LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hustler

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's not on my bed sheets
It's not easy on my
not easy on my conscience
It's not easy on my
This is not what you
you wanted for me
I know that now
My

You call me a harlot
You would call me a
But see I'm a man now
I'm so much more

But I've got the of a hustler
With a pain
I've got the of a hustler
With all the shame
I've got the of a lover
With a masochist's
got the heart of hustler
I'm playing a dangerous

The mind no sir
But the body says
The heart stays
Such a tease
And I don't why I'm telling you this
Maybe gotta get it off my unholy chest
There's a road once
But one I walked down yet
And it my name (it calls my name)
Yes it my name
It's a darker
And it my name

I've got the of a hustler
a hustler's pain
I've got the heart of a
all the hustler's shame
I've got the of a lover
With a masochist's
I've got the of hustler
I'm a dangerous game

I'm playing a dangerous
I'm playing a dangerous
I'm playing a game
I'm playing a game

got the heart of a hustler
With a pain
got the heart of a hustler
With all the shame
I've got the body of a
With a masochist's
I've got the of hustler
I'm playing a dangerous

got a hustler's heart
I've got a heart
I've got a heart
I've got a hustler's
I've got a heart
I've got a hustler's
I've got a heart
I've got a hustler's

Videos

Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Hustler-Josef Salvat (lyrics)
Hustler-Josef Salvat (lyrics)
Josef Salvat - Hustler - live @ DLXM Session
Josef Salvat - Hustler - live @ DLXM Session
Josef Salvat - Hustler Lyrics
Josef Salvat - Hustler Lyrics
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Solomun Remix)
Josef Salvat - Hustler (Live)
Josef Salvat - Hustler (Live)
Josef Salvat - Hustler | Mahogany Session
Josef Salvat - Hustler | Mahogany Session
Hustler
Hustler
Josef Salvat - Hustler - Cover By Megan Longhurst, Max Marvell & Joshua Creek
Josef Salvat - Hustler - Cover By Megan Longhurst, Max Marvell & Joshua Creek
Josef Salvat - Hustler (Cri$p x Manja Remix)
Josef Salvat - Hustler (Cri$p x Manja Remix)
"HUSTLER" Josef Salvat HD
"HUSTLER" Josef Salvat HD
Lucifer Soundtrack S03E14 Hustler by Josef Salvat
Lucifer Soundtrack S03E14 Hustler by Josef Salvat
Josef Salvat - Open Season
Josef Salvat - Open Season
HUSTLER- Josef Salvat/ Choreography
HUSTLER- Josef Salvat/ Choreography
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler (SaneBeats Remix)
Josef Salvat - Hustler | Choreography by Veronika Munitsyna | D.side dance studio
Josef Salvat - Hustler | Choreography by Veronika Munitsyna | D.side dance studio
Josef Salvat - Hustler (Lyrics -Español)
Josef Salvat - Hustler (Lyrics -Español)
Hustler - Josef Salvat
Hustler - Josef Salvat