LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hustler

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's not easy on my bed
It's not on my nerves
It's not easy on my
It's not easy on my
is not what you wanted
What you for me
I that much now
My

You call me a harlot
You would me a whore
But see I'm a man now
I'm worth so much

But got the heart of a hustler
With a pain
I've got the heart of a
With all the shame
I've got the body of a
a masochist's brain
I've got the heart of
I'm playing a dangerous

The says no sir
But the body please
The heart stays
Such a tease
And I know why I'm telling you this
Maybe I've get it off my unholy chest
There's a road traveled
But one I walked down yet
And it my name (it calls my name)
Yes it my name
It's a path
And it calls my

got the heart of a hustler
With a hustler's
I've got the of a hustler
With all the shame
got the body of a lover
With a masochist's
I've got the heart of
I'm playing a dangerous

I'm a dangerous game
I'm a dangerous game
I'm playing a game
I'm playing a dangerous

got the heart of a hustler
With a pain
got the heart of a hustler
With all the hustler's
I've got the of a lover
With a masochist's
I've got the of hustler
I'm playing a dangerous

I've got a hustler's
got a hustler's heart
I've got a heart
I've got a hustler's
got a hustler's heart
I've got a heart
I've got a heart
I've got a hustler's

Videos

Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Hustler-Josef Salvat (lyrics)
Hustler-Josef Salvat (lyrics)
Josef Salvat - Hustler - live @ DLXM Session
Josef Salvat - Hustler - live @ DLXM Session
Josef Salvat - Hustler | Mahogany Session
Josef Salvat - Hustler | Mahogany Session
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat "Hustler" (2013)
Josef Salvat "Hustler" (2013)
Lucifer Soundtrack S03E14 Hustler by Josef Salvat
Lucifer Soundtrack S03E14 Hustler by Josef Salvat
Josef Salvat - Hustler (Live)
Josef Salvat - Hustler (Live)
Josef Salvat - Hustler | Choreography by Veronika Munitsyna | D.side dance studio
Josef Salvat - Hustler | Choreography by Veronika Munitsyna | D.side dance studio
Josef Salvat - Open Season
Josef Salvat - Open Season
Josef Salvat - Hustler Lyrics
Josef Salvat - Hustler Lyrics
Hustler
Hustler
50 Shades of Grey - Josef Salvat {Hustler}
50 Shades of Grey - Josef Salvat {Hustler}
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler - Cover By Megan Longhurst, Max Marvell & Joshua Creek
Josef Salvat - Hustler - Cover By Megan Longhurst, Max Marvell & Joshua Creek
Josef Salvat - Hustler (Lyrics -Español)
Josef Salvat - Hustler (Lyrics -Español)
Josef Salvat – Hustler
Josef Salvat – Hustler
Josef Salvat - Hustler (Kry Wolf Remix)
Josef Salvat - Hustler (Kry Wolf Remix)