LOADING ...

Luyện nghe bài hát Human Kind

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I close my
Strange things
It's hard to
hard to win
With a of purple
Like I'm in a
A signal
On way..
I see clouds go by
I'm a ceiling sky

Yeah, I'm in love with all humankind
If you me now I won't change my mind
Yeah, I'm falling in with all humankind
There's noone to blame - the is mine
(The is mine..)

Yeah, a of horror
When the way is
My best
Is when I with fear
When my risks are
I hardly dare to
I courage
To stay

Videos

Human Kind
Human Kind
DAD cover. human kind.
DAD cover. human kind.
🔴 SUPERMAN DAD ❤ !! Father Saves Their Children at The last Minute
🔴 SUPERMAN DAD ❤ !! Father Saves Their Children at The last Minute
HUMANKIND | Boy thinks dad forgot his birthday, gets major surprise
HUMANKIND | Boy thinks dad forgot his birthday, gets major surprise
HUMANKIND | Dad with cancer gets surprised with new pool
HUMANKIND | Dad with cancer gets surprised with new pool
God the Father's love for humankind
God the Father's love for humankind
DNA Genesis: The Children Of Adam - National Geographic Documentary Films — Full HD Documentaries
DNA Genesis: The Children Of Adam - National Geographic Documentary Films — Full HD Documentaries
Real Life Heroes [ Good people ] part 1
Real Life Heroes [ Good people ] part 1
Becoming the Kind Father: A Son's Journey
Becoming the Kind Father: A Son's Journey
The Family of Humankind   (Have we all not one Father? Did not one God create us?"
The Family of Humankind (Have we all not one Father? Did not one God create us?"
The Father of humankind (Hazrat Adam A.S)
The Father of humankind (Hazrat Adam A.S)
Tim McGraw - Humble And Kind (Official Video)
Tim McGraw - Humble And Kind (Official Video)
Robot Sophia Got Shut Down by her Creator
Robot Sophia Got Shut Down by her Creator
Odds were against this toddler ever walking on her own
Odds were against this toddler ever walking on her own
HELLO NEIGHBOR SHOPPING CHALLENGE! NEW HOUSE TOUR + WalMart Has EVIL Mannequins! (FGTEEV Beta 3 #1)
HELLO NEIGHBOR SHOPPING CHALLENGE! NEW HOUSE TOUR + WalMart Has EVIL Mannequins! (FGTEEV Beta 3 #1)
BENDY vs. ME! Race to Chapter 3!  IRL Gaming Play Date Part 2 (FGTEEV Bendy & The Ink Machine Skit)
BENDY vs. ME! Race to Chapter 3! IRL Gaming Play Date Part 2 (FGTEEV Bendy & The Ink Machine Skit)
Amazing!! Animal Saves Another Animal | Animal Heroes 2016 HD
Amazing!! Animal Saves Another Animal | Animal Heroes 2016 HD
Humankind: Amazing moments that give us hope
Humankind: Amazing moments that give us hope
Children interrupt BBC News interview - BBC News
Children interrupt BBC News interview - BBC News
Leo ,s  dad is  kind of  mean
Leo ,s dad is kind of mean