LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hummingbird

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm getting dizzy
in circles
Holding your coat tails

been busy
Still shooting his
While I follow the trail

They led me to you
And all I had to do
Was in my tracks and double back
I turn around and look I found

All this time been running in circles
You right behind
I guess I could've met you in the
How come it never my mind?

Humming around my head
Humming birds around my
I ran your arms
Wound up dizzy

Now I got butterflies, blue
Pretty in the air out there
Ever since I there's been
Humming around my head

He's so tricky,
Coming full
I always how to get there

And he was so picky
He took his eye off the
Flew out the nightingale

And had fun for a
He them fast and lost his style
Circled his tracks, back
Turned and look what you found

All this I've been running in circles
You were behind
I guess I could've met you in the
How it never crossed my mind?

Humming birds around my
Humming birds my head
I ran into arms
Wound up instead

Now I got butterflies, jays
Pretty things in the air out
Ever since I found there's
birds around my head

I got little bee stings on my heart
Where the blooms
Honey, can I be with you?

Sitting underneath the tree
In the where I first met you
Funny how the light can change view, oh

Humming birds around my
Humming birds my head
I ran your arms
Wound up instead

Now I got butterflies, jays
Pretty in the air out there
Ever since I there's been
Humming birds around my

Humming birds, humming
I ran into arms
So instead

Butterflies, jays
Oh, in the air out
Ever since I felt been
Humming birds around my

Videos

Cheryl Cole - Hummingbird (With Lyrics)
Cheryl Cole - Hummingbird (With Lyrics)
Cheryl Cole Hummingbirds Lyrics
Cheryl Cole Hummingbirds Lyrics
Cheryl Cole-Hummingbird
Cheryl Cole-Hummingbird
Hummingbird cheryl cole cover
Hummingbird cheryl cole cover
Cheryl Cole Hummingbird Lyrics
Cheryl Cole Hummingbird Lyrics
Cheryl - Hummingbird
Cheryl - Hummingbird
Hummingbird
Hummingbird
cheryl cole ft august rigo better to lie lyrics
cheryl cole ft august rigo better to lie lyrics
Cheryl Cole - Better To Lie
Cheryl Cole - Better To Lie
cheryl cole hummingbird
cheryl cole hummingbird
[MESSY LITTLE RAINDROPS] Cheryl Cole ft August Rigo - Better To Lie [HD] OFFICIAL VIDEO
[MESSY LITTLE RAINDROPS] Cheryl Cole ft August Rigo - Better To Lie [HD] OFFICIAL VIDEO
Hummingbird ~ Cheryl Cole ~ Cover
Hummingbird ~ Cheryl Cole ~ Cover
Cheryl Cole NEW! Amnesia
Cheryl Cole NEW! Amnesia
Cheryl Cole - Hummingbird Lyrics.wmv
Cheryl Cole - Hummingbird Lyrics.wmv
HUMMINGBIRD LYRICS-CHERYL COLE
HUMMINGBIRD LYRICS-CHERYL COLE
Cheryl Cole - Hummingbird (Messy Little Raindrops)
Cheryl Cole - Hummingbird (Messy Little Raindrops)
Cheryl Cole - Hummingbird
Cheryl Cole - Hummingbird
Cheryl Cole - Hummingbird
Cheryl Cole - Hummingbird
Cheryl - Happy Tears cheryl cole hummingbird.
Cheryl - Happy Tears cheryl cole hummingbird.
Cheryl Cole NEW! Better To Lie (feat. August Rigo)
Cheryl Cole NEW! Better To Lie (feat. August Rigo)