LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hummingbird

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm getting dizzy
in circles
Holding onto your coat

been busy
Still shooting his
While I follow the trail

They led me to you
And all I had to do
Was look in my tracks and double
I turn and look what I found

All this time been running in circles
You were right
I I could've met you in the middle
How come it crossed my mind?

birds around my head
Humming birds my head
I ran your arms
Wound up instead

Now I got butterflies, blue
Pretty in the air out there
Ever I found there's been
Humming birds my head

He's so tricky,
full circle
I knew how to get there

And he was so that
He took his eye off the
Flew out the nightingale

And had fun for a
He took fast and lost his style
Circled his tracks, double
Turned around and what you found

All this time been running in circles
You were behind
I guess I could've met you in the
How come it crossed my mind?

birds around my head
Humming birds around my
I ran your arms
Wound up dizzy

Now I got butterflies, jays
Pretty things in the air out
since I found there's been
Humming birds around my

I got tiny bee stings on my heart
Where the love
Honey, can I only be with

underneath the shade tree
In the park where I met you
Funny how the light can change view, oh

birds around my head
Humming birds my head
I ran your arms
Wound up dizzy

Now I got butterflies, blue
Pretty things in the air out
Ever I found there's been
birds around my head

Humming birds, birds
I ran into arms
So instead

Butterflies, jays
Oh, in the air out
Ever I felt there's been
Humming around my head

Videos

Cheryl Cole - Hummingbird (With Lyrics)
Cheryl Cole - Hummingbird (With Lyrics)
Cheryl Cole Hummingbirds Lyrics
Cheryl Cole Hummingbirds Lyrics
Cheryl Cole-Hummingbird
Cheryl Cole-Hummingbird
Cheryl - Happy Tears
Cheryl - Happy Tears
Hummingbird
Hummingbird
Hummingbird cheryl cole cover
Hummingbird cheryl cole cover
Cheryl - Hummingbird
Cheryl - Hummingbird
Cheryl Cole - Hummingbird Lyrics.wmv
Cheryl Cole - Hummingbird Lyrics.wmv
Cheryl Cole - Hummingbird
Cheryl Cole - Hummingbird
Cheryl cole hummingbird
Cheryl cole hummingbird
Cheryl Cole Hummingbird Lyrics
Cheryl Cole Hummingbird Lyrics
cheryl cole hummingbird
cheryl cole hummingbird
Cheryl Cole NEW! Amnesia
Cheryl Cole NEW! Amnesia
Cheryl Cole - Hummingbird
Cheryl Cole - Hummingbird
Cheryl's hummingbirds
Cheryl's hummingbirds
Cheryl - Amnesia
Cheryl - Amnesia
Cheryl Cole Hummingbird
Cheryl Cole Hummingbird
hummingbird cheryl cole
hummingbird cheryl cole
Cheryl Cole - Hummingbird (Messy Little Raindrops)
Cheryl Cole - Hummingbird (Messy Little Raindrops)
Cheryl Cole - Messy Little Raindrops
Cheryl Cole - Messy Little Raindrops