LOADING ...

Luyện nghe bài hát How Do You Like Me Now

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You tried to in my way
Pushing me, me to fail
Nothing was enough for you
Now the have turned
And its lesson learned
How it feel to be so wrong

You were always in the of my mind
But now your lies mean to me now
I'll you wrong
You were always me down
But now I'm here on my own
stand here on my own and prove you wrong

You were
at me now
at me now

So at me now
close your eyes and ignore me
How does it feel to be so

How do you me now


I'll you wrong

I use your to motivate me
You crossed the line one to many
I use lies to motivate me
You the line one to many times

One too

You were in the back of my mind
But now lies mean nothing to me now
prove you wrong
You were always me down
But now I'm here on my own
stand here on my own and prove you wrong
(So look at me now, close your eyes and ignore me)
prove you wrong
You ignore me
You were always pushing me
But now I'm standing on my own
I'll stand here on my own and you wrong

You were always in the back of my
You always in the back of my (Mind)
You were always in the back of my
You were in the back of my
You were always in the back of my
You were always in the of my

Videos

Chomp Chomp Attack! - "How Do You Like Me Now" Official Music Video
Chomp Chomp Attack! - "How Do You Like Me Now" Official Music Video
Chomp Chomp Attack-How do you like me now lyrics (correct)
Chomp Chomp Attack-How do you like me now lyrics (correct)
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now (Official Lyric Video)
Chomp, Chomp, Attack! - "How Do You Like Me Now" BryanStars Premiere Next Week!
Chomp, Chomp, Attack! - "How Do You Like Me Now" BryanStars Premiere Next Week!
Chomp Chomp Attack - "From Dreams To Reality" Official Music Video
Chomp Chomp Attack - "From Dreams To Reality" Official Music Video
How Do You Like Me Now - Chomp Chomp Attack! Lyrics - Moderate fail.
How Do You Like Me Now - Chomp Chomp Attack! Lyrics - Moderate fail.
How Do You Like Me Now~ Chomp Chomp Attack! (Cover)
How Do You Like Me Now~ Chomp Chomp Attack! (Cover)
Chomp Chomp Attack!- How Do You Like Me Now
Chomp Chomp Attack!- How Do You Like Me Now
Chomp Chomp Attack / How Do You Like Me Now 09.02.2012
Chomp Chomp Attack / How Do You Like Me Now 09.02.2012
How Do You Like Me Now- Chomp Chomp Attack
How Do You Like Me Now- Chomp Chomp Attack
Chomp chomp chomp attack
Chomp chomp chomp attack
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now EP + Cover
Chomp Chomp Attack - How Do You Like Me Now EP + Cover
Chomp Chomp Attack - How do you like me now cover
Chomp Chomp Attack - How do you like me now cover
Chomp Chomp Attack! - 'How Do You Like Me Now'
Chomp Chomp Attack! - 'How Do You Like Me Now'
Chomp Chomp Attack - Not So Happily Ever After (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - Not So Happily Ever After (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - Falling With Broken Wings (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - Falling With Broken Wings (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - "How Do You Like Me Now" (2012)
Chomp Chomp Attack - "How Do You Like Me Now" (2012)
Spark Of Life Promotions: Chomp Chomp Attack Interview! #1
Spark Of Life Promotions: Chomp Chomp Attack Interview! #1
Chomp Chomp Attack - From Dreams To Reality (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - From Dreams To Reality (Official Lyric Video)
Chomp Chomp Attack - This Is Halloween (Screamo Cover)(New!)
Chomp Chomp Attack - This Is Halloween (Screamo Cover)(New!)