LOADING ...

Luyện nghe bài hát Honeysuckle Blue

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Feel the southern breezes and the southern
Blowin' down around on the
D'Agostino's late last I saw a boy fifteen on the road
With in the pocket, his hand to the sky up, nowhere else to go

Can you see it or it?
To send the corner man he's never
So come with me I'll you where the dogwood's bloom it's true
Lost and and lost again to the honeysuckle blue

Runnin' through caverns of gold runs a river of death indeed
An old hotel serves as a for children of the street
by the promised land, set sail on your own
How much will the well be dry for those who roam?

I got a in my pocket
To send the corner man never been
Have you ever seen the blue mountains, boy
Or the Chattahoochee or the honeysuckle

here to promised land
Stand to understand
Far too close to see things
Once on [Incomprehensible], once

Come to promised land
Stand to understand
Far too close to see through
on [Incomprehensible], once [Incomprehensible]

Come here to land
Stand aside to
Far too close to see through
Lost and and lost again to the honeysuckle blue

Videos

Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue ~ Lyrics
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue ~ Lyrics
Drivin-N-Cryin- Honeysuckle Blue
Drivin-N-Cryin- Honeysuckle Blue
Honeysuckle Blue
Honeysuckle Blue
Top Tracks - Drivin N Cryin
Top Tracks - Drivin N Cryin
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Terminal West, Atlanta - Sun Dec/20/2015
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Terminal West, Atlanta - Sun Dec/20/2015
Drivin' N' Cryin' - Fly Me Courageous
Drivin' N' Cryin' - Fly Me Courageous
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Variety Playhouse, Atlanta - Sat Nov/25/2017
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Variety Playhouse, Atlanta - Sat Nov/25/2017
Drivin’ N’ Cryin’ "Roll Away The Song, Turn, Honeysuckle Blue"
Drivin’ N’ Cryin’ "Roll Away The Song, Turn, Honeysuckle Blue"
Honeysuckle Blue Guitar Solo - Drivin N Cryin
Honeysuckle Blue Guitar Solo - Drivin N Cryin
Drivin' N Cryin' - "Honeysuckle Blue" @ ATHFEST, Athens, GA 6.25.2017
Drivin' N Cryin' - "Honeysuckle Blue" @ ATHFEST, Athens, GA 6.25.2017
Drivin N Cryin/Blackberry Smoke - Honeysuckle Blue
Drivin N Cryin/Blackberry Smoke - Honeysuckle Blue
Drivin n Cryin "Honeysuckle Blue"
Drivin n Cryin "Honeysuckle Blue"
Elizabeth Cook - Honeysuckle Blue (Drivin N Cryin cover)
Elizabeth Cook - Honeysuckle Blue (Drivin N Cryin cover)
Drivin' N Cryin', Turn/Honeysuckle Blue
Drivin' N Cryin', Turn/Honeysuckle Blue
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue - Exit In - Nashville, TN 7-28-2012
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue - Exit In - Nashville, TN 7-28-2012
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - 2017.09.29
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - 2017.09.29
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Center Stage, Atlanta - Fri Dec/30/20016
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Center Stage, Atlanta - Fri Dec/30/20016
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue - Greenville SC 7/12/12
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue - Greenville SC 7/12/12
Drivin' N' Cryin' - Turn & Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Turn & Honeysuckle Blue