LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hearts

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I am from the
I like my cars and pretty
Things happened here
That will disappear
'Cause in my they're alive and giddy

And now won't stop
They stop
And now won't stop
I gave a good

I in the ocean
I like the salt, I with the motion
There are rocks and down here
That will one day
They call me out to them

And now won't stop
won't stop
And now they won't
I gave a shout

I live in the land of
I get what I want in the twenty first
What comes unclear
But I persevere
And so I'll until they forget me

And now I stop
I stop
And now I won't
I a good shout
I a good shout
I gave a shout

Videos

Juliette Commagère - Hearts
Juliette Commagère - Hearts
Juliette Commagere - Hearts (Latitude Festival 2009)
Juliette Commagere - Hearts (Latitude Festival 2009)
Collide - Juliette Commagere
Collide - Juliette Commagere
JULIETTE COMMAGERE - COLLIDE (BalconyTV)
JULIETTE COMMAGERE - COLLIDE (BalconyTV)
Hearts
Hearts
Juliette Commagere The Big Middle
Juliette Commagere The Big Middle
The Nature of Things - Juliette Commagere
The Nature of Things - Juliette Commagere
Sister Christian
Sister Christian
Hold On
Hold On
Sister Christian Juliette commagere Grey's Anatomy 10x19
Sister Christian Juliette commagere Grey's Anatomy 10x19
Plantsongâ
Plantsongâ
Juliette Commagère - The Big Middle
Juliette Commagère - The Big Middle
Juliette Commagere- How I Look For You
Juliette Commagere- How I Look For You
Foreigner
Foreigner
Juliette Commagere
Juliette Commagere
juliette commagère - your ghost
juliette commagère - your ghost
Juliette Commagere - The Nature of Things
Juliette Commagere - The Nature of Things
Juliette Commagere - sister golden hair
Juliette Commagere - sister golden hair
Big Star - Juliette Commagere
Big Star - Juliette Commagere
Juliette Commagere Queens Die Proudly
Juliette Commagere Queens Die Proudly