LOADING ...

Luyện nghe bài hát Heaven

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The passes you by
As they proceed to
A shadow my light
Eternally over
Can you still me down there?
I set my at the core
There is not here for us all
In everything is fine
You've got your good things, and got mine
In heaven this could be
So better kept in your mind

You tore apart the
Leaving the outside
I'm shouting at the wall
Just to hear my own
and every day
Taken the way.

Who
that re-define
So much safer kept in mind.

In
In everything is fine
is fine

Videos

Apartment 26 - 11 - Heaven
Apartment 26 - 11 - Heaven
Heaven
Heaven
Heaven - Apartment 26
Heaven - Apartment 26
HEAVEN IS A PLACE ON EARTH! | VLOGTOBER 26
HEAVEN IS A PLACE ON EARTH! | VLOGTOBER 26
Mac Demarco | Soirée de Poche #34
Mac Demarco | Soirée de Poche #34
Apartment 26 - 26 - Resolve
Apartment 26 - 26 - Resolve
Heaven Watches Over Fools Like Me
Heaven Watches Over Fools Like Me
Hog Heaven (Day 975 - 7/26/12)
Hog Heaven (Day 975 - 7/26/12)
Ron & Fez - Black Earl is going to heaven (Fez is going to hell)
Ron & Fez - Black Earl is going to heaven (Fez is going to hell)
Apartment 26 - Riverdance
Apartment 26 - Riverdance
Apartment 26 - 10 - Close Your Eyes
Apartment 26 - 10 - Close Your Eyes
Apartment Heaven
Apartment Heaven
MY FULL APARTMENT/LOFT TOUR!!
MY FULL APARTMENT/LOFT TOUR!!
Apartment 26 - Summer
Apartment 26 - Summer
Shilpa Ray & Her Happy Hookers- "Heaven in Stereo"
Shilpa Ray & Her Happy Hookers- "Heaven in Stereo"
Apartment 26 - 07 - New Year's Resolution
Apartment 26 - 07 - New Year's Resolution
MY MODERN TECH LIVING ROOM SETUP TOUR!
MY MODERN TECH LIVING ROOM SETUP TOUR!
Havoc in Heaven: Chinese, Pinyin, English Subtitles - learn Chinese with Movies
Havoc in Heaven: Chinese, Pinyin, English Subtitles - learn Chinese with Movies
Apartment 26 - Give Me More
Apartment 26 - Give Me More
Flying To The Heaven I
Flying To The Heaven I