles up my spine. a when you showed me, you said there's something here to behold (there's somethin here to behold). you're lovin showed me i got a message all covered in gold. oh i'm on fire, (i'm on fire) i'm filled with sweet desire, (i'm filled with sweet desire) oh i'm on fire, i'm filled sweet desire, cause you've made me whole. a when you showed me, you said there's something here to behold, (somethin here to behold) and then you told me to get my life straightened out with the lord. oh i'm on fire, i'm filled with sweet desire, i'm on fire i'm filled with sweet desire cause you've made me whole. oh i feel right, (oh i feel right) oh i feel right, (oh i feel right) oh i feel right, cause you've shed some light on my foolish life. oh you're so fine, (oh you're so fine) yeah you're in my mind, (oh yeah in my mind) oh you're so kind and you're in my mind, tingles up my spine (tingles up my spine). a when you showed me you said there's something here to behold. and then you told me to get my life straightened out with the lord. oh i'm on fire, (i'm on fire) i'm filled with sweet desire, (i'm filled with sweet desire) i'm on fire, i'm filled with sweet desire, i can't get no higher. oh i'm on fire, i'm filled with sweet desire, i can't get no higher (i'm on fire filled with sweet desire can't get no higher).

Videos

I Feel Good
I Feel Good
Top Tracks - Char Butler
Top Tracks - Char Butler
Scary Movie 2 (4/11) Movie CLIP - Dinner Made by Hand (2001) HD
Scary Movie 2 (4/11) Movie CLIP - Dinner Made by Hand (2001) HD
Scary Movie 2 (10/11) Movie CLIP - Dwight's Time to Shine (2001) HD
Scary Movie 2 (10/11) Movie CLIP - Dwight's Time to Shine (2001) HD
Having maid is Every man's dream
Having maid is Every man's dream
Hallelujah by Jeff Gutt
Hallelujah by Jeff Gutt
Scary Movie 2 (3/11) Movie CLIP - The Caretaker (2001) HD
Scary Movie 2 (3/11) Movie CLIP - The Caretaker (2001) HD
Top 10 Anime Characters with the Most Annoying Voices
Top 10 Anime Characters with the Most Annoying Voices
The Pursuit Of Happyness - Ending scene [HD]
The Pursuit Of Happyness - Ending scene [HD]
Another Top 10 Insane Anime Characters
Another Top 10 Insane Anime Characters
Gone with the Wind (1/6) Movie CLIP - Scarlett Meets Rhett (1939) HD
Gone with the Wind (1/6) Movie CLIP - Scarlett Meets Rhett (1939) HD
Hanson-Scary Movie 2
Hanson-Scary Movie 2
Char Butler - Topic
Char Butler - Topic
The Other Side | Black Butler
The Other Side | Black Butler
Charlotte Lloyd Butler - 7 Times | Sofar Gothenburg
Charlotte Lloyd Butler - 7 Times | Sofar Gothenburg
Princess Diana's butler Paul Burrell Claims Camilla Parker Bowles Will "NEVER" Be Queen
Princess Diana's butler Paul Burrell Claims Camilla Parker Bowles Will "NEVER" Be Queen
Char Butler:Amber Whitworth:Jack Butler
Char Butler:Amber Whitworth:Jack Butler
Charlotte Butler
Charlotte Butler
Walk The Moon ~ Shut Up and Dance With Me Lyrics
Walk The Moon ~ Shut Up and Dance With Me Lyrics
Device - Out Of Line (feat. Serj Tankian & Terry "Geezer" Butler) Lyrics (HD)
Device - Out Of Line (feat. Serj Tankian & Terry "Geezer" Butler) Lyrics (HD)