LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Already Do

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Caution's in the wind, the hardest is through
You don't have to try so hard to me fall for you
surprised myself with what I've gone and done
Just today I myself swear you were the one

Laugh I just have to laugh, I thought you knew
I can't believe that asking me when I will love you
I do, I already do

been doing fine, please don't change a thing
It's too good to hide away, so I might as come clean
I didn't it out but everybody knew
Funny you're the only one who have a clue

Laugh I just have to laugh, I really you knew
I can't believe your asking me when I will love you
I do, I already do

I gave you my heart, you feel the power?
You want to see the light, baby, the sun's up for hours

Laugh I have to laugh, I really thought you knew
I can't believe that your asking me I will love you
I do, I already do

Videos

Chely Wright I Already Do
Chely Wright I Already Do
I Already Do
I Already Do
I Already Do
I Already Do
Chely Wright - I Already Do (Karaoke)
Chely Wright - I Already Do (Karaoke)
Chely Wright - It Was
Chely Wright - It Was
Chely Wright   I Already Do  Karaoke Version
Chely Wright I Already Do Karaoke Version
Chely Wright - I Already Do (Live on TNN 1997)
Chely Wright - I Already Do (Live on TNN 1997)
Chely Wright - Shut Up And Drive
Chely Wright - Shut Up And Drive
Chely Wright - I Already Do (Country/Gay)
Chely Wright - I Already Do (Country/Gay)
Top Tracks - Chely Wright
Top Tracks - Chely Wright
Сhely Wright and Lauren Blitzer wedding (english)
Сhely Wright and Lauren Blitzer wedding (english)
Chely Wright Songs
Chely Wright Songs
Chely Wright - I Already Do Lyrics
Chely Wright - I Already Do Lyrics
Tracy sings I Already Do  by Chely Wright
Tracy sings I Already Do by Chely Wright
Chely Wright - Jezebel
Chely Wright - Jezebel
Chely Wright on Reconciling with Her Estranged Mom | Where Are They Now | Oprah Winfrey Network
Chely Wright on Reconciling with Her Estranged Mom | Where Are They Now | Oprah Winfrey Network
The Fire -- Chely Wright
The Fire -- Chely Wright
The Bumper Of My S.U.V. - Chely Wright
The Bumper Of My S.U.V. - Chely Wright
Chely Wright - Like Me
Chely Wright - Like Me
Cover-Chely Wright-I Already Do-Kimberly Boden.flv
Cover-Chely Wright-I Already Do-Kimberly Boden.flv