LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hey You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You've changed your tune times since we've met
But I'll always you, you are part of me
I feel you whether in Jamaica or in the City
such a gift to me

Hey you, I tell you my long time friend
I think of all those years you saw me tears
And the good times that we

Hey you, you're my companion
You always let me explain just what I'm
And we've begun

I've got one wish for this music to be an
And I need an to deal
And there are few songs all the people can sing
One song, come along and sing it for

Hey you, I tell you my long time friend
I think of all those you saw me through tears
And the times that we spend

Hey you, my constant companion
You let me explain just what I'm saying
And we've begun

As I wander around, town to
Lost and found, when so many others and go
The pulls me through

Hey you, I gotta tell you my time friend
I of all those years you saw me through tears
And the times that we spend

Hey you, you're my constant
You let me explain just what I'm saying
And just begun

Hey you, you never your back on me
When I gave up on
Hey you, you never turned back on me
When I gave myself

Hey you, what would the be like
Without you
Music, my constant companion

Videos

311 - Hey You
311 - Hey You
311 - Hey You
311 - Hey You
311- Hey Yo [Audio]
311- Hey Yo [Audio]
Hey You Lyrics - 311
Hey You Lyrics - 311
Hey You (Kimmel)
Hey You (Kimmel)
311 - Hey Yo (World Premiere)
311 - Hey Yo (World Premiere)
311 - Hey You
311 - Hey You
311 - Love Song
311 - Love Song
311 Hey You WORLD PREMIER!!
311 Hey You WORLD PREMIER!!
Hey You -311
Hey You -311
311- Hey You
311- Hey You
Behind the Scenes at the "Hey You" Video Shoot
Behind the Scenes at the "Hey You" Video Shoot
311 - Hey You (live @ Rialto Theatre)
311 - Hey You (live @ Rialto Theatre)
311 - Hey You
311 - Hey You
Hey you! 311 ETSD3 movie in to 240 cinemas on 311 DAY!
Hey you! 311 ETSD3 movie in to 240 cinemas on 311 DAY!
311 - Hey You - Track 1 - Uplifter
311 - Hey You - Track 1 - Uplifter
311 - Hey You -  live PNC Bank Arts Center Holmdel, NJ 8- 2-2012 HD
311 - Hey You - live PNC Bank Arts Center Holmdel, NJ 8- 2-2012 HD
311 Hey You Soundcheck 1 - Jimmy Kimmel
311 Hey You Soundcheck 1 - Jimmy Kimmel
Hey You - 311 (Guitar Cover)
Hey You - 311 (Guitar Cover)
311- Hey you
311- Hey you