LOADING ...

Luyện nghe bài hát Home

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Shine lake of
Lines me higher
My drips desire
and overtired

Living this
Is getting me
I can't shake this
The city's blood calls it home
Home it's what I for
home where I belong

The it calls to me
scenes from my memory
Sorrow,
My demons are coming to me

Help I'm falling, I'm
I can't keep from its clutch
Can't have it, habit
It's calling me to my home

I remember the first time she to me
She poured out her soul all night and
I remember I was there's a new love that's born
For each one that has

I never thought
I could carry on with life
But I can't myself
No matter how I try

Living their life
Is them nowhere
I'll make her my
Her temptation calls me home
Home, it's I long for
My home she belongs

Her means so much to me
deceiving my own blood
Victoria and thoughtfully smiles
She's me to my home

Help, he's my brother, but I her
I can't keep away from her
Deception,
It's me back to my home

Her story, it the key
Unlocking dreams my memory
this mystery
Is everything that is a of me

Help regression,
keep away from her clutch
Leave no doubt, to out
It's calling me back to my

Videos

Dream Theater-Home
Dream Theater-Home
Home [Scene Six]
Home [Scene Six]
Dream Theater - Home (Live at Bucharest)
Dream Theater - Home (Live at Bucharest)
Dream Theater - Home (Live Scenes From New York)
Dream Theater - Home (Live Scenes From New York)
Dream Theater - Home ( Mike Portnoy ) Playing Drum
Dream Theater - Home ( Mike Portnoy ) Playing Drum
Dream Theater - Home
Dream Theater - Home
Dream Theater- Home (Subtitulada Español) HD (Live Scenes From New York: 2000)
Dream Theater- Home (Subtitulada Español) HD (Live Scenes From New York: 2000)
Dream Theater - Home - Split Screen Cover
Dream Theater - Home - Split Screen Cover
Dream Theater Welcome Home Sanitarium
Dream Theater Welcome Home Sanitarium
Dream Theater - Home - (Guitar Cover)
Dream Theater - Home - (Guitar Cover)
Posgy - Home (Cover Dream Theater)
Posgy - Home (Cover Dream Theater)
DREAM THEATER - Home
DREAM THEATER - Home
Home Dream Theater (lyrics)
Home Dream Theater (lyrics)
Dream Theater - Home (Instrumental, no moans)
Dream Theater - Home (Instrumental, no moans)
Dream Theater - Home
Dream Theater - Home
Dream Theater - Home (Scenes from a Memory tribute by Panos Geo)
Dream Theater - Home (Scenes from a Memory tribute by Panos Geo)
Home Solo Cover (Dream Theater)
Home Solo Cover (Dream Theater)
Dream Theater - Home ( Live Bucharest ) - with lyrics
Dream Theater - Home ( Live Bucharest ) - with lyrics
mike portnoy Home
mike portnoy Home
Dream Theater "Home" [by Young]
Dream Theater "Home" [by Young]