LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hey, Sam

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey Sam, Ive wondering
When I might a break
It seems all my
They got things
And me
Im standing in the rain

Hey Sam, Ive thinking
If Id out on my heart
Instead of my
she be with me?
With her arms me?
the two of us
Standing in the

Hey Sam, Im a living
The that I can
Anyway, the is passed
Forget those yesterdays
There will be new
To stand in the

Videos

The Wire
The Wire
hiphop6
hiphop6
MusicMastaMix
MusicMastaMix
shuffle nawak
shuffle nawak
Decay - That's War Ft. Selfish
Decay - That's War Ft. Selfish
GRINDmyGEAR2
GRINDmyGEAR2
Party mix
Party mix
flex
flex
O.G 👊🏽😎💪🏼
O.G 👊🏽😎💪🏼
Mood
Mood
Echo of the real Hip Hop
Echo of the real Hip Hop
2013 Hip.Hop Collection
2013 Hip.Hop Collection
Stare do Obejżenia
Stare do Obejżenia
RAP
RAP
Tunes
Tunes
Dope shit
Dope shit
Rap
Rap
real hip hop
real hip hop
Old songs
Old songs
My songs
My songs