LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hey, Sam

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey Sam, Ive wondering
When I might a break
It seems all my
got things going
And me
Im just standing in the

Hey Sam, Ive been
If Id acted out on my
of my head
Would she be me?
With her around me?
the two of us
Standing in the

Hey Sam, Im a living
The that I can
Anyway, the past is
about those yesterdays
There will be new
To stand in the

Videos

Chris Stapleton - Tennessee Whiskey (Audio)
Chris Stapleton - Tennessee Whiskey (Audio)
New Testament - Chances Ft. Jay Will|Krym|Sam Mulberry
New Testament - Chances Ft. Jay Will|Krym|Sam Mulberry
Jason Aldean - She's Country
Jason Aldean - She's Country
I Hate U, I Love U - Gnash (Abby & Sophie Cover)
I Hate U, I Love U - Gnash (Abby & Sophie Cover)
Mood
Mood
G Mims Freestyle l HHKMusic
G Mims Freestyle l HHKMusic
Visual - Blessed Ft. J.U.I.C.E.
Visual - Blessed Ft. J.U.I.C.E.
G Mims Interview | HHKMusic
G Mims Interview | HHKMusic
Masta Ace Disposable Arts Interview | HHKMusic
Masta Ace Disposable Arts Interview | HHKMusic
Jamieson - An Englishman in New York Interview | HHKMusic
Jamieson - An Englishman in New York Interview | HHKMusic
Jay Are - Shooting Smack Ft. K-Banger
Jay Are - Shooting Smack Ft. K-Banger
GRINDmyGEAR2
GRINDmyGEAR2
fashawn in berlin
fashawn in berlin
MusicMastaMix
MusicMastaMix
Skyzoo Music for my Friends Interview | HHKMag
Skyzoo Music for my Friends Interview | HHKMag
Ruste Juxx International Juxx Interview | HHKMusic
Ruste Juxx International Juxx Interview | HHKMusic
more
more
JALEO
JALEO
Mike Towers El Final Del Principio Interview l HHK Music
Mike Towers El Final Del Principio Interview l HHK Music
Awkword - World View Interview | HHKMusic
Awkword - World View Interview | HHKMusic