LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hot Diggety Dog

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I think I'll lay on the banks of the corners of my mind
Send my mem'ries and for a walk
While I listen to the sunset as it hides behind the
the clouds in the sky a chance to talk
And make friends a world that I daydream and love in
And shake hands with the at my feet
Yes I will lay me and let me breathe the ripples of the water
Flowing from a little creek
And tell the world what I think of it and out I love you
And chase a little butterfly some little boy or girl
A running barefoot on the of this beautiful creation
Hot diggety dog hot diggety world hot diggety dog hot diggety
[ guitar + ]
I'll pick the petals of a daisy that says everybody me
And no one can do me along the way
And I'll stretch out my say I'm glad that I was born
And make everyday a day today
Yes make music with the birds and the bees in the forest
And consider every a pearl
And just for a while I'll set me of myself and love this ole hot diggety world
Hot diggety dog hot diggety hot diggety dog hot diggety world
Hot diggety dog hot diggety world hot diggety diggety dog hot diggety world

Videos

Donna Fargo, Hot Diggity Dog
Donna Fargo, Hot Diggity Dog
Donna Fargo - Hot Diggity Dog.wmv
Donna Fargo - Hot Diggity Dog.wmv
Donna Fargo- Hot Diggity Dog
Donna Fargo- Hot Diggity Dog
Donna Fargo
Donna Fargo
donna fargo songs
donna fargo songs
Donna Fargo- "Society's Got Us"
Donna Fargo- "Society's Got Us"
Popular Videos - Donna Fargo
Popular Videos - Donna Fargo
Superman
Superman
Donna Fargo - I've Loved You All Of The Way.wmv
Donna Fargo - I've Loved You All Of The Way.wmv
Donna Fargo- I've Laid Too Many Eggs
Donna Fargo- I've Laid Too Many Eggs
Donna Fargo- I Got The Music In Me
Donna Fargo- I Got The Music In Me
Donna Fargo Singing "Old Time Rock N' Roll"
Donna Fargo Singing "Old Time Rock N' Roll"
Donna Fargo - You Don't Mess Around With Jim.wmv
Donna Fargo - You Don't Mess Around With Jim.wmv
Donna Fargo All About A Feeling (Full album).
Donna Fargo All About A Feeling (Full album).
Donna Fargo - One Of God's Children.wmv
Donna Fargo - One Of God's Children.wmv
Donna Fargo - All About A Feeling.wmv
Donna Fargo - All About A Feeling.wmv
Donna Fargo - Little Girl Gone.wmv
Donna Fargo - Little Girl Gone.wmv
Donna Fargo- "Honeychild"
Donna Fargo- "Honeychild"
Donna Fargo- "You Don't Mess Around With Jim"
Donna Fargo- "You Don't Mess Around With Jim"
Donna Fargo Happiest Girl In The Whole USA
Donna Fargo Happiest Girl In The Whole USA