LOADING ...

Luyện nghe bài hát Human Kind

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I my eyes
Strange things
It's hard to
It's to win
a stretch of purple
Like I'm in a
A weakened
On way..
I see clouds go by
I'm a ceiling sky

Yeah, I'm falling in with all humankind
If you love me now I won't my mind
Yeah, I'm falling in with all humankind
There's noone to blame - the fault is
(The is mine..)

Yeah, a of horror
the way is clear
My best
Is when I with fear
When my are those
I hardly dare to
I courage
To stay

Videos

Human Kind
Human Kind
DAD cover. human kind.
DAD cover. human kind.
Judge allows kid to choose dad’s punishment
Judge allows kid to choose dad’s punishment
Dad hears daughter’s heartbeat
Dad hears daughter’s heartbeat
Human Kind
Human Kind
Humankind
Humankind
4-year-old is the superhero the world needs
4-year-old is the superhero the world needs
Baby won't take eyes off mom for even a second
Baby won't take eyes off mom for even a second
Orphan meets new mom and makes everyone cry
Orphan meets new mom and makes everyone cry
Pope Francis consoles a boy who asked if his non-believing father is in Heaven
Pope Francis consoles a boy who asked if his non-believing father is in Heaven
Police escort fallen officer's daughter to school
Police escort fallen officer's daughter to school
School event makes history with male mentors
School event makes history with male mentors
Becoming the Kind Father: A Son's Journey
Becoming the Kind Father: A Son's Journey
Bound By Exile - Betrayal Of Human Kind
Bound By Exile - Betrayal Of Human Kind
Police help homeless dad, daughter get back on road
Police help homeless dad, daughter get back on road
HUMANKIND | Boy thinks dad forgot his birthday, gets major surprise
HUMANKIND | Boy thinks dad forgot his birthday, gets major surprise
Mechanic runs out of shop to save baby's life
Mechanic runs out of shop to save baby's life
🔴 SUPERMAN Father     !! Father Saves Their Children at The last Minute
🔴 SUPERMAN Father !! Father Saves Their Children at The last Minute
Humankind: Stories worth sharing
Humankind: Stories worth sharing
Bride fulfills her dying wish to get married
Bride fulfills her dying wish to get married