LOADING ...

Luyện nghe bài hát Here Again

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She cries, she up all the papers
All the meetings, all the records of the things she had for
And tries, to make herself better
But the rhythm of her is making her more nervous
"Why does my heart so loud?"
her curtains
And takes a around

[And right now I just to forget
So I don't feel fire in my chest
'Cause I'll hold this to me
I don't the end
And as I I wonder
How am I again?]

How am I again?

She cries, and all the beauty makes her
All the feelings, all the tragedies, and people that her
And tries, to make feel better
But the of her mind is coming out to get her
"Why my heart work so loud?"
her curtains
And takes a look

right now I just need to forget
So I don't this fire in my chest
'Cause I'll hold this to me
I don't the end
And as I move I
How am I again?]

I don't the end
And as I move I
How am I again?

Videos

Here Again (feat. Veela) - Approaching Nirvana
Here Again (feat. Veela) - Approaching Nirvana
Approaching Nirvana   Here Again feat  Veela
Approaching Nirvana Here Again feat Veela
Here Again (Instrumental) - Approaching Nirvana
Here Again (Instrumental) - Approaching Nirvana
Approaching Nirvana Here Again Lyrics
Approaching Nirvana Here Again Lyrics
Witness (feat. Veela) - Approaching Nirvana
Witness (feat. Veela) - Approaching Nirvana
One Last Time Again - Approaching Nirvana
One Last Time Again - Approaching Nirvana
Aim For Me (feat.  Chloe Dolandis) - Approaching Nirvana
Aim For Me (feat. Chloe Dolandis) - Approaching Nirvana
Here Again (feat. Veela) - Approaching Nirvana
Here Again (feat. Veela) - Approaching Nirvana
Approaching Nirvana - Here Again (feat. Veela)
Approaching Nirvana - Here Again (feat. Veela)
Approaching Nirvana   Here Again Instrumental
Approaching Nirvana Here Again Instrumental
Here Again (Feat. Veela) Approaching Nirvana
Here Again (Feat. Veela) Approaching Nirvana
Fort Hood (feat. Veela) - Approaching Nirvana
Fort Hood (feat. Veela) - Approaching Nirvana
Approaching Nirvana: Evolve Continuous Mix (Here Again to Low Pressure Zone)
Approaching Nirvana: Evolve Continuous Mix (Here Again to Low Pressure Zone)
[Nightcore] Here Again - Approaching Nirvana (feat Veela)
[Nightcore] Here Again - Approaching Nirvana (feat Veela)
approaching Nirvana evolve- Here again
approaching Nirvana evolve- Here again
ApproachingNirvana
ApproachingNirvana
Approaching Nirvana - Here Again (Ft. Veela) [Bass Boost]
Approaching Nirvana - Here Again (Ft. Veela) [Bass Boost]
Witness (Extended Mix) [feat. Veela] - Approaching Nirvana
Witness (Extended Mix) [feat. Veela] - Approaching Nirvana
Approaching Nirvana - Witness (feat. Veela)
Approaching Nirvana - Witness (feat. Veela)
Death of a King - Approaching Nirvana
Death of a King - Approaching Nirvana