LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hearts

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I am from the
I like my fast and pretty
have happened here
That will disappear
'Cause in my mind alive and giddy

And now they won't
They won't
And now they won't
I gave a shout

I in the ocean
I the salt, I sway with the motion
are rocks and cliffs down here
That one day disappear
They me out to join them

And now won't stop
won't stop
And now won't stop
I gave a good

I in the land of plenty
I get what I in the twenty first century
What comes remains
But I persevere
And so take until they forget me

And now I stop
I won't
And now I won't
I a good shout
I gave a shout
I gave a shout

Videos

Juliette Commagère - Hearts
Juliette Commagère - Hearts
Juliette Commagere - Hearts (Latitude Festival 2009)
Juliette Commagere - Hearts (Latitude Festival 2009)
Collide - Juliette Commagere
Collide - Juliette Commagere
Juliette Commagere The Big Middle
Juliette Commagere The Big Middle
Hearts
Hearts
Impact - Juliette Commagere
Impact - Juliette Commagere
Juliette Commagere
Juliette Commagere
Juliette Commagère - The Big Middle
Juliette Commagère - The Big Middle
Juliette Commagere - Berceuse
Juliette Commagere - Berceuse
The Nature of Things - Juliette Commagere
The Nature of Things - Juliette Commagere
Berceuse - Juliette Commagere
Berceuse - Juliette Commagere
Juliette Commagere- How I Look For You
Juliette Commagere- How I Look For You
The Big Middle
The Big Middle
Robert Francis in Frankfurt 16.11.10  One by One with his sister Juliette Commagere
Robert Francis in Frankfurt 16.11.10 One by One with his sister Juliette Commagere
"Eats From The Inside" Music Video - Juliette Commagere
"Eats From The Inside" Music Video - Juliette Commagere
JULIETTE COMMAGERE - COLLIDE (BalconyTV)
JULIETTE COMMAGERE - COLLIDE (BalconyTV)
Sister Christian Juliette commagere Grey's Anatomy 10x19
Sister Christian Juliette commagere Grey's Anatomy 10x19
Grey's Anatomy
Grey's Anatomy
Juliette Commagére - The Big Middle
Juliette Commagére - The Big Middle
Juliette Commagere - "Skyscraper" (Live at The El Rey Theatre in Los Angeles  03-05-10)
Juliette Commagere - "Skyscraper" (Live at The El Rey Theatre in Los Angeles 03-05-10)