LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hot Diggety Dog

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I think I'll lay down on the banks of the corners of my
Send my mem'ries and dreams for a
While I listen to the as it hides behind the mountain
Give the clouds in the sky a chance to
And make with a world that I daydream and love in
And shake hands the freedom at my feet
Yes I will lay me down and let me breathe the ripples of the
Flowing from a mountain creek
And tell the world what I think of it and out I love you
And chase a little with some little boy or girl
A running on the concrete of this beautiful creation
Hot diggety dog hot diggety hot diggety dog hot diggety world
[ + steel ]
I'll pick the of a daisy that says everybody loves me
And no one can do me along the way
And I'll stretch out my arms say I'm glad I was born
And make a day like today
Yes make music with the birds and the bees in the forest
And consider every a pearl
And just for a while I'll set me free of myself and love this ole hot diggety
Hot diggety dog hot diggety world hot dog hot diggety world
Hot diggety dog hot diggety world hot diggety diggety diggety dog hot world

Videos

Donna Fargo, Hot Diggity Dog
Donna Fargo, Hot Diggity Dog
Donna Fargo - Hot Diggity Dog.wmv
Donna Fargo - Hot Diggity Dog.wmv
Donna Fargo- Hot Diggity Dog
Donna Fargo- Hot Diggity Dog
donna fargo songs
donna fargo songs
Donna Fargo~All About A Feeling -  (1973)*Album*
Donna Fargo~All About A Feeling - (1973)*Album*
Donna Fargo - Only The Strong 1974
Donna Fargo - Only The Strong 1974
I'll Try A Little Bit Harder
I'll Try A Little Bit Harder
All About A Feeling (Called Love) : Donna Fargo
All About A Feeling (Called Love) : Donna Fargo
Donna Fargo - He Can Have All He Wants 1973
Donna Fargo - He Can Have All He Wants 1973
Donna Fargo- "You Don't Mess Around With Jim"
Donna Fargo- "You Don't Mess Around With Jim"
Donna Fargo - Country Singer's Wife 1967
Donna Fargo - Country Singer's Wife 1967
Donna Fargo Singing "Old Time Rock N' Roll"
Donna Fargo Singing "Old Time Rock N' Roll"
Donna Fargo - A Song I Can Sing 1973 From; My Second Album
Donna Fargo - A Song I Can Sing 1973 From; My Second Album
Donna Fargo ‎– My Second Album, 1973
Donna Fargo ‎– My Second Album, 1973
Donna Fargo
Donna Fargo
Donna Fargo
Donna Fargo
Donna Fargo- "Honeychild"
Donna Fargo- "Honeychild"
Kays' Donna Fargo Songs
Kays' Donna Fargo Songs
Donna Fargo Songs
Donna Fargo Songs
Kays' Donna Fargo Songs
Kays' Donna Fargo Songs