LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Feel Good

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

oh i feel good, oh i feel good, oh i feel good and you knew i would, i feel good. oh you're so fine, (you're so fine)yeah you're in my mind, (you're in my mind) oh you're so fine and you're in my mind, tingles up my spine. a when you me, you said there's something here to behold (there's somethin here to behold). you're lovin showed me i got a message all covered in gold. oh i'm on fire, (i'm on fire) i'm filled with sweet desire, (i'm filled with sweet desire) oh i'm on fire, i'm filled with sweet desire, cause you've made me whole. a when you showed me, you said there's something here to behold, (somethin here to behold) and then you told me to get my life straightened out with the lord. oh i'm on fire, i'm filled with sweet desire, i'm on fire i'm filled with sweet desire cause you've made me whole. oh i feel right, (oh i feel right) oh i feel right, (oh i feel right) oh i feel right, cause you've shed some light on my foolish life. oh you're so fine, (oh you're so fine) yeah you're in my mind, (oh yeah in my mind) oh you're so kind and you're in my mind, tingles up my spine (tingles up my spine). a when you showed me you said there's something here to behold. and then you told me to get my life straightened out with the lord. oh i'm on fire, (i'm on fire) i'm filled with sweet desire, (i'm filled with sweet desire) i'm on fire, i'm filled with sweet desire, i can't get no higher. oh i'm on fire, i'm filled with sweet desire, i can't get no higher (i'm on fire filled with sweet desire can't get no higher).

Videos

I Feel Good
I Feel Good
Top Tracks - Char Butler
Top Tracks - Char Butler
To make you feel my love cover
To make you feel my love cover
Bullet For My Valentine - Tears Don't Fall (Album Edit - with Scream / with Lighter)
Bullet For My Valentine - Tears Don't Fall (Album Edit - with Scream / with Lighter)
Charlotte Butler
Charlotte Butler
Tyler Cassidy - How I Feel (2015)
Tyler Cassidy - How I Feel (2015)
Scary Movie 2 (4/11) Movie CLIP - Dinner Made by Hand (2001) HD
Scary Movie 2 (4/11) Movie CLIP - Dinner Made by Hand (2001) HD
Char Butler - Topic
Char Butler - Topic
Charles Bradley "Changes" (OFFICIAL VIDEO)
Charles Bradley "Changes" (OFFICIAL VIDEO)
Jonathan Butler - Take Good Care Of Me • TopPop
Jonathan Butler - Take Good Care Of Me • TopPop
Jonathan Butler - "Take Good Care Of Me" (LIVE)
Jonathan Butler - "Take Good Care Of Me" (LIVE)
Tonight
Tonight
KT Tunstall - Evil Eye
KT Tunstall - Evil Eye
FEEL GOOD
FEEL GOOD
Jonathan Bree - You're So Cool
Jonathan Bree - You're So Cool
Char's Primary Talk
Char's Primary Talk
Char Butler:Amber Whitworth:Jack Butler
Char Butler:Amber Whitworth:Jack Butler
Your Money Questions! with Marcus Butler | LIFESTYLE
Your Money Questions! with Marcus Butler | LIFESTYLE
KT Tunstall - All Or Nothing (Official Audio)
KT Tunstall - All Or Nothing (Official Audio)
Defected Radio Show presented by Sam Divine - 05.10.18
Defected Radio Show presented by Sam Divine - 05.10.18