LOADING ...

Luyện nghe bài hát How Do You Like Me Now

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You to stand in my way
me, pushing me to fail
Nothing was good for you
Now the tables have
And its your learned
How it feel to be so wrong

You were in the back of my mind
But now lies mean nothing to me now
prove you wrong
You were pushing me down
But now I'm standing on my own
I'll stand on my own and prove you wrong

You wrong
at me now
at me now

So at me now
Don't close your eyes and me
How does it feel to be so

How do you me now


I'll you wrong

I use your to motivate me
You crossed the line one to times
I use your to motivate me
You the line one to many times

One too

You were always in the back of my
But now your lies nothing to me now
I'll you wrong
You were always me down
But now I'm standing on my own
I'll here on my own and prove you wrong
(So look at me now, dont close your and ignore me)
I'll prove you
You ignore me
You were always me down
But now I'm here on my own
I'll here on my own and prove you wrong

You were always in the back of my
You were always in the of my (Mind)
You always in the back of my mind
You were always in the of my
You always in the back of my mind
You were in the back of my

Videos

Chomp Chomp Attack! - "How Do You Like Me Now" Official Music Video
Chomp Chomp Attack! - "How Do You Like Me Now" Official Music Video
Chomp Chomp Attack-How do you like me now lyrics (correct)
Chomp Chomp Attack-How do you like me now lyrics (correct)
Chomp, Chomp, Attack! - "How Do You Like Me Now" BryanStars Premiere Next Week!
Chomp, Chomp, Attack! - "How Do You Like Me Now" BryanStars Premiere Next Week!
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now EP + Cover
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now EP + Cover
How Do You Like Me Now~ Chomp Chomp Attack! (Cover)
How Do You Like Me Now~ Chomp Chomp Attack! (Cover)
Chomp chomp chomp attack
Chomp chomp chomp attack
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack!- How Do You Like Me Now
Chomp Chomp Attack!- How Do You Like Me Now
Chomp Chomp Attack! - How Do You Like Me Now
Chomp Chomp Attack! - How Do You Like Me Now
Chomp Chomp Attack - Falling With Broken Wings (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - Falling With Broken Wings (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - How do you like me now cover
Chomp Chomp Attack - How do you like me now cover
Chomp Chomp Attack - This Is Halloween (Screamo Cover)(New!)
Chomp Chomp Attack - This Is Halloween (Screamo Cover)(New!)
How Do You Like Me Now - Chomp Chomp Attack! Lyrics - Moderate fail.
How Do You Like Me Now - Chomp Chomp Attack! Lyrics - Moderate fail.
Chomp Chomp Attack! - 'How Do You Like Me Now'
Chomp Chomp Attack! - 'How Do You Like Me Now'
Chomp Chomp Attack - Not So Happily Ever After (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - Not So Happily Ever After (Official Lyric Video)
Top Tracks - Chomp Chomp Attack
Top Tracks - Chomp Chomp Attack
How Do You Like Me Now- Chomp Chomp Attack
How Do You Like Me Now- Chomp Chomp Attack
Chomp Chomp Attack - "From Dreams To Reality" Official Music Video
Chomp Chomp Attack - "From Dreams To Reality" Official Music Video
Chomp Chomp Attack - "How Do You Like Me Now" (2012)
Chomp Chomp Attack - "How Do You Like Me Now" (2012)
Chomp Chomp Attack - Her Bleeding Smile (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - Her Bleeding Smile (Official Lyric Video)