LOADING ...

Hush

Song info

"Hush" (2010)
Sáng tác bởi SUBBIONDO, JOSEPH/GARDOCKI, THOMAS PKA SODA, THO.
Sản xuất bởi Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC.

"Hush" Videos

Abney Park - Hush
Abney Park - Hush
Abney Park - Hush
Abney Park - Hush
Abney Park - Hush (Live) April 11, 2010
Abney Park - Hush (Live) April 11, 2010
Abney Park playlist
Abney Park playlist
abney park playlist by mustarouta
abney park playlist by mustarouta
Abney Park - Stigmata Martyr
Abney Park - Stigmata Martyr
Abney Park - The Wrong Side
Abney Park - The Wrong Side
Abney Park - The Clockyard
Abney Park - The Clockyard
Abney Park "Breathe"
Abney Park "Breathe"
Hush
Hush
Abney Park From Dreams or Angels
Abney Park From Dreams or Angels
Abney Park
Abney Park
Abney Park - Scheherazade
Abney Park - Scheherazade
Persephone's Abney Park Playlist
Persephone's Abney Park Playlist
Abney Park
Abney Park
Abney park
Abney park
Abney Park
Abney Park
Abney Park
Abney Park
Abney Park
Abney Park
Abney Park (Steampunk)
Abney Park (Steampunk)

Lyrics

I have marched,
for years on end.
My comrades fell,
as I defend,
The goals I set.
My armies fled,
fell as they ran,
trampled our dead.

Rush, back through the fields, I am hush,
All the ghosts of the dead are awake, I'm afraid

T
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 20 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Hush"