LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hope Is Rising

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Ive lost all my optimism
its all gonna be alright
that the will win this fight
somewhere between youth and
the became dispare
the became a lie

now I've reached the end of my line
just now im too to keep on trying


it is
its a
me


it is
and its
for me

Videos

Downhere - Hope is Rising
Downhere - Hope is Rising
downhere- Hope is Rising
downhere- Hope is Rising
Hope is Rising by DOWNHERE
Hope is Rising by DOWNHERE
Hope is Rising - Downhere /The Resurrection
Hope is Rising - Downhere /The Resurrection
Hope Is Rising
Hope Is Rising
Downhere   Hope is Rising w  lyrics
Downhere Hope is Rising w lyrics
Downhere - Hope Is Rising (Intro)
Downhere - Hope Is Rising (Intro)
Hope Is Rising
Hope Is Rising
Downhere - Hope Is Rising
Downhere - Hope Is Rising
Hope Is Rising - Enforce My Hope feat. Nico of "Bury The Sun" (HD)
Hope Is Rising - Enforce My Hope feat. Nico of "Bury The Sun" (HD)
05 Hope Is Rising - Petrus Ahonen
05 Hope Is Rising - Petrus Ahonen
Hope Is Rising- Downhere
Hope Is Rising- Downhere
Downhere: Hope is Rising
Downhere: Hope is Rising
Spoken For - Hope is Rising
Spoken For - Hope is Rising
Downhere - Hope is Rising - Out and Aboot Tour in NJ
Downhere - Hope is Rising - Out and Aboot Tour in NJ
Live Performance of "Hope Is Rising" by downhere
Live Performance of "Hope Is Rising" by downhere
Hope Is Rising-downhere
Hope Is Rising-downhere
Hope Is Rising
Hope Is Rising
Hope Is Rising - Luminate with Lyrics
Hope Is Rising - Luminate with Lyrics
Matt Son - Hope is Rising 2015
Matt Son - Hope is Rising 2015