LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Don't Know Why I Love You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


I know why I love you
But you know I do
And it took so to find you girl
I'm never you

Go to bed mad, fuss and
Wake up, make middle of the night
I don't all the things you do
But baby I could never mad at you
And I think that this could last

(chorus)
I know why I love you
But baby you I do
And it took so long to you girl
I'm losing you
I don't why you love me
But baby I'm glad you do
And I'm wide awake to
That you meant for me
And I was for you

Sometimes I think there's someone for me
Who and does things perfectly
A someone warm and sweet
Then I you're right next to me
And I think that this could forever - yeah

(chorus)

The of us goes on and on
And it's never gonna end 'cause much too strong, too strong

(chorus)

I was for you
I don't why i, I why i, I don't why I love you but i
I don't why i, I why i, I don't why I love you but I do

Videos

I Don't Know Why I Love You - Joey Mcintyre
I Don't Know Why I Love You - Joey Mcintyre
Joey McIntyre "I Don't Know Why I Love You"
Joey McIntyre "I Don't Know Why I Love You"
Joey McIntyre - I Don't Know Why I Love You
Joey McIntyre - I Don't Know Why I Love You
05 Joey McIntyre - I Love You Came Too Late (with Lyrics)
05 Joey McIntyre - I Love You Came Too Late (with Lyrics)
I Don't Know Why I Love You M&G - Joey McIntyre & Emanuel Kiriakou - Vegas 3/5/11
I Don't Know Why I Love You M&G - Joey McIntyre & Emanuel Kiriakou - Vegas 3/5/11
Joey McIntyre - I Don't Know Why I Love You Lyrics
Joey McIntyre - I Don't Know Why I Love You Lyrics
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You* Michael Essany
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You* Michael Essany
I Don't Know Why I Love You - VIP 03.12.2011
I Don't Know Why I Love You - VIP 03.12.2011
I Don't Know Why I Love You - Joe Mac One Too Many
I Don't Know Why I Love You - Joe Mac One Too Many
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You & Interview* CTV AM
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You & Interview* CTV AM
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You & All The Way* Canada AM - Coffee Talk
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You & All The Way* Canada AM - Coffee Talk
Joey McIntyre - Stay The Same (Video)
Joey McIntyre - Stay The Same (Video)
Joey Mcintyre-I Love You Came Too Late(Karaoke)
Joey Mcintyre-I Love You Came Too Late(Karaoke)
01 Joey McIntyre - Couldn't Stay Away From Your Love (with Lyrics)
01 Joey McIntyre - Couldn't Stay Away From Your Love (with Lyrics)
Joey McIntyre - L-O-V-E
Joey McIntyre - L-O-V-E
I Love You Came Too Late - Joey McIntyre & Emanuel Kiriakou - 2/12/2011
I Love You Came Too Late - Joey McIntyre & Emanuel Kiriakou - 2/12/2011
I Love You Came Too Late
I Love You Came Too Late
I Love You Came Too Late
I Love You Came Too Late
Joey McIntyre "We Don't Wanna" & "I Love You Came Too Late"
Joey McIntyre "We Don't Wanna" & "I Love You Came Too Late"
NKOTB - "I dont know why I love you" live in Joey McIntyre solo concert 01 - Meet Joe Mac with Eman
NKOTB - "I dont know why I love you" live in Joey McIntyre solo concert 01 - Meet Joe Mac with Eman