LOADING ...

Luyện nghe bài hát Heartbeat

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Your heartbeat is
travelling away
All I can do is
To my
It's out your name
Don't which turn
What to take
Cos I ever needed one way to run
Here I am miles from where your heart


All I ever felt was power you
Our rhythm of life all I ever knew
All I'm feeling is the nothing
That me incomplete

Your heart beats a
At the end of the day
I wait in the darkness
For heartbeat
To come again
know which turn
What road to
Cos I ever needed one way to run
Here I am miles from where heart beats

Come back, I know how to live without you
Impossible, I make it through
Come back, I know I'm gonna fall you
I so incomplete
With no heartbeat, it's
It shivers, one time
And I don't know turn
What road to
Cos I ever needed one way to run
Here I am miles from where your heart


All I ever was power from you
Our rhythm of all that I ever knew
All I'm feeling is the nothing That leaves me incomplete
Don't leave me
Your heartbeat is fading, heartbeat

Videos

Anthony Callea 'Heartbeat'
Anthony Callea 'Heartbeat'
Anthony Callea - Heartbeat (Live on the Backbone tour)
Anthony Callea - Heartbeat (Live on the Backbone tour)
Anthony Callea Heartbeat
Anthony Callea Heartbeat
Anthony Callea Heartbeat
Anthony Callea Heartbeat
Anthony Callea sings Heartbeat at Rod Laver Arena Melbourne
Anthony Callea sings Heartbeat at Rod Laver Arena Melbourne
Anthony Callea_Heartbeat_The Palms_6/12/08.avi
Anthony Callea_Heartbeat_The Palms_6/12/08.avi
Jack and Rose - Heartbeat
Jack and Rose - Heartbeat
Anthony Callea - Into Your Heart
Anthony Callea - Into Your Heart
Anthony Callea (Into Your Heart)
Anthony Callea (Into Your Heart)
Anthony Callea - The Prayer live at The Palms Crown 2016
Anthony Callea - The Prayer live at The Palms Crown 2016
Stranded - Anthony Callea
Stranded - Anthony Callea
Anthony Callea - Horses (Daryl Braithwaite cover) Live on the Backbone Tour
Anthony Callea - Horses (Daryl Braithwaite cover) Live on the Backbone Tour
Top Tracks - Anthony Callea
Top Tracks - Anthony Callea
Wham! - Heartbeat
Wham! - Heartbeat
Anthony Callea - Runaway
Anthony Callea - Runaway
Anthony Callea
Anthony Callea
Anthony Callea
Anthony Callea
Anthony Callea
Anthony Callea
Anthony Callea - When You Were My Girl
Anthony Callea - When You Were My Girl
Popular Videos - Anthony Callea
Popular Videos - Anthony Callea