LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hekal Tiamat

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We are the that lurk inside your mind
As ancient race of a kind
Ruthless predators in this world we
the law of fang and claw, with no heaven or hell

Hekal Tiamat, Temple of the

We are the future, the future is our
The gods revealing hidden truth
Vampires are few, but we are also
Weak humans alive, our prey is plenty

Those amongst our kind embrace the creed
Animal instincts are how we strive and
Our is for the hunt and lifeforce energy
The temple now awaits the catastrophe

Hekal Tiamat, Temple of the

Videos

Acheron - Hekal Tiamat
Acheron - Hekal Tiamat
ACHERON rehearsal of HEKAL TIAMAT - Summer 1996
ACHERON rehearsal of HEKAL TIAMAT - Summer 1996
Hekal Tiamat
Hekal Tiamat
Hekal Tiamat
Hekal Tiamat
Acheron - Those Who Have Risen (1998)
Acheron - Those Who Have Risen (1998)
Acheron -  Undead Celebration
Acheron - Undead Celebration
Acheron  -  Jesus Wept (Again and Again)
Acheron - Jesus Wept (Again and Again)
Acheron - Immortal Sigil
Acheron - Immortal Sigil
Acheron - Those Who Have Risen [1998] (Full Album Samples)
Acheron - Those Who Have Risen [1998] (Full Album Samples)
Acheron - Legions of Hatred
Acheron - Legions of Hatred
Acheron - Godless? We are Gods!
Acheron - Godless? We are Gods!
Acheron-Rise of Rebellion
Acheron-Rise of Rebellion
Acheron - Prayer of Hell
Acheron - Prayer of Hell
Acheron - Necromanteion Communion
Acheron - Necromanteion Communion
Acheron - I.N.R.I (False Prophet)
Acheron - I.N.R.I (False Prophet)
Acheron - Dec 6 2013 - Belvederes Ultra-Dive - Pittsburgh, PA
Acheron - Dec 6 2013 - Belvederes Ultra-Dive - Pittsburgh, PA
Acheron  -  Thy Father Suicide
Acheron - Thy Father Suicide
ACHERON- Hallendale, Fl. 10-31-98
ACHERON- Hallendale, Fl. 10-31-98
Shurpu Kishpu
Shurpu Kishpu
ACHERON " Lifeforce ( The Blood ) ''
ACHERON " Lifeforce ( The Blood ) ''