LOADING ...

Luyện nghe bài hát Human Kind

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I close my
things begin
It's to follow
hard to win
With a of purple
Like I'm in a
A signal
On way..
I see clouds go by
I'm a ceiling sky

Yeah, I'm falling in with all humankind
If you love me now I won't change my
Yeah, I'm falling in love with all
There's noone to blame - the fault is
(The is mine..)

Yeah, a shock of
When the way is
My days
Is I shake with fear
When my risks are
I dare to take
I need
To stay

Videos

Human Kind
Human Kind
DAD cover. human kind.
DAD cover. human kind.
Human Kind
Human Kind
Judge allows kid to choose dad’s punishment
Judge allows kid to choose dad’s punishment
Dad hears daughter’s heartbeat
Dad hears daughter’s heartbeat
ANIMAL REUNIONS - 7 MOST HEARTWARMING ANIMAL REUNIONS WITH OWNERS
ANIMAL REUNIONS - 7 MOST HEARTWARMING ANIMAL REUNIONS WITH OWNERS
Kids save up to make dad’s Mustang dreams come true
Kids save up to make dad’s Mustang dreams come true
Mechanic runs out of shop to save baby's life
Mechanic runs out of shop to save baby's life
THE BEST VIDEO OF THE HISTORY OF HUMAN KIND( WITH A DADDY KINK)
THE BEST VIDEO OF THE HISTORY OF HUMAN KIND( WITH A DADDY KINK)
Pope gives sweet answer to heartsick boy who lost his papa
Pope gives sweet answer to heartsick boy who lost his papa
Wisconsin dad meets man who has his daughter's heart
Wisconsin dad meets man who has his daughter's heart
Humankind
Humankind
Human kind
Human kind
Humankind
Humankind
This little girl cheering on her father just stole our hearts
This little girl cheering on her father just stole our hearts
Pizza delivery driver delivers new home to homeless man
Pizza delivery driver delivers new home to homeless man
Real Life Heroes [ Good people ] part 1
Real Life Heroes [ Good people ] part 1
Toddler breaks a sweat with dad
Toddler breaks a sweat with dad
Tim McGraw - Humble And Kind (Official Video)
Tim McGraw - Humble And Kind (Official Video)
God the Father's love for humankind
God the Father's love for humankind