LOADING ...

Luyện nghe bài hát Highway Of Sorrow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Down the of sorrow
I'm alone
I've all my true friends
And I a happy home.
I'm headed for
I'm on the track
Down the highway of
no turning back.

Once I had a wife
She was kind, true, and
Out home, it was happy,
And was so complete
But I for another
Who led my heart
Now I must live in sorrow my dying day.

Down the of sorrow
I'm traveling
lost all my true friends
And I lost a home.
I'm for destruction
I'm on the track
Down the of sorrow
no turning back.

I went back to my
And got down on my
The I begged her through my tears
To give my heart ease
But she was hurt too
That she not forgive
My life will be a
For as as I live.

the highway of sorrow
I'm alone
I've lost all my friends
And I lost a home.
I'm headed for
I'm on the wrong
Down the highway of
There's no back.

Videos

Doc Watson - Highway of Sorrow
Doc Watson - Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow, , The Grascals, SPBGMA 2016
Highway Of Sorrow, , The Grascals, SPBGMA 2016
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Big Country Bluegrass - Highway of Sorrow
Big Country Bluegrass - Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Doc And The Boys [1976] - Doc Watson
Doc And The Boys [1976] - Doc Watson
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Tim O'Brien   Highway Of Sorrow
Tim O'Brien Highway Of Sorrow
The Grascals "Highway Of Sorrow" (Bill Monroe cover) @ Eddie Owen Presents
The Grascals "Highway Of Sorrow" (Bill Monroe cover) @ Eddie Owen Presents
The Dillards - Highway of Sorrow (1958)
The Dillards - Highway of Sorrow (1958)
Highway Of Sorrow, The Grascals
Highway Of Sorrow, The Grascals
Del McCoury & The Dixie Pals - Highway Of Sorrow
Del McCoury & The Dixie Pals - Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow, The Grascals
Highway Of Sorrow, The Grascals
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Doc Watson
Doc Watson
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Stack O'lee
Stack O'lee