LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Don't Want To Be With Anybody But You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Mmm...
Bet you think that I don't you, baby
Bet you that I...
I care
But I tell you
Well, you got
And I'm loving you with all my
I don't wanna part
'Cause I wanna be with nobody but you
No no
I don't wanna be no-one but you
I to be wrapped up
in the arms of my man
(Come on and me)
Rock me in your like I know you can
Don't you know you can call on me, baby
(You can on me)
All you gotta do is say you
(All you do)
I'm ready just to love you
And put an end to all doubts
I know we can it out
I don't wanna be with nobody but you
No no
I don't wanna be no-one but you
I to be wrapped up
in the of my loving man
(Come on and me)
Rock me in your like I know you can
Man, I you
So, put an end to fantasy,
or you might...
You might blow it all
Get together
and baby, you do
You're see that I'll be true to you
'Cause I wanna be with nobody but you
No no
I don't wanna be no-one but you
I to be wrapped up
in the arms of my man
(Come on and me)
Rock me in arms like I know you can
(You can on me)
(Yes, yes)
(You can on me)
(Yes, yes)
(Come on and me)
Don't you know that you can on me, baby
(You can on me)
All you do is say you will
(Say)
I'm ready just to love you
(I'm ready)
And put an end to all your
I know we can it out
'Cause I don't wanna be with but you
No no
I don't be with no-one, baby
I to be wrapped up
in the of my loving man
(Come on and me)
Rock me in your like I know you can
(Come on and me)
Rock me in your arms like I you can
(Come on and me)
me in your arms like I know you can

Videos

I DON'T WANT TO BE WITH NOBODY BUT YOU - WENDY MATTHEWS
I DON'T WANT TO BE WITH NOBODY BUT YOU - WENDY MATTHEWS
Absent Friends - I don't want to be with nobody but you. 1990. UK TV Show MPG
Absent Friends - I don't want to be with nobody but you. 1990. UK TV Show MPG
YouTube - Absent Friends Feat. Wendy Matthews - Nobody But You.flv
YouTube - Absent Friends Feat. Wendy Matthews - Nobody But You.flv
I Don't Want To Be With Nobody But You (2007 Remastered)
I Don't Want To Be With Nobody But You (2007 Remastered)
Wendy Matthews - I Don't Wanna Be With Nobody But You
Wendy Matthews - I Don't Wanna Be With Nobody But You
ABSENT FRIENDS   -I DON'T WANT TO BE   NOBODY BUT YOU(SUBTITULADA)
ABSENT FRIENDS -I DON'T WANT TO BE NOBODY BUT YOU(SUBTITULADA)
TLC - No Scrubs (Official Video)
TLC - No Scrubs (Official Video)
Joss Stone -  I Don't Wanna Be With Nobody But You - Under The Bridge - Live in London - June 6 2012
Joss Stone - I Don't Wanna Be With Nobody But You - Under The Bridge - Live in London - June 6 2012
Top 100 Thomas Sanders Vines (w/Titles) Funny Thomas Sanders Vine Compilation 2017
Top 100 Thomas Sanders Vines (w/Titles) Funny Thomas Sanders Vine Compilation 2017
How To Make Everyone RESPECT You!
How To Make Everyone RESPECT You!
How To Make Someone Miss You (Psychology)
How To Make Someone Miss You (Psychology)
RENEGADE - DON'T WANT ANYONE BUT YOU 1983
RENEGADE - DON'T WANT ANYONE BUT YOU 1983
Abraham Hicks , If You Want Someone To Love You When They Aren't
Abraham Hicks , If You Want Someone To Love You When They Aren't
Poiboy - I Don't Want Anybody Else But You
Poiboy - I Don't Want Anybody Else But You
How Make Him Think of You NON-STOP - The Power of Absence & Presence
How Make Him Think of You NON-STOP - The Power of Absence & Presence
I don't want nobody but you
I don't want nobody but you
Baby Dear, I Don't Want No One but You
Baby Dear, I Don't Want No One but You
What If You Stopped Sleeping for a Week?
What If You Stopped Sleeping for a Week?
I Don't Want To Love Nobody But You  -  Miss Louistine
I Don't Want To Love Nobody But You - Miss Louistine
FilterCopy | When You Don't Like Socialising | Ft. MostlySane (Prajakta Koli), Nayana, Banerjee
FilterCopy | When You Don't Like Socialising | Ft. MostlySane (Prajakta Koli), Nayana, Banerjee