LOADING ...

Luyện nghe bài hát Highway Of Sorrow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Down the of sorrow
I'm traveling
I've lost all my true
And I lost a home.
I'm for destruction
I'm on the track
the highway of sorrow
There's no back.

I had a darling wife
She was kind, true, and
Out home, it was happy,
And life was so
But I fell for
Who led my heart
Now I must live in till my dying day.

Down the highway of
I'm alone
I've lost all my friends
And I lost a home.
I'm headed for
I'm on the track
Down the of sorrow
There's no back.

I went back to my
And got on my knees
The then I begged her through my
To my poor heart ease
But she was too deeply
That she could not
My life will be a
For as as I live.

the highway of sorrow
I'm traveling
I've all my true friends
And I a happy home.
I'm for destruction
I'm on the track
Down the highway of
no turning back.

Videos

Doc Watson - Highway of Sorrow
Doc Watson - Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Tim O'Brien   Highway Of Sorrow
Tim O'Brien Highway Of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Del McCoury & The Dixie Pals - Highway Of Sorrow
Del McCoury & The Dixie Pals - Highway Of Sorrow
Bill Monroe - Highway of Sorrow
Bill Monroe - Highway of Sorrow
The Grascal's / Highway of Sorrow
The Grascal's / Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow, , The Grascals, SPBGMA 2016
Highway Of Sorrow, , The Grascals, SPBGMA 2016
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
highway of sorrow
highway of sorrow
The Del McCoury Band "Highway of Sorrow Delfest Cumberland, MD 05.25.14
The Del McCoury Band "Highway of Sorrow Delfest Cumberland, MD 05.25.14
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow