LOADING ...

Luyện nghe bài hát Honeysuckle Blue

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Feel the southern and the southern wind
Blowin' down around on the
D'Agostino's late last night I saw a boy fifteen on the
With nothing in the pocket, his hand to the sky up, else to go

Can you see it or it?
To send the corner man he's never
So come with me I'll show you where the bloom it's true
Lost and found and lost again to the honeysuckle

Runnin' through these caverns of gold runs a river of indeed
An old hotel serves as a for children of the street
Abandoned by the land, set sail on your own
How much will the well be dry for those who roam?

I got a ticket in my
To the corner man he's never been
Have you ever the blue ridge mountains, boy
Or the or the honeysuckle blue?

Come here to promised
Stand to understand
Far too to see things through
Once on [Incomprehensible], once

here to promised land
Stand aside to
Far too close to see things
Once on [Incomprehensible], [Incomprehensible]

Come to promised land
Stand aside to
Far too close to see through
and found and lost again to the honeysuckle blue

Videos

Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue ~ Lyrics
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue ~ Lyrics
Honeysuckle Blue
Honeysuckle Blue
Top Tracks - Drivin N Cryin
Top Tracks - Drivin N Cryin
Drivin' N' Cryin' - Fly Me Courageous
Drivin' N' Cryin' - Fly Me Courageous
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Terminal West, Atlanta - Sun Dec/20/2015
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Terminal West, Atlanta - Sun Dec/20/2015
Drivin' N' Cryin' - Straight To Hell (with lyrics)
Drivin' N' Cryin' - Straight To Hell (with lyrics)
Drivin-N-Cryin- Honeysuckle Blue
Drivin-N-Cryin- Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Variety Playhouse, Atlanta - Sat Nov/25/2017
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Variety Playhouse, Atlanta - Sat Nov/25/2017
Drivin’ N’ Cryin’ "Roll Away The Song, Turn, Honeysuckle Blue"
Drivin’ N’ Cryin’ "Roll Away The Song, Turn, Honeysuckle Blue"
Drivin N Cryin/Blackberry Smoke - Honeysuckle Blue
Drivin N Cryin/Blackberry Smoke - Honeysuckle Blue
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - Savannah April 15, 2017
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - Savannah April 15, 2017
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue - Rocky Mount 2017
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue - Rocky Mount 2017
Drivin' N' Cryin' Honeysuckle Blue Intro giutar Lesson
Drivin' N' Cryin' Honeysuckle Blue Intro giutar Lesson
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Star Bar, Atlanta - New Year's Eve - Sun Dec/31/2017
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Star Bar, Atlanta - New Year's Eve - Sun Dec/31/2017
Drivin' N Cryin', Turn/Honeysuckle Blue
Drivin' N Cryin', Turn/Honeysuckle Blue
Honeysuckle Blue Guitar Solo - Drivin N Cryin
Honeysuckle Blue Guitar Solo - Drivin N Cryin
Elizabeth Cook w/Kevn Kinney - Honeysuckle Blue (Drivin' N' Cryin' cover)
Elizabeth Cook w/Kevn Kinney - Honeysuckle Blue (Drivin' N' Cryin' cover)
Elizabeth Cook - Honeysuckle Blue (Drivin N Cryin cover)
Elizabeth Cook - Honeysuckle Blue (Drivin N Cryin cover)
Drivin' n' Cryin'- Honeysuckle Blue / Drunk Guy
Drivin' n' Cryin'- Honeysuckle Blue / Drunk Guy