LOADING ...

Luyện nghe bài hát Heaven

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The exit you by
As they to dance
A disrupts my light
almost over
Can you hear me down there?
I set my at the core
There is not enough for us all
In heaven everything is
You've got your things, and I've got mine
In heaven this could be
So better kept in your mind

You tore the inside
Leaving the clean
I'm at the brick wall
Just to hear my own
Each and day
Taken the way.

Who
Illusions that
So much safer in your mind.

In
In heaven is fine
is fine

Videos

Apartment 26 - 11 - Heaven
Apartment 26 - 11 - Heaven
Heaven
Heaven
Heaven - Apartment 26
Heaven - Apartment 26
Apartment 26 - Summer
Apartment 26 - Summer
Hog Heaven (Day 975 - 7/26/12)
Hog Heaven (Day 975 - 7/26/12)
Apartment 26 - 26 - Resolve
Apartment 26 - 26 - Resolve
THE CUTEST BIRTHDAY!!! 🎂 // The Sims 4: Rags To Riches #27
THE CUTEST BIRTHDAY!!! 🎂 // The Sims 4: Rags To Riches #27
Apartment 26 - Give Me More
Apartment 26 - Give Me More
SAM ET CAT AVANT ET APRÈS 2017 (SAM ET CAT SÉRIE TÉLÉVISÉE)
SAM ET CAT AVANT ET APRÈS 2017 (SAM ET CAT SÉRIE TÉLÉVISÉE)
Video Greet from Heaven Peralejo for my 26th Birthday
Video Greet from Heaven Peralejo for my 26th Birthday
Apartment 26 - 06 - Book (Be My Friend)
Apartment 26 - 06 - Book (Be My Friend)
IT’S OK, YOUR PET WILL GO TO HEAVEN
IT’S OK, YOUR PET WILL GO TO HEAVEN
GOD'S THRONE IN HEAVEN (REV 4.1.11)
GOD'S THRONE IN HEAVEN (REV 4.1.11)
Heaven Flat
Heaven Flat
Razzy Bailey "What Time Do You Have To Be Back To Heaven"
Razzy Bailey "What Time Do You Have To Be Back To Heaven"
WEDDING MAKEOVERS!!! 😍👰🏽 // The Sims 4: Rags To Riches #26
WEDDING MAKEOVERS!!! 😍👰🏽 // The Sims 4: Rags To Riches #26
Heaven on Earth
Heaven on Earth
MY DOPE ROOM TOUR!! (Hypebeast Heaven)
MY DOPE ROOM TOUR!! (Hypebeast Heaven)
Luxury Apartment for rent: "Piece of Heaven" Split (Croatia)1.floor
Luxury Apartment for rent: "Piece of Heaven" Split (Croatia)1.floor
heaven ; hailey baldwin and justin bieber {jailey}.
heaven ; hailey baldwin and justin bieber {jailey}.