LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Feel Good

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

oh i feel good, oh i feel good, oh i feel good and you knew i would, i feel good. oh you're so fine, (you're so fine)yeah you're in my mind, (you're in my mind) oh you're so fine and you're in my mind, tingles up my spine. a when you showed me, you said there's something here to behold (there's somethin here to behold). you're lovin showed me i got a message all covered in gold. oh i'm on fire, (i'm on fire) i'm filled with sweet desire, (i'm filled with sweet desire) oh i'm on fire, i'm filled sweet desire, cause you've made me whole. a when you showed me, you said there's something here to behold, (somethin here to behold) and then you told me to get my life straightened out with the lord. oh i'm on fire, i'm filled with sweet desire, i'm on fire i'm filled with sweet desire cause you've made me whole. oh i feel right, (oh i feel right) oh i feel right, (oh i feel right) oh i feel right, cause you've shed some light on my foolish life. oh you're so fine, (oh you're so fine) yeah you're in my mind, (oh yeah in my mind) oh you're so kind and you're in my mind, tingles up my spine (tingles up my spine). a when you showed me you said there's something here to behold. and then you told me to get my life straightened out with the lord. oh i'm on fire, (i'm on fire) i'm filled with sweet desire, (i'm filled with sweet desire) i'm on fire, i'm filled with sweet desire, i can't get no higher. oh i'm on fire, i'm filled with sweet desire, i can't get no higher (i'm on fire filled with sweet desire can't get no higher).

Videos

I Feel Good
I Feel Good
Top Tracks - Char Butler
Top Tracks - Char Butler
Char Butler - Topic
Char Butler - Topic
Shawn Mendes - Treat You Better
Shawn Mendes - Treat You Better
Jonathan Butler - Take Good Care Of Me • TopPop
Jonathan Butler - Take Good Care Of Me • TopPop
Charlotte Butler
Charlotte Butler
Welcome to my channel | Charlotte Eades
Welcome to my channel | Charlotte Eades
OFFICIAL VIDEO: Charles Bradley "Changes"
OFFICIAL VIDEO: Charles Bradley "Changes"
Bullet For My Valentine - Don't Need You
Bullet For My Valentine - Don't Need You
Lame Butler ,World Barista Championships 2016 Finals,United States
Lame Butler ,World Barista Championships 2016 Finals,United States
Hanson-Scary Movie 2
Hanson-Scary Movie 2
The Other Side | Black Butler
The Other Side | Black Butler
Raphael Butler - Lancement d'album- J'Feel Comme Une Machine
Raphael Butler - Lancement d'album- J'Feel Comme Une Machine
Charles butler and trinity " Make it " at C.O.G.I.C East Region AIM 2016
Charles butler and trinity " Make it " at C.O.G.I.C East Region AIM 2016
Char Butler:Amber Whitworth:Jack Butler
Char Butler:Amber Whitworth:Jack Butler
Lara Butler: "Rufus is in the form of his life!"
Lara Butler: "Rufus is in the form of his life!"
Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu「AMV」- Sorry It's Over (Episode 17)
Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu「AMV」- Sorry It's Over (Episode 17)
The Intro To Judith Butler // #DontConform2TheNorm
The Intro To Judith Butler // #DontConform2TheNorm
Crazy Town - Butterfly (Official Video)
Crazy Town - Butterfly (Official Video)
Charlie Puth - "How Long" [Official Video]
Charlie Puth - "How Long" [Official Video]