LOADING ...

Luyện nghe bài hát How Do You Like Me Now

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You to stand in my way
me, pushing me to fail
Nothing was enough for you
Now the tables have
And its lesson learned
How does it feel to be so

You were in the back of my mind
But now your mean nothing to me now
I'll prove you
You were pushing me down
But now I'm here on my own
I'll stand on my own and prove you wrong

You wrong
at me now
at me now

So at me now
Don't close your eyes and me
How does it feel to be so

How do you me now


I'll you wrong

I use your to motivate me
You crossed the line one to many
I use your to motivate me
You crossed the line one to times

One too

You always in the back of my mind
But now your mean nothing to me now
I'll prove you
You always pushing me down
But now I'm standing on my own
I'll stand here on my own and prove you
(So at me now, dont close your eyes and ignore me)
I'll you wrong
You ignore me
You always pushing me down
But now I'm standing on my own
I'll stand on my own and prove you wrong

You were always in the back of my
You always in the back of my (Mind)
You were always in the of my mind
You were always in the of my
You were always in the of my mind
You always in the back of my

Videos

Chomp Chomp Attack! - "How Do You Like Me Now" Official Music Video
Chomp Chomp Attack! - "How Do You Like Me Now" Official Music Video
Chomp Chomp Attack-How do you like me now lyrics (correct)
Chomp Chomp Attack-How do you like me now lyrics (correct)
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now EP + Cover
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now EP + Cover
Chomp Chomp Attack! - How Do You Like Me Now
Chomp Chomp Attack! - How Do You Like Me Now
Chomp chomp chomp attack
Chomp chomp chomp attack
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now (Official Lyric Video)
Chomp, Chomp, Attack! - "How Do You Like Me Now" BryanStars Premiere Next Week!
Chomp, Chomp, Attack! - "How Do You Like Me Now" BryanStars Premiere Next Week!
How Do You Like Me Now - Chomp Chomp Attack! Lyrics - Moderate fail.
How Do You Like Me Now - Chomp Chomp Attack! Lyrics - Moderate fail.
How Do You Like Me Now~ Chomp Chomp Attack! (Cover)
How Do You Like Me Now~ Chomp Chomp Attack! (Cover)
Chomp Chomp Attack!- How Do You Like Me Now
Chomp Chomp Attack!- How Do You Like Me Now
Chomp Chomp Attack - How do you like me now cover
Chomp Chomp Attack - How do you like me now cover
Chomp Chomp Attack - Falling With Broken Wings (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - Falling With Broken Wings (Official Lyric Video)
How Do You Like Me Now- Chomp Chomp Attack
How Do You Like Me Now- Chomp Chomp Attack
Chomp Chomp Attack! - 'How Do You Like Me Now'
Chomp Chomp Attack! - 'How Do You Like Me Now'
Chomp Chomp Attack - "How Do You Like Me Now" (2012)
Chomp Chomp Attack - "How Do You Like Me Now" (2012)
Chomp Chomp Attack
Chomp Chomp Attack
Chomp Chomp Attack / How Do You Like Me Now 09.02.2012
Chomp Chomp Attack / How Do You Like Me Now 09.02.2012
Top Tracks - Chomp Chomp Attack
Top Tracks - Chomp Chomp Attack
Chomp Chomp Attack - Her Bleeding Smile (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - Her Bleeding Smile (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack  for a loss of words oficial
Chomp Chomp Attack for a loss of words oficial