LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Descend

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Rest a while, she said
Don't go away yet
If you leave me all alone you know
what I really meant to say just before you hit the road
though I to find a way, my words could not convey

I'd say baby, don't you leave me here tonight alone
I don't you to go home
I want to be alone
Baby, maybe if I said you to that I'd out the light
Would you come to Would you take that dive?

So tell me to go and I'll around. We can both watch this ship go down
Ask the right questions, I'll tell the lies.
Just don't me here tonight
If you came back to me and fa la la la to me now it would be alright
So, tell me to go and I'll stick around
don't leave me here tonight

Alone. for you. Waiting by the phone
Its clear to me not coming home. Where can you be?
What? Out getting high late night? Just be by my
I can't let you deny. I let you try and hide

Baby, baby you leave me here tonight alone
I want you to go home
I don't want to be
Baby, maybe if I said you to that I'd out the light
Would you come to life? you take that dive?
And the climbs.

So tell me to go and I'll stick around. We can both this ship go down
Ask the right questions, I'll the right lies.
Just don't leave me tonight
If you came back to me and fa la la la to me now it would be alright
So, just me to go and I'll stick around
Just don't leave me here

So, just come back tonight and sing fa la la la just this
Fa la la la la.

Baby, baby you leave me here tonight alone
I want you to go home
I want to be alone
Baby, maybe if I said you to I'd turn out the light
Would you come to life? you take that dive?
And the mercury
And the mercury
And the mercury climbs as I

Videos

I Descend
I Descend
Aaron LaVigne - Topic
Aaron LaVigne - Topic
I Descend
I Descend
Top Tracks - Aaron LaVigne
Top Tracks - Aaron LaVigne
Lonely Girl
Lonely Girl
Let It Go
Let It Go
Shake That Ass
Shake That Ass
And now, behind the scenes with kitty
And now, behind the scenes with kitty
Hey Hound
Hey Hound
The Headliners feat Sarah Jane - Falling (Vocoded Love Remix)
The Headliners feat Sarah Jane - Falling (Vocoded Love Remix)
music
music
BEST OF NAIL POLISH! Top 13 of 2013!
BEST OF NAIL POLISH! Top 13 of 2013!
Bill From Accounting. (Skype Call)
Bill From Accounting. (Skype Call)
JASON IS DUH BEST
JASON IS DUH BEST
Maggie Goes Green
Maggie Goes Green
Aaron Thomas - Any More (15 abril 2008)
Aaron Thomas - Any More (15 abril 2008)
Witness - The Ledger (EP Version)
Witness - The Ledger (EP Version)
T ammys music
T ammys music
Pactimo 2016 Brand Ambassador - Lynn McGrew
Pactimo 2016 Brand Ambassador - Lynn McGrew
Propaganda Induced Psychosis by Ryan Ov Johnson (Descend The Gods)
Propaganda Induced Psychosis by Ryan Ov Johnson (Descend The Gods)