LOADING ...

Luyện nghe bài hát Honk (If You're Tonky)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well fallen off bridges
Fallen down
Hell I've fallen outta
With every woman who's
While I'm to a tune
no one else hears
Honey, at the moon
While I'm choking tears

So if you're tonky
Swing beside me
If you're singing in the key
I don't mind
Ain't a soul sin
I ask where you've been
I'm just looking for a
To help me the time
Honey

See my Ma was the north
My Pa was from the
So you never know what
Fall my mouth
But I'm and I'm lean
Lonesome ornery and
could be no doubt
That I could you out

So of you're tonky
Swing beside me
If singing in the wrong key
I don't mind
Ain't a without sin
I don't ask where been
I'm just looking for a
To help me the time
honk

I just take it
No I can't so I
Cause the way you shake it
you're making me crazy

All the bulls*** I've
Just to make ends
Got me nothing for my
But trouble it
Tied of busting my
For a meager means
Time to string up my
And you a dream

So if you're tonky
around beside me
If singing in the wrong key
Baby I don't
Ain't a without sin
I don't ask you've been
I'm just looking for a
To help me pass the
Honey

Videos

Joshua Scott Jones - Honk (If You're Tonky)
Joshua Scott Jones - Honk (If You're Tonky)
Joshua Scott Jones - Honk (If You're Tonky) [Official Audio]
Joshua Scott Jones - Honk (If You're Tonky) [Official Audio]
Joshua Scott Jones Performs "Honk If You're Tonky"
Joshua Scott Jones Performs "Honk If You're Tonky"
Joshua Scott Jones - Honk (If You're Tonky) [Behind The Scenes]
Joshua Scott Jones - Honk (If You're Tonky) [Behind The Scenes]
Joshua Scott Jones "Honk If You're Tonky" 6-4-14
Joshua Scott Jones "Honk If You're Tonky" 6-4-14
Joshua Scott Jones - Honk (If You're Tonky) [Preview]
Joshua Scott Jones - Honk (If You're Tonky) [Preview]
Joshua Scott Jones - Honk (If You're Tonky) - The Healing: Track By Track
Joshua Scott Jones - Honk (If You're Tonky) - The Healing: Track By Track
Honk if You're Tonky cover-Joshua Scott Jones-by Matt Stewart
Honk if You're Tonky cover-Joshua Scott Jones-by Matt Stewart
Line Dance - Honk (if you're Tonky)
Line Dance - Honk (if you're Tonky)
Ethan King - Honk if you're tonky (cover)
Ethan King - Honk if you're tonky (cover)
Joshua Scott Jones "Howlin' at a Neon Moon" live on Music.People.Podcast.
Joshua Scott Jones "Howlin' at a Neon Moon" live on Music.People.Podcast.
Joshua Scott Jones - The Healing (Promo)
Joshua Scott Jones - The Healing (Promo)
Top Tracks - Joshua Scott Jones
Top Tracks - Joshua Scott Jones
Shine
Shine
Joshua Scott Jones
Joshua Scott Jones
Joshua Scott Jones You and I
Joshua Scott Jones You and I
Tommy Video 1/ Joshua Scott Jones
Tommy Video 1/ Joshua Scott Jones
Joshua Scott Jones
Joshua Scott Jones
Popular Videos - Joshua Scott Jones
Popular Videos - Joshua Scott Jones
Joshua Scott Jones Interview with CountryMusicRocks
Joshua Scott Jones Interview with CountryMusicRocks