LOADING ...

Hold On

Song info

"Hold On" (2008)
Sáng tác bởi TRIMBLE, MARTIN/BARTUP, GLEN/IRVING, JAMES/COOMBES, CHARLY /.
Sản xuất bởi Lyrics © EMI Music Publishing.

"Hold On" Videos

22-20's - Hold On
22-20's - Hold On
22-20s - Devil In Me.
22-20s - Devil In Me.
22-20s - Shoot Your Gun [Lyrics]
22-20s - Shoot Your Gun [Lyrics]
22-20s - Such A Fool
22-20s - Such A Fool
22-20s - Latest Heartbreak
22-20s - Latest Heartbreak
22 20s   Morning Train
22 20s Morning Train
22 20s  Such A Fool
22 20s Such A Fool
22-20s - devil in me
22-20s - devil in me
The 22-20s - Bitter Pills (Last.fm Sessions)
The 22-20s - Bitter Pills (Last.fm Sessions)
22-20s - Heart And Soul
22-20s - Heart And Soul
22-20s - Shake, Shiver And Moan
22-20s - Shake, Shiver And Moan
22-20s - Bitter Pills Live Studio Version
22-20s - Bitter Pills Live Studio Version
Top Tracks - 22-20s
Top Tracks - 22-20s
The 22-20s - Talk To Me (Last.fm Sessions)
The 22-20s - Talk To Me (Last.fm Sessions)
22-20s - Only Way You Know
22-20s - Only Way You Know
22-20s - 22 Days
22-20s - 22 Days
22-20's - Devil In Me
22-20's - Devil In Me
22-20's - 22 Days
22-20's - 22 Days
Hold On (Spaceman Remix)
Hold On (Spaceman Remix)
22-20's - Shoot Your Gun
22-20's - Shoot Your Gun

Lyrics

Strangers in my backyard
Selling you beliefs
Danger in my empire
Trouble on the streets

And I don't want to modernize
And I don't want to rearrange
I don't want to fix up
And I don't want to change

Hold on
To the things that you love
Hold on
To the things that you love
Hold on

Danger in the papers
Danger in the magazines
Sell you ideas
Sell you false dreams

And I don't want to modernize
And I don't want to rearrange
I don't want to fix up
And I don't want to change

Hold on
To the things you can feel
Hold
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 35 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Hold On"