LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hipnoza

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Tak
Wyci z wszystkie ze dni i zapomnie
Bez reszty odda si
Poczu gd sw, ktrych zbawienny
wytrwa

Stopniowo w gb
blu lad
Pozostaoci zych snw niech strawi
si !

Cho powietrze sob
Myli syntetyczne Ci dech
Zawr z bezkresu zej
Tchnij w bajek wiat
Pozostaoci zych snw
ogie

Gdy ganie, marzenia przemijaj
Powoli oddech swj
Od dat uwolnij si

zych snw niech strawi ogie

Videos

Artrosis - Hipnoza
Artrosis - Hipnoza
Artrosis - Hipnoza
Artrosis - Hipnoza
Artrosis-W Imie Nocy (Album 1998)
Artrosis-W Imie Nocy (Album 1998)
Artrosis - Prośba (The Request) Live in Krakow (2000)
Artrosis - Prośba (The Request) Live in Krakow (2000)
Artrosis - Do Zła (To Evil) Live in Krakow (2000)
Artrosis - Do Zła (To Evil) Live in Krakow (2000)