LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hustler

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's not easy on my bed
It's not easy on my
It's not easy on my
It's not easy on my
This is not what you
What you for me
I know that now
My

You call me a harlot
You would call me a
But see I'm a man now
I'm so much more

But got the heart of a hustler
With a hustler's
I've got the of a hustler
all the hustler's shame
I've got the of a lover
With a masochist's
I've got the of hustler
I'm a dangerous game

The says no sir
But the says please
The heart silent
Such a tease
And I don't why I'm telling you this
Maybe I've gotta get it off my chest
There's a road once
But one I haven't down yet
And it calls my (it calls my name)
Yes it calls my
It's a darker
And it my name

got the heart of a hustler
With a hustler's
got the heart of a hustler
With all the hustler's
I've got the of a lover
With a masochist's
got the heart of hustler
I'm playing a dangerous

I'm a dangerous game
I'm a dangerous game
I'm a dangerous game
I'm playing a dangerous

got the heart of a hustler
With a pain
I've got the heart of a
With all the shame
got the body of a lover
With a brain
got the heart of hustler
I'm playing a game

got a hustler's heart
I've got a heart
I've got a heart
got a hustler's heart
I've got a hustler's
I've got a heart
got a hustler's heart
I've got a heart

Videos

Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Hustler-Josef Salvat (lyrics)
Hustler-Josef Salvat (lyrics)
Josef Salvat - Hustler (Live)
Josef Salvat - Hustler (Live)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler | Mahogany Session
Josef Salvat - Hustler | Mahogany Session
Josef Salvat - Hustler - live @ DLXM Session
Josef Salvat - Hustler - live @ DLXM Session
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler | Choreography by Veronika Munitsyna | D.side dance studio
Josef Salvat - Hustler | Choreography by Veronika Munitsyna | D.side dance studio
Josef Salvat – Hustler
Josef Salvat – Hustler
"HUSTLER" Josef Salvat HD
"HUSTLER" Josef Salvat HD
Hustler
Hustler
Josef Salvat "Hustler" (2013)
Josef Salvat "Hustler" (2013)
JOSEF SALVAT "HUSTLER" on Pure
JOSEF SALVAT "HUSTLER" on Pure
HUSTLER- Josef Salvat/ Choreography
HUSTLER- Josef Salvat/ Choreography
Josef Salvat - Hustler (Kry Wolf Remix)
Josef Salvat - Hustler (Kry Wolf Remix)
Josef Salvat - Hustler (Lyrics -Español)
Josef Salvat - Hustler (Lyrics -Español)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler - Cover By Megan Longhurst, Max Marvell & Joshua Creek
Josef Salvat - Hustler - Cover By Megan Longhurst, Max Marvell & Joshua Creek