LOADING ...

Luyện nghe bài hát Heartbeat

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Your is fading
travelling away
All I can do is
To my
It's out your name
Don't know which
What to take
Cos I only needed one way to run
Here I am miles from your heart beats


All I ever felt was from you
Our rhythm of life all I ever knew
All I'm feeling is the nothing
That leaves me

Your heart beats a
At the end of the day
I here in the darkness
For your
To back again
know which turn
What to take
Cos I ever needed one way to run
Here I am miles from where your heart

Come back, I know how to live without you
Impossible, I won't it through
Come back, I know I'm gonna without you
I so incomplete
With no heartbeat, frozen
It shivers, one last
And I don't know which
What road to
Cos I only ever one way to run
I am miles from where your heart beats


All I ever felt was from you
Our of life all that I ever knew
All I'm feeling is the inside That leaves me incomplete
Don't me incomplete
Your heartbeat is fading, your

Videos

Anthony Callea 'Heartbeat'
Anthony Callea 'Heartbeat'
Anthony Callea - Heartbeat (Live on the Backbone tour)
Anthony Callea - Heartbeat (Live on the Backbone tour)
Anthony Callea Heartbeat
Anthony Callea Heartbeat
Anthony Callea Heartbeat
Anthony Callea Heartbeat
Anthony Callea sings Heartbeat at Rod Laver Arena Melbourne
Anthony Callea sings Heartbeat at Rod Laver Arena Melbourne
Anthony Callea_Heartbeat_The Palms_6/12/08.avi
Anthony Callea_Heartbeat_The Palms_6/12/08.avi
Jack and Rose - Heartbeat
Jack and Rose - Heartbeat
Anthony Callea - Into Your Heart
Anthony Callea - Into Your Heart
Anthony Callea (Into Your Heart)
Anthony Callea (Into Your Heart)
Anthony Callea - The Prayer live at The Palms Crown 2016
Anthony Callea - The Prayer live at The Palms Crown 2016
Stranded - Anthony Callea
Stranded - Anthony Callea
Anthony Callea - Horses (Daryl Braithwaite cover) Live on the Backbone Tour
Anthony Callea - Horses (Daryl Braithwaite cover) Live on the Backbone Tour
Top Tracks - Anthony Callea
Top Tracks - Anthony Callea
Wham! - Heartbeat
Wham! - Heartbeat
Anthony Callea - Runaway
Anthony Callea - Runaway
Anthony Callea
Anthony Callea
Anthony Callea
Anthony Callea
Anthony Callea
Anthony Callea
Anthony Callea - When You Were My Girl
Anthony Callea - When You Were My Girl
Popular Videos - Anthony Callea
Popular Videos - Anthony Callea