LOADING ...

Luyện nghe bài hát Heat

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey girl, I'm gonna ya
we do it in the west
Hey girl, I'm show ya
For I'm striving for my best


We belong only we feel strong
Youth has taken the strength
So lord don't slow us

I'm feeling all your now
I look into ya now
I'm all ya weight now
When I into your eyes girl

Hey girl, they used to me
is wasted on the young
Oh dear, they shall be
Tonight I'm all about proving wrong


We belong only we feel strong
Youth has the strength back
So lord slow us down

I'm feeling all heat now
I look ya eyes now
I'm all ya weight now
When I look into your girl

Yeah, I'm all your heat now
I look into ya now
I'm feeling all ya now
When I look into eyes girl

Hey boy, I'm gonna you
Raunchy in this eagles
Just promise me to pay
The lord has graced us this test

We belong only where we feel
Youth has the strength back
So lord don't slow us

I'm all your heat now
I look ya eyes now
I'm feeling awake now
When I look into your girl

Yeah, I'm feeling all your now
I look into ya now
I'm feeling awake now
When I look into your girl

I'm feeling all your now
I'm feeling all your now
i'm feelling all your now
when i look into your eyes

Videos

Heat by Dana Bryant (1996)
Heat by Dana Bryant (1996)
Straplocked - All Day Heat (feat. Dana Jean Phoenix)
Straplocked - All Day Heat (feat. Dana Jean Phoenix)
Electric Heat - Dana Jo (Official Video)
Electric Heat - Dana Jo (Official Video)
Thermal-Acoustical Protective Shielding (TAPS) – Victor Reinz® – Dana
Thermal-Acoustical Protective Shielding (TAPS) – Victor Reinz® – Dana
Red Hot Chili Peppers - Dani California [Official Music Video]
Red Hot Chili Peppers - Dani California [Official Music Video]
Electric Heat - Dana Jo (Official Lyric Video)
Electric Heat - Dana Jo (Official Lyric Video)
Dana Power Technologies | Long® Exhaust Gas Heat Recovery EGHR System
Dana Power Technologies | Long® Exhaust Gas Heat Recovery EGHR System
1956 Good Time Park VALIANT RODNEY Hambletonian 1st Heat Dana Cameron
1956 Good Time Park VALIANT RODNEY Hambletonian 1st Heat Dana Cameron
according to jim hot dana
according to jim hot dana
ARC NEON - Heat of the night [feat. Dana Jean Phoenix]
ARC NEON - Heat of the night [feat. Dana Jean Phoenix]
Straplocked - All Day Heat (feat.  Dana Jean Phoenix)
Straplocked - All Day Heat (feat. Dana Jean Phoenix)
Hot Cold Food Vs. Cold Hot Food Taste Test
Hot Cold Food Vs. Cold Hot Food Taste Test
6/19/16 Dana heat win
6/19/16 Dana heat win
Dana is in Heat
Dana is in Heat
Ice and Heat Therapy by Dr. Dana Laridaen, D.C.
Ice and Heat Therapy by Dr. Dana Laridaen, D.C.
6 Reasons Why You NEED a Hot Oil Treatment! | Dana Nicole
6 Reasons Why You NEED a Hot Oil Treatment! | Dana Nicole
UFC 155: Dana White on "Brown Pride" vs "White Pride" Tattoos, Chris Leben + The Chili Peppers
UFC 155: Dana White on "Brown Pride" vs "White Pride" Tattoos, Chris Leben + The Chili Peppers
Dana Delany's 'Body of Proof' Turns Up the Heat
Dana Delany's 'Body of Proof' Turns Up the Heat
Dana + Nine - Dual Mini - 'In Heat' by Yugal
Dana + Nine - Dual Mini - 'In Heat' by Yugal
Turn up the Heat - Dana Jazz Band 2008-2009
Turn up the Heat - Dana Jazz Band 2008-2009