LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hustler

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's not easy on my bed
It's not on my nerves
It's not on my conscience
not easy on my soul
This is not you wanted
you wanted for me
I know that now
My

You would call me a
You would call me a
But see I'm a man now
I'm so much more

But I've got the of a hustler
With a pain
got the heart of a hustler
With all the hustler's
I've got the of a lover
With a brain
got the heart of hustler
I'm playing a dangerous

The mind no sir
But the says please
The stays silent
Such a silent
And I know why I'm telling you this
Maybe I've get it off my unholy chest
There's a road once
But one I walked down yet
And it my name (it calls my name)
Yes it my name
It's a darker
And it calls my

I've got the heart of a
With a hustler's
got the heart of a hustler
With all the shame
I've got the of a lover
With a masochist's
I've got the of hustler
I'm playing a dangerous

I'm a dangerous game
I'm playing a dangerous
I'm a dangerous game
I'm playing a game

got the heart of a hustler
With a hustler's
I've got the heart of a
With all the hustler's
got the body of a lover
With a masochist's
I've got the of hustler
I'm playing a game

I've got a hustler's
got a hustler's heart
I've got a heart
I've got a heart
got a hustler's heart
I've got a heart
I've got a heart
I've got a heart

Videos

Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Hustler-Josef Salvat (lyrics)
Hustler-Josef Salvat (lyrics)
Josef Salvat - Hustler (Live)
Josef Salvat - Hustler (Live)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler | Mahogany Session
Josef Salvat - Hustler | Mahogany Session
Josef Salvat - Hustler - live @ DLXM Session
Josef Salvat - Hustler - live @ DLXM Session
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler | Choreography by Veronika Munitsyna | D.side dance studio
Josef Salvat - Hustler | Choreography by Veronika Munitsyna | D.side dance studio
Josef Salvat – Hustler
Josef Salvat – Hustler
"HUSTLER" Josef Salvat HD
"HUSTLER" Josef Salvat HD
Hustler
Hustler
Josef Salvat "Hustler" (2013)
Josef Salvat "Hustler" (2013)
JOSEF SALVAT "HUSTLER" on Pure
JOSEF SALVAT "HUSTLER" on Pure
HUSTLER- Josef Salvat/ Choreography
HUSTLER- Josef Salvat/ Choreography
Josef Salvat - Hustler (Kry Wolf Remix)
Josef Salvat - Hustler (Kry Wolf Remix)
Josef Salvat - Hustler (Lyrics -Español)
Josef Salvat - Hustler (Lyrics -Español)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler - Cover By Megan Longhurst, Max Marvell & Joshua Creek
Josef Salvat - Hustler - Cover By Megan Longhurst, Max Marvell & Joshua Creek