LOADING ...

Luyện nghe bài hát i.am

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

[** feat. Philip

Her Is Racing*
And The Room Is Up
And Her Are Glazing
But She Still Can't Get

The Beat Is Bumping Now Shes Up Blowing Up
The Last Thing On Her Mind is Up Growing Up
She'll Kiss The Sky Before Giving up Giving Up

Ooh She Comes
Shes With The Stars
In The Sky With Diamonds
Ooh Dancing With The Stars
And Oh How The Are Shining

She Builds Castles With Sand
The Reflection In The Is Her Best Friend
Ooh Shes Dancing With The
The
Keep

You Can't Change Her Cause She Knows You Think It's
That Girl Knows Danger And She Don't To Start

The Beat Is Bumping Now Shes Blowing Up Up
The Last Thing On Her Mind is Up Growing Up
She'll Kiss The Sky Shes Giving up Giving Up

Ooh Here She
Shes Dancing With The
In The Sky With Diamonds
Ooh Dancing With The Stars
And Oh How The Lights Are

She Builds Castles White Sand
The Reflection In The Mirror Is Her Best
Ooh Shes Dancing The Stars
The
Dancing

Videos

I Am Woman Performance - Dancing with the Stars
I Am Woman Performance - Dancing with the Stars
Andy Grammer   Honey, I'm Good Dancing With The Stars May 19 2015
Andy Grammer Honey, I'm Good Dancing With The Stars May 19 2015
Victoria and​ Val’s - Iconic Dance - Dancing with the Stars
Victoria and​ Val’s - Iconic Dance - Dancing with the Stars
Drew​ and​ ​Emma’s - Tango - Dancing with the Stars
Drew​ and​ ​Emma’s - Tango - Dancing with the Stars
Opening Number - Dancing with the Stars
Opening Number - Dancing with the Stars
Alexa PenaVega & Mark Ballas - Cha Cha - Dancing With The Stars
Alexa PenaVega & Mark Ballas - Cha Cha - Dancing With The Stars
Victoria and​ Val’s - Foxtrot - Dancing with the Stars
Victoria and​ Val’s - Foxtrot - Dancing with the Stars
Calvin & Lindsay's Waltz - Dancing with the Stars
Calvin & Lindsay's Waltz - Dancing with the Stars
Ladies Pro Performance - Face Off Recap/Results - Dancing with the Stars
Ladies Pro Performance - Face Off Recap/Results - Dancing with the Stars
Opening Number - Dancing with the Stars
Opening Number - Dancing with the Stars
Opening Number - Dancing with the Stars
Opening Number - Dancing with the Stars
Opening Number - Dancing with the Stars
Opening Number - Dancing with the Stars
Derek and Julianne Performance  -  Dancing with the Stars
Derek and Julianne Performance - Dancing with the Stars
Lindsey and Mark's Tango - Dancing with the Stars
Lindsey and Mark's Tango - Dancing with the Stars
It's a hard knock life (Annie) - Dancing with the stars Finale
It's a hard knock life (Annie) - Dancing with the stars Finale
dancing with the stars- they danced by barry manilow
dancing with the stars- they danced by barry manilow
Kareem and Lindsay's Cha Cha – Dancing with the Stars
Kareem and Lindsay's Cha Cha – Dancing with the Stars
James & Jenna's Waltz - Dancing with the Stars
James & Jenna's Waltz - Dancing with the Stars
Dancing with the Stars Switch-Up - Cody Simpson and Sharna Burgess Dance the Foxtrot
Dancing with the Stars Switch-Up - Cody Simpson and Sharna Burgess Dance the Foxtrot
Mitskevich Dasha - I'm dancing with the stars
Mitskevich Dasha - I'm dancing with the stars