LOADING ...

Luyện nghe bài hát Honeysuckle Blue

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Feel the southern breezes and the wind
down around on the bend
D'Agostino's late last night I saw a boy on the road
With nothing in the pocket, his to the sky up, nowhere else to go

Can you see it or it?
To send the corner man he's been
So come with me I'll show you where the bloom it's true
Lost and found and lost again to the blue

Runnin' through caverns of gold runs a river of death indeed
An old hotel serves as a shelter for of the street
Abandoned by the promised land, set on your own
How longer will the well be dry for those who roam?

I got a in my pocket
To the corner man he's never been
you ever seen the blue ridge mountains, boy
Or the Chattahoochee or the blue?

Come here to promised
Stand aside to
Far too close to see through
on [Incomprehensible], once [Incomprehensible]

Come here to land
Stand to understand
Far too to see things through
on [Incomprehensible], once [Incomprehensible]

Come here to land
aside to understand
Far too to see things through
Lost and found and lost again to the blue

Videos

Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue ~ Lyrics
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue ~ Lyrics
Drivin-N-Cryin- Honeysuckle Blue
Drivin-N-Cryin- Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Terminal West, Atlanta - Sun Dec/20/2015
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Terminal West, Atlanta - Sun Dec/20/2015
Honeysuckle Blue
Honeysuckle Blue
Drivin’ N’ Cryin’ "Roll Away The Song, Turn, Honeysuckle Blue"
Drivin’ N’ Cryin’ "Roll Away The Song, Turn, Honeysuckle Blue"
Top Tracks - Drivin N Cryin
Top Tracks - Drivin N Cryin
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Variety Playhouse, Atlanta - Sat Nov/25/2017
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Variety Playhouse, Atlanta - Sat Nov/25/2017
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - Charleston Music Hall - November 25, 2017
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - Charleston Music Hall - November 25, 2017
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Center Stage, Atlanta - Fri Dec/30/20016
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Center Stage, Atlanta - Fri Dec/30/20016
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Vista Room, Decatur, GA - Sat Apr/1/2017
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Vista Room, Decatur, GA - Sat Apr/1/2017
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Vista Room, Decatur, GA - Fri Mar/31/2017
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Vista Room, Decatur, GA - Fri Mar/31/2017
Elizabeth Cook - Honeysuckle Blue (Drivin N Cryin cover)
Elizabeth Cook - Honeysuckle Blue (Drivin N Cryin cover)
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - Savannah April 15, 2017
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - Savannah April 15, 2017
Drivin' N' Cryin' - "Honeysuckle Blue" (excerpt) - Live At Bluegrass Underground, Cumberland Caverns
Drivin' N' Cryin' - "Honeysuckle Blue" (excerpt) - Live At Bluegrass Underground, Cumberland Caverns
Drivin' N Cryin', Turn/Honeysuckle Blue
Drivin' N Cryin', Turn/Honeysuckle Blue
Honeysuckle Blue Drivin' N' Cryin'
Honeysuckle Blue Drivin' N' Cryin'
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue
"Honeysuckle Blue" by Drivin' N' Cryin' (cover)
"Honeysuckle Blue" by Drivin' N' Cryin' (cover)
Drivin n Cryin "Honeysuckle Blue"
Drivin n Cryin "Honeysuckle Blue"