LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Am The Law.

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Fifteen in the academy
He was like no they'd ever seen
A man so hard, his bleed ice
And he speaks he never says it twice

They him Judge, his last name is Dredd
So the law, and you wind up dead
Truth and are what he's fightin' for
Dredd the man, he is the law
it

With gun and bike he rules the
And every perp he will taste defeat
Not even death can overcome his
Dredd and Anderson, they won the fight

When the Sov's the apocalypse war
Mega-City was bombed to the
Dredd resisted, and the judges back
Crushed the with their counter-attack
it

Respect the
He it with his blood
the gun
Your sentence may be death

(I am the law)
And you won't fuck around no
(I am the law)
I the rich, I judge the poor
(I am the law)
Commit a crime, lock the door
(I am the law)
Because in
(I am the law)

In the earth where mutants dwell
There is no law, just a hell
Anarchy and as the blood runs red
But this would change if it was up to

The book of law is the to him
And any committed is a sin
He keeps the with his law-giver
Judge, jury, and

Respect the
He earned it his blood
the gun
Your sentence may be because

(I am the law)
And you won't around no more
(I am the law)
I the rich, I judge the poor
(I am the law)
Commit a crime, I'll the door
(I am the law)
Because in
(I am the law)

Crime, the sin
Your I.S.O., cube is waitin' he brings you in
Law, what he stands for
Crime's his only enemy and he's to war

Crime, the sin
Your I.S.O., cube is when he brings you in
Law, it's what he for
Crime's his only and he's goin' to war

Respect the
He earned it with his
the gun
Your sentence may be because

(I am the law)
And you won't fuck no more
(I am the law)
I the rich, I judge the poor
(I am the law)
a crime, I'll lock the door
(I am the law)
Because in

(I am the law)
And you fuck around no more
(I am the law)
I judge the rich, I the poor
(I am the law)
a crime I'll lock the door
(I am the law)
Because in
(I am the law)

Videos

Anthrax - I Am The Law
Anthrax - I Am The Law
I Am The Law
I Am The Law
Anthrax - I Am The Law (Live 1987)
Anthrax - I Am The Law (Live 1987)
Anthrax -   I Am The Law - Bloodstock 2013
Anthrax - I Am The Law - Bloodstock 2013
Anthrax - I am the Law (lyrics included)
Anthrax - I am the Law (lyrics included)
Anthrax - I am the law [With Lyrics]
Anthrax - I am the law [With Lyrics]
I Am The Law - Anthrax (The Greater Of Two Evils)
I Am The Law - Anthrax (The Greater Of Two Evils)
The Big 4 - Anthrax - I Am The Law Live Sweden July 3 2011 HD
The Big 4 - Anthrax - I Am The Law Live Sweden July 3 2011 HD
"I Am the Law" Anthrax@Santander Arena Reading, PA 6/4/18
"I Am the Law" Anthrax@Santander Arena Reading, PA 6/4/18
Anthrax- I am the law (Lyrics) comic music video
Anthrax- I am the law (Lyrics) comic music video
Anthrax-I am the law (live video)
Anthrax-I am the law (live video)
Dredd 2012 / Anthrax - I Am The Law
Dredd 2012 / Anthrax - I Am The Law
ANTHRAX "I Am The Law" Guitar Lesson for PlayThisRiff.com
ANTHRAX "I Am The Law" Guitar Lesson for PlayThisRiff.com
Anthrax-I am the law w/ John Bush
Anthrax-I am the law w/ John Bush
beat:repeat NYC | Anthrax - I Am The Law
beat:repeat NYC | Anthrax - I Am The Law
I Am The Law - Anthrax
I Am The Law - Anthrax
Anthrax I Am The Law
Anthrax I Am The Law
Anthrax - I Am the Law (live 1991) HD
Anthrax - I Am the Law (live 1991) HD
Anthrax- I Am the Law Live (2005)
Anthrax- I Am the Law Live (2005)
Anthrax - I Am The Law - live HD@Tivoli Utrecht, the Netherlands, 19 February 2017
Anthrax - I Am The Law - live HD@Tivoli Utrecht, the Netherlands, 19 February 2017