LOADING ...

Luyện nghe bài hát Highway Of Sorrow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Down the highway of
I'm traveling
I've lost all my friends
And I a happy home.
I'm headed for
I'm on the track
Down the highway of
no turning back.

Once I had a wife
She was kind, true, and
Out home, it was happy,
And life was so
But I for another
Who led my astray
Now I live in sorrow till my dying day.

Down the of sorrow
I'm alone
lost all my true friends
And I lost a home.
I'm headed for
I'm on the wrong
the highway of sorrow
There's no back.

I went back to my
And got down on my
The then I her through my tears
To give my poor ease
But she was too deeply
That she could not
My will be a sorrow
For as as I live.

Down the highway of
I'm traveling
I've lost all my true
And I lost a home.
I'm headed for
I'm on the track
the highway of sorrow
There's no back.

Videos

Doc Watson - Highway of Sorrow
Doc Watson - Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Tim O'Brien   Highway Of Sorrow
Tim O'Brien Highway Of Sorrow
The Dillards - Highway of Sorrow (1958)
The Dillards - Highway of Sorrow (1958)
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Junior Sisk - Highway Of Sorrow
Junior Sisk - Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Episode 12 - Doc Watson with Clint Howard and Fred Price (sound fix)
Episode 12 - Doc Watson with Clint Howard and Fred Price (sound fix)
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Bill Monroe - Highway of Sorrow
Bill Monroe - Highway of Sorrow
THE DOIRON BROTHERS -  HIGHWAY OF SORROW 2012
THE DOIRON BROTHERS - HIGHWAY OF SORROW 2012
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Doc And The Boys [1976] - Doc Watson
Doc And The Boys [1976] - Doc Watson
highway of sorrow
highway of sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow, , The Grascals, SPBGMA 2016
Highway Of Sorrow, , The Grascals, SPBGMA 2016