LOADING ...

Luyện nghe bài hát Highbird

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The room had an old fan,
a red and a beer stained bed.
The were filled with drums and smoke,
they playing songs for the dead.
And the bands on and on,
we danced and fucked and drank up in our room.
And the sea like a big black toad,
in the of the moon.
Came the winding road,
on the radio.
The sun was like a grown with a fever,
and a big halo.
She sat back her eyes closed,
beautiful an eagle.
She is the of my eye and the eagle
of my life.
I get to her
I get to her
one day.
She promised.

Videos

Daniel Norgren -  Highbird (2011)
Daniel Norgren - Highbird (2011)
Daniel Norgren - High Bird  (2011)
Daniel Norgren - High Bird (2011)
Daniel Norgren Highbird
Daniel Norgren Highbird
Daniel Norgren - Moonshine got me / High Bird (2011)
Daniel Norgren - Moonshine got me / High Bird (2011)
Daniël Norgren - High Bird (Live at Cool Buzz Labelnight)
Daniël Norgren - High Bird (Live at Cool Buzz Labelnight)
Daniel Norgren - Highbird - St. Pauli Kirche - Reeperbahn Festival, 23.09.2016
Daniel Norgren - Highbird - St. Pauli Kirche - Reeperbahn Festival, 23.09.2016
Daniel Norgren
Daniel Norgren
Daniel Norgren
Daniel Norgren
Daniel Norgren - Highbird -- Live At AB Brussel 04-02-2016
Daniel Norgren - Highbird -- Live At AB Brussel 04-02-2016
Top Tracks - Daniel Norgren
Top Tracks - Daniel Norgren
Highbird
Highbird
Daniel Norgren Live
Daniel Norgren Live
Daniel Norgren
Daniel Norgren
Daniel Norgren live Göta Lejon 28 oktober 2015
Daniel Norgren live Göta Lejon 28 oktober 2015
Daniel Norgren
Daniel Norgren
Daniel norgren
Daniel norgren
Daniel norgren
Daniel norgren
Popular Videos - Daniel Norgren
Popular Videos - Daniel Norgren
Daniel Norgren
Daniel Norgren
ff highbird 6
ff highbird 6