LOADING ...

Luyện nghe bài hát Honeysuckle Blue

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Feel the southern breezes and the southern
Blowin' around on the bend
D'Agostino's late last night I saw a boy on the road
With nothing in the pocket, his hand to the sky up, else to go

Can you see it or it?
To send the man he's never been
So come with me I'll show you where the dogwood's bloom true
Lost and found and lost again to the blue

Runnin' through these caverns of gold a river of death indeed
An old hotel as a shelter for children of the street
Abandoned by the promised land, set on your own
How much will the well be dry for those who roam?

I got a ticket in my
To the corner man he's never been
Have you ever the blue ridge mountains, boy
Or the or the honeysuckle blue?

Come here to land
Stand aside to
Far too close to see through
on [Incomprehensible], once [Incomprehensible]

Come here to promised
aside to understand
Far too close to see through
on [Incomprehensible], once [Incomprehensible]

Come here to promised
Stand to understand
Far too to see things through
Lost and found and lost again to the honeysuckle

Videos

Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue ~ Lyrics
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue ~ Lyrics
Drivin-N-Cryin- Honeysuckle Blue
Drivin-N-Cryin- Honeysuckle Blue
Honeysuckle Blue
Honeysuckle Blue
Top Tracks - Drivin N Cryin
Top Tracks - Drivin N Cryin
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Terminal West, Atlanta - Sun Dec/20/2015
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Terminal West, Atlanta - Sun Dec/20/2015
Drivin' N' Cryin' - Fly Me Courageous
Drivin' N' Cryin' - Fly Me Courageous
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Variety Playhouse, Atlanta - Sat Nov/25/2017
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue @ Variety Playhouse, Atlanta - Sat Nov/25/2017
Drivin’ N’ Cryin’ "Roll Away The Song, Turn, Honeysuckle Blue"
Drivin’ N’ Cryin’ "Roll Away The Song, Turn, Honeysuckle Blue"
Honeysuckle Blue Guitar Solo - Drivin N Cryin
Honeysuckle Blue Guitar Solo - Drivin N Cryin
Drivin' N Cryin' - "Honeysuckle Blue" @ ATHFEST, Athens, GA 6.25.2017
Drivin' N Cryin' - "Honeysuckle Blue" @ ATHFEST, Athens, GA 6.25.2017
Drivin N Cryin/Blackberry Smoke - Honeysuckle Blue
Drivin N Cryin/Blackberry Smoke - Honeysuckle Blue
Drivin n Cryin "Honeysuckle Blue"
Drivin n Cryin "Honeysuckle Blue"
Elizabeth Cook - Honeysuckle Blue (Drivin N Cryin cover)
Elizabeth Cook - Honeysuckle Blue (Drivin N Cryin cover)
Drivin' N Cryin', Turn/Honeysuckle Blue
Drivin' N Cryin', Turn/Honeysuckle Blue
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue - Exit In - Nashville, TN 7-28-2012
Drivin N Cryin - Honeysuckle Blue - Exit In - Nashville, TN 7-28-2012
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - 2017.09.29
Drivin n Cryin - Honeysuckle Blue - 2017.09.29
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Center Stage, Atlanta - Fri Dec/30/20016
Drivin' N Cryin' - Honeysuckle Blue @ Center Stage, Atlanta - Fri Dec/30/20016
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue - Greenville SC 7/12/12
Drivin' N' Cryin' - Honeysuckle Blue - Greenville SC 7/12/12
Drivin' N' Cryin' - Turn & Honeysuckle Blue
Drivin' N' Cryin' - Turn & Honeysuckle Blue