LOADING ...

Luyện nghe bài hát Honeysuckle Blue

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Feel the southern and the southern wind
Blowin' down around on the
D'Agostino's late night I saw a boy fifteen on the road
With nothing in the pocket, his hand to the sky up, else to go

Can you see it or it?
To the corner man he's never been
So come with me show you where the dogwood's bloom it's true
and found and lost again to the honeysuckle blue

Runnin' through these caverns of runs a river of death indeed
An old hotel serves as a for children of the street
by the promised land, set sail on your own
How much longer will the be dry for those who roam?

I got a ticket in my
To send the corner man he's never
Have you ever seen the blue mountains, boy
Or the Chattahoochee or the blue?

Come here to promised
Stand to understand
Far too close to see through
Once on [Incomprehensible], [Incomprehensible]

Come to promised land
aside to understand
Far too to see things through
on [Incomprehensible], once [Incomprehensible]

Come here to promised
aside to understand
Far too close to see things
Lost and and lost again to the honeysuckle blue

Videos

Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue ~ Lyrics
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue ~ Lyrics
Honeysuckle Blue
Honeysuckle Blue
Top Tracks - Drivin N Cryin
Top Tracks - Drivin N Cryin
Drivin' N' Cryin' - Fly Me Courageous
Drivin' N' Cryin' - Fly Me Courageous
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Terminal West, Atlanta - Sun Dec/20/2015
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Terminal West, Atlanta - Sun Dec/20/2015
Drivin-N-Cryin- Honeysuckle Blue
Drivin-N-Cryin- Honeysuckle Blue
Drivin’ N’ Cryin’ "Roll Away The Song, Turn, Honeysuckle Blue"
Drivin’ N’ Cryin’ "Roll Away The Song, Turn, Honeysuckle Blue"
Honeysuckle Blue
Honeysuckle Blue
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Venkman's, Atlanta - Fri Aug/3/2018
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Venkman's, Atlanta - Fri Aug/3/2018
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Star Bar, Atlanta - New Year's Eve - Sun Dec/31/2017
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Star Bar, Atlanta - New Year's Eve - Sun Dec/31/2017
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Variety Playhouse, Atlanta - Sat Nov/25/2017
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Variety Playhouse, Atlanta - Sat Nov/25/2017
Drivin n Cryin "Honeysuckle Blue"
Drivin n Cryin "Honeysuckle Blue"
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - Savannah April 15, 2017
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - Savannah April 15, 2017
Drivin N Cryin/Blackberry Smoke - Honeysuckle Blue
Drivin N Cryin/Blackberry Smoke - Honeysuckle Blue
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue W/Warner Hodges (Basement East)
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue W/Warner Hodges (Basement East)
Drivin' N Cryin', Turn/Honeysuckle Blue
Drivin' N Cryin', Turn/Honeysuckle Blue
Honeysuckle blue
Honeysuckle blue
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Vista Room, Decatur, GA - Sat Apr/1/2017
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Vista Room, Decatur, GA - Sat Apr/1/2017