LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hope Is Rising

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Ive all my earthly optimism
that its all be alright
the good will win this fight
somewhere between and disappointment
the dream became
the became a lie

now I've reached the end of my line
just now im too to keep on trying


it is
its a
me


it is
and its
for me

Videos

Downhere - Hope is Rising
Downhere - Hope is Rising
Hope is Rising - Downhere /The Resurrection
Hope is Rising - Downhere /The Resurrection
downhere- Hope is Rising
downhere- Hope is Rising
Downhere   Hope is Rising w  lyrics
Downhere Hope is Rising w lyrics
Spoken For - Hope is Rising
Spoken For - Hope is Rising
Hope is Rising by DOWNHERE
Hope is Rising by DOWNHERE
Downhere - Hope Is Rising
Downhere - Hope Is Rising
Hope Is Rising
Hope Is Rising
DownHere - AtlantaFest 2010 - Hope Is Rising
DownHere - AtlantaFest 2010 - Hope Is Rising
Downhere - Hope Is Rising (Intro)
Downhere - Hope Is Rising (Intro)
Hope Is Rising- Downhere
Hope Is Rising- Downhere
Downhere "Hope is Rising" Clip
Downhere "Hope is Rising" Clip
Hope Is Rising
Hope Is Rising
Hope Is Rising-downhere
Hope Is Rising-downhere
Hope Is Rising
Hope Is Rising
Live Performance of "Hope Is Rising" by downhere
Live Performance of "Hope Is Rising" by downhere
Downhere - Hope is Rising - Out and Aboot Tour in NJ
Downhere - Hope is Rising - Out and Aboot Tour in NJ
Downhere: Hope is Rising
Downhere: Hope is Rising
Hope is Rising - downhere at 2012 Atlantafest
Hope is Rising - downhere at 2012 Atlantafest
Downhere - "Hope Is Rising" at Rock The Lake Wiliamsburg, VA 9/08
Downhere - "Hope Is Rising" at Rock The Lake Wiliamsburg, VA 9/08