LOADING ...

Luyện nghe bài hát Heaven

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The exit you by
As proceed to dance
A disrupts my light
Eternally over
Can you still me down there?
I set my sites at the
There is not enough for us all
In heaven everything is
You've got your good things, and got mine
In heaven this be divine
So much better kept in mind

You apart the inside
Leaving the outside
I'm at the brick wall
Just to hear my own
Each and day
the wrong way.

Who
Illusions that
So much kept in your mind.

In
In heaven everything is
is fine

Videos

Apartment 26 - 11 - Heaven
Apartment 26 - 11 - Heaven
Bon Iver - 29 #Strafford APTS  - Official Lyric Video
Bon Iver - 29 #Strafford APTS - Official Lyric Video
Apartment 26 - 01 - Give Me More
Apartment 26 - 01 - Give Me More
Apartment 26 - Music for the Massive
Apartment 26 - Music for the Massive
Apartment 26 - Dystopia
Apartment 26 - Dystopia
Apartment 26 - The stand Up
Apartment 26 - The stand Up
Apartment 26
Apartment 26
Apartment 26 - Dystopia
Apartment 26 - Dystopia
Apartment 26 (Hallucinating) - Bonus Track
Apartment 26 (Hallucinating) - Bonus Track
Apartment 26 - 04 - Stupid World
Apartment 26 - 04 - Stupid World
Apartment 26 - Backwards
Apartment 26 - Backwards
Apartment 26 - 07 - New Year's Resolution
Apartment 26 - 07 - New Year's Resolution
Apartment 26 - Death
Apartment 26 - Death
Apartment 26 - Music For The Massive (Full Album)
Apartment 26 - Music For The Massive (Full Album)
Apartment 26 - 26 - Resolve
Apartment 26 - 26 - Resolve
Apartment 26 - The Fear
Apartment 26 - The Fear
Apartment 26 - Doing It Anyway
Apartment 26 - Doing It Anyway
Apartment 26 - Void (With Burton C. Bell Of Fear Factory)
Apartment 26 - Void (With Burton C. Bell Of Fear Factory)
Backwards by Apartment 26
Backwards by Apartment 26
Apartment 26 - Question of Reality
Apartment 26 - Question of Reality