LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hekal Tiamat

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We are the fears that lurk inside mind
As race of a vampiric kind
Ruthless predators in world we dwell
Live the law of fang and claw, with no heaven or

Hekal Tiamat, of the Dragon

We are the future, the future is our
The undead gods revealing hidden
Vampires are few, but we are also
humans alive, show our prey is plenty

Those amongst our kind embrace the creed
Animal instincts are how we and feed
Our list is for the and lifeforce energy
The now awaits the final catastrophe

Tiamat, Temple of the Dragon

Videos

Acheron - Hekal Tiamat
Acheron - Hekal Tiamat
ACHERON rehearsal of HEKAL TIAMAT - Summer 1996
ACHERON rehearsal of HEKAL TIAMAT - Summer 1996
Hekal Tiamat
Hekal Tiamat
Hekal Tiamat
Hekal Tiamat
Acheron - Those Who Have Risen (1998)
Acheron - Those Who Have Risen (1998)
Acheron -  Undead Celebration
Acheron - Undead Celebration
Acheron  -  Jesus Wept (Again and Again)
Acheron - Jesus Wept (Again and Again)
Acheron - Immortal Sigil
Acheron - Immortal Sigil
Acheron - Those Who Have Risen [1998] (Full Album Samples)
Acheron - Those Who Have Risen [1998] (Full Album Samples)
Acheron - Legions of Hatred
Acheron - Legions of Hatred
Acheron - Godless? We are Gods!
Acheron - Godless? We are Gods!
Acheron-Rise of Rebellion
Acheron-Rise of Rebellion
Acheron - Prayer of Hell
Acheron - Prayer of Hell
Acheron - Necromanteion Communion
Acheron - Necromanteion Communion
Acheron - I.N.R.I (False Prophet)
Acheron - I.N.R.I (False Prophet)
Acheron - Dec 6 2013 - Belvederes Ultra-Dive - Pittsburgh, PA
Acheron - Dec 6 2013 - Belvederes Ultra-Dive - Pittsburgh, PA
Acheron  -  Thy Father Suicide
Acheron - Thy Father Suicide
ACHERON- Hallendale, Fl. 10-31-98
ACHERON- Hallendale, Fl. 10-31-98
Shurpu Kishpu
Shurpu Kishpu
ACHERON " Lifeforce ( The Blood ) ''
ACHERON " Lifeforce ( The Blood ) ''