LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Don't Know Why I Love You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


I don't why I love you
But baby you I do
And it took so to find you girl
I'm losing you

Go to bed mad, fuss and
Wake up, make middle of the night
I don't understand all the you do
But I could never stay mad at you
And I think that could last forever

(chorus)
I don't know why I you
But you know I do
And it so long to find you girl
I'm never you
I know why you love me
But baby I'm that you do
And I'm awake to realize
That you meant for me
And I was for you

Sometimes I there's someone better for me
Who says and things perfectly
A someone warm and sweet
Then I realize right next to me
And I that this could last forever - yeah

(chorus)

The story of us on and on
And it's never gonna end 'cause it's much too strong, too

(chorus)

I was for you
I don't why i, I don't why i, I don't why I you but i
I why i, I don't why i, I don't why I love you but I do

Videos

Joey McIntyre "I Don't Know Why I Love You"
Joey McIntyre "I Don't Know Why I Love You"
I Don't Know Why I Love You - Joey Mcintyre
I Don't Know Why I Love You - Joey Mcintyre
Joey McIntyre - I Don't Know Why I Love You
Joey McIntyre - I Don't Know Why I Love You
I Don't Know Why I Love You M&G - Joey McIntyre & Emanuel Kiriakou - Vegas 3/5/11
I Don't Know Why I Love You M&G - Joey McIntyre & Emanuel Kiriakou - Vegas 3/5/11
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You & Interview* CTV AM
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You & Interview* CTV AM
Joey McIntyre - Stay The Same (Video)
Joey McIntyre - Stay The Same (Video)
05 Joey McIntyre - I Love You Came Too Late (with Lyrics)
05 Joey McIntyre - I Love You Came Too Late (with Lyrics)
Joey McIntyre - I Don't Know Why I Love You Lyrics
Joey McIntyre - I Don't Know Why I Love You Lyrics
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You* Michael Essany
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You* Michael Essany
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You & All The Way* Canada AM - Coffee Talk
Joey McIntyre *I Don't Know Why I Love You & All The Way* Canada AM - Coffee Talk
Joey McIntyre - Meet Joe Mac (Complete Album)
Joey McIntyre - Meet Joe Mac (Complete Album)
One Too Many Joe Mac & Eman Live from NYC (2002) HQ
One Too Many Joe Mac & Eman Live from NYC (2002) HQ
Joey McIntyre - Meet Joe Mac full album HQ
Joey McIntyre - Meet Joe Mac full album HQ
07 Joey McIntyre - Way That I Loved You (with lyrics)
07 Joey McIntyre - Way That I Loved You (with lyrics)
Joey McIntyre-The Way That I Loved You
Joey McIntyre-The Way That I Loved You
I Love You Came Too Late
I Love You Came Too Late
Joey McIntyre - I Cried (Video)
Joey McIntyre - I Cried (Video)
Joey Mcintyre - Stay The Same Lyrics
Joey Mcintyre - Stay The Same Lyrics
New Kids On The Block - Please Don't Go Girl (Official Music Video)
New Kids On The Block - Please Don't Go Girl (Official Music Video)
Joey Mcintyre-I Love You Came Too Late(Karaoke)
Joey Mcintyre-I Love You Came Too Late(Karaoke)