LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hipnoza

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Tak
z pamici wszystkie ze dni i zapomnie
Bez reszty si hipnozie
Poczu gd sw, ktrych zbawienny
wytrwa

Stopniowo w gb
blu lad
Pozostaoci snw niech strawi ogie
si !

Cho caym sob
Myli syntetyczne zapr Ci
z bezkresu przestrzeni zej
Tchnij ycie w bajek
zych snw niech
strawi

Gdy wiato ganie, marzenia
Powoli oddech swj
Od dat uwolnij si

Pozostaoci zych snw niech ogie

Videos

Artrosis - Hipnoza
Artrosis - Hipnoza
Artrosis - Hipnoza
Artrosis - Hipnoza
Artrosis-W Imie Nocy (Album 1998)
Artrosis-W Imie Nocy (Album 1998)
Artrosis - Prośba (The Request) Live in Krakow (2000)
Artrosis - Prośba (The Request) Live in Krakow (2000)
Artrosis - Do Zła (To Evil) Live in Krakow (2000)
Artrosis - Do Zła (To Evil) Live in Krakow (2000)