LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hearts

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I am the city
I like my fast and pretty
have happened here
That never disappear
'Cause in my they're alive and giddy

And now they won't
They stop
And now they stop
I gave a good

I in the ocean
I like the salt, I sway the motion
There are rocks and cliffs here
will one day disappear
They call me out to join

And now won't stop
They stop
And now they stop
I a good shout

I live in the of plenty
I get what I want in the first century
comes remains unclear
But I persevere
And so I'll until they forget me

And now I won't
I won't
And now I won't
I gave a shout
I gave a good
I gave a shout

Videos

Juliette Commagère - Hearts
Juliette Commagère - Hearts
Juliette Commagere - Hearts (Latitude Festival 2009)
Juliette Commagere - Hearts (Latitude Festival 2009)
Collide - Juliette Commagere
Collide - Juliette Commagere
The Nature of Things - Juliette Commagere
The Nature of Things - Juliette Commagere
Hearts
Hearts
Impact - Juliette Commagere
Impact - Juliette Commagere
Juliette Commagere The Big Middle
Juliette Commagere The Big Middle
Juliette Commagère - All your days
Juliette Commagère - All your days
JULIETTE COMMAGERE - COLLIDE (BalconyTV)
JULIETTE COMMAGERE - COLLIDE (BalconyTV)
Glass
Glass
Juliette Commagere
Juliette Commagere
Sister Christian Juliette commagere Grey's Anatomy 10x19
Sister Christian Juliette commagere Grey's Anatomy 10x19
Juliette Commagere - "Skyscraper" (Live at The El Rey Theatre in Los Angeles  03-05-10)
Juliette Commagere - "Skyscraper" (Live at The El Rey Theatre in Los Angeles 03-05-10)
Plantsongâ
Plantsongâ
Big Star - Juliette Commagere
Big Star - Juliette Commagere
Juliette Commagere- How I Look For You
Juliette Commagere- How I Look For You
"Eats From The Inside" Music Video - Juliette Commagere
"Eats From The Inside" Music Video - Juliette Commagere
Human
Human
Juliette Commagère - The Big Middle
Juliette Commagère - The Big Middle
Juliette Commagere Performs at Bardot for School Night
Juliette Commagere Performs at Bardot for School Night