LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hope Is Rising

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Ive lost all my optimism
that its all be alright
that the will win this fight
between youth and disappointment
the dream dispare
the love a lie

just now I've the end of my line
just now im too to keep on trying


it is
its a
me


it is
and its
for me

Videos

Downhere - Hope is Rising
Downhere - Hope is Rising
Downhere - Hope Is Rising
Downhere - Hope Is Rising
Hope Is Rising
Hope Is Rising
Hope Is Rising
Hope Is Rising
Downhere   Hope is Rising w  lyrics
Downhere Hope is Rising w lyrics
Hope is Rising by DOWNHERE
Hope is Rising by DOWNHERE
Downhere - Hope Is Rising (Intro)
Downhere - Hope Is Rising (Intro)
Hope Is Rising
Hope Is Rising
Hope Is Rising- Downhere
Hope Is Rising- Downhere
Downhere - Jason Germain & Marc Martel - Hope Is Rising (HD)
Downhere - Jason Germain & Marc Martel - Hope Is Rising (HD)
Hope is Rising - downhere at 2012 Atlantafest
Hope is Rising - downhere at 2012 Atlantafest
Downhere: Hope is Rising
Downhere: Hope is Rising
Hope Is Rising-downhere
Hope Is Rising-downhere
Hope is Rising - Downhere /The Resurrection
Hope is Rising - Downhere /The Resurrection
Higher Calling Ministers to "Hope is Rising" by Downhere
Higher Calling Ministers to "Hope is Rising" by Downhere
downhere- Hope is Rising
downhere- Hope is Rising
Downhere - Ending is Beginning
Downhere - Ending is Beginning
Hope Is Rising
Hope Is Rising
Matt Son - Hope is Rising 2015
Matt Son - Hope is Rising 2015
Intro...Hope is Rising-Downhere-Live-Vancouver 2010.wmv
Intro...Hope is Rising-Downhere-Live-Vancouver 2010.wmv