LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hummingbird

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm getting dizzy
Running in
Holding onto your coat

Cupids been
shooting his arrows
While I follow the trail

They led me to you
And all I had to do
Was look in my tracks and back
I turn and look what I found

All this I've been running in circles
You right behind
I I could've met you in the middle
How come it never my mind?

Humming around my head
Humming around my head
I ran your arms
up dizzy instead

Now I got butterflies, blue
Pretty things in the air out
Ever since I there's been
Humming around my head

so tricky, yeah
Coming circle
I always knew how to get

And he was so picky
He took his eye off the
Flew out the nightingale

And had fun for a
He took them fast and his style
Circled his tracks, double
Turned around and look what you

All this time I've been in circles
You right behind
I guess I met you in the middle
How come it never crossed my

birds around my head
Humming around my head
I ran into arms
Wound up dizzy

Now I got butterflies, blue
Pretty in the air out there
Ever since I found been
Humming birds around my

I got tiny bee stings on my heart
Where the blooms
Honey, can I be with you?

Sitting underneath the shade
In the park where I met you
Funny how the can change your view, oh

birds around my head
Humming around my head
I ran into your
up dizzy instead

Now I got butterflies, jays
Pretty things in the air out
Ever since I there's been
Humming around my head

birds, humming birds
I ran into arms
So instead

Butterflies, blue
Oh, in the air out
Ever I felt there's been
Humming around my head

Videos

Cheryl Cole Hummingbirds Lyrics
Cheryl Cole Hummingbirds Lyrics
Cheryl Cole - Hummingbird (With Lyrics)
Cheryl Cole - Hummingbird (With Lyrics)
Cheryl Cole-Hummingbird
Cheryl Cole-Hummingbird
Hummingbird
Hummingbird
Cheryl - Hummingbird
Cheryl - Hummingbird
Cheryl Cole Hummingbird Lyrics
Cheryl Cole Hummingbird Lyrics
Cheryl Cole - Hummingbird
Cheryl Cole - Hummingbird
Cheryl Cole - Hummingbird Lyrics.wmv
Cheryl Cole - Hummingbird Lyrics.wmv
cheryl cole hummingbird
cheryl cole hummingbird
Cheryl &the Hummingbirds 9 13 12M2U00101
Cheryl &the Hummingbirds 9 13 12M2U00101
hummingbird cheryl cole
hummingbird cheryl cole
Cheryl cole hummingbird
Cheryl cole hummingbird
cheryl cole better to lie (feat.august rigo)
cheryl cole better to lie (feat.august rigo)
Cheryl Cole - Hummingbird
Cheryl Cole - Hummingbird
cheryl cole ft august rigo better to lie lyrics
cheryl cole ft august rigo better to lie lyrics
Cheryl Cole FT Augguest Rigo Better To Lie (LYRICS)
Cheryl Cole FT Augguest Rigo Better To Lie (LYRICS)
Hummingbird cheryl cole cover
Hummingbird cheryl cole cover
Cheryl Cole NEW! Amnesia
Cheryl Cole NEW! Amnesia
Cheryl Cole - Hummingbird (Messy Little Raindrops)
Cheryl Cole - Hummingbird (Messy Little Raindrops)
Cheryl Cole Hummingbird
Cheryl Cole Hummingbird