LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hustler

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's not easy on my bed
It's not on my nerves
It's not on my conscience
It's not easy on my
is not what you wanted
What you for me
I know that now
My

You call me a harlot
You would me a whore
But see I'm a man now
I'm so much more

But I've got the heart of a
With a pain
got the heart of a hustler
With all the hustler's
I've got the body of a
a masochist's brain
I've got the heart of
I'm playing a dangerous

The says no sir
But the says please
The stays silent
Such a tease
And I don't why I'm telling you this
Maybe gotta get it off my unholy chest
There's a once traveled
But one I haven't walked yet
And it my name (it calls my name)
Yes it my name
It's a darker
And it calls my

I've got the heart of a
With a hustler's
got the heart of a hustler
With all the shame
got the body of a lover
With a brain
I've got the of hustler
I'm playing a game

I'm a dangerous game
I'm playing a game
I'm playing a dangerous
I'm playing a game

got the heart of a hustler
With a hustler's
I've got the heart of a
all the hustler's shame
I've got the body of a
a masochist's brain
I've got the heart of
I'm playing a game

I've got a heart
I've got a hustler's
I've got a heart
I've got a heart
got a hustler's heart
I've got a hustler's
got a hustler's heart
I've got a hustler's

Videos

Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Hustler-Josef Salvat (lyrics)
Hustler-Josef Salvat (lyrics)
Josef Salvat - Hustler (Live)
Josef Salvat - Hustler (Live)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler - live @ DLXM Session
Josef Salvat - Hustler - live @ DLXM Session
Lucifer Soundtrack S03E14 Hustler by Josef Salvat
Lucifer Soundtrack S03E14 Hustler by Josef Salvat
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler Lyrics
Josef Salvat - Hustler Lyrics
Josef Salvat "Hustler" (2013)
Josef Salvat "Hustler" (2013)
Hustler
Hustler
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat – Hustler
Josef Salvat – Hustler
Josef Salvat - Hustler (Dopeshoes Remix)
Josef Salvat - Hustler (Dopeshoes Remix)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Lyrics -Español)
Josef Salvat - Hustler (Lyrics -Español)
50 Shades of Grey - Josef Salvat {Hustler}
50 Shades of Grey - Josef Salvat {Hustler}
Josef Salvat - Hustler | Mahogany Session
Josef Salvat - Hustler | Mahogany Session