LOADING ...

Luyện nghe bài hát Highway Of Sorrow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Down the of sorrow
I'm alone
I've lost all my friends
And I a happy home.
I'm headed for
I'm on the track
the highway of sorrow
There's no back.

Once I had a wife
She was kind, true, and
Out home, it was happy,
And life was so
But I for another
Who led my astray
Now I must live in sorrow my dying day.

Down the of sorrow
I'm traveling
I've lost all my friends
And I lost a home.
I'm for destruction
I'm on the wrong
the highway of sorrow
There's no back.

I back to my darling
And got down on my
The then I begged her through my
To my poor heart ease
But she was too deeply
That she could not
My will be a sorrow
For as as I live.

Down the highway of
I'm traveling
I've lost all my true
And I lost a home.
I'm headed for
I'm on the wrong
the highway of sorrow
There's no back.

Videos

Doc Watson - Highway of Sorrow
Doc Watson - Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow - Jr. Sisk
Highway Of Sorrow - Jr. Sisk
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway of Sorrow - Junior Sisk and Rambler's Choice
Highway of Sorrow - Junior Sisk and Rambler's Choice
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Del McCoury & The Dixie Pals - Highway Of Sorrow
Del McCoury & The Dixie Pals - Highway Of Sorrow
Hylo Brown with Jim and Jesse - Highway of Sorrow
Hylo Brown with Jim and Jesse - Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Del McCoury Band & Friends - Highway Of Sorrow - The Ryman - 0927-2011
Del McCoury Band & Friends - Highway Of Sorrow - The Ryman - 0927-2011
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway of Sorrow
Highway Of Sorrow
Highway Of Sorrow
Tim O'Brien   Highway Of Sorrow
Tim O'Brien Highway Of Sorrow
Junior Sisk - Highway Of Sorrow
Junior Sisk - Highway Of Sorrow
highway of sorrow
highway of sorrow
Highway Of Sorrow-Charlie Moore & Don Reno
Highway Of Sorrow-Charlie Moore & Don Reno
THE DOIRON BROTHERS -  HIGHWAY OF SORROW 2012
THE DOIRON BROTHERS - HIGHWAY OF SORROW 2012