LOADING ...

Luyện nghe bài hát Heart Of The Night

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Dark streets
Twist and in the heat
As descends
Two eyes
Cut their way into
me in

Dancing so
We know
How good it be
We out
From the crowd
We find we need

In the of the night
We run like
(In the of the night)
Two hungry hearts the gun
In the of the night
(Heart of the night)
When we find each
stealing love on the run
In the heart of the
of the night

The city moon
Lays its on the room
Your reach to me
Two fall
Saying at all
We know we need

In the
Two are free
From all
One more
the heartache
And

In the of the night
We run like
(In the of the night)
Two hungry hearts the gun
In the of the night
(Heart of the night)
When we each other
stealing love on the run
In the of the night
Heart of the

In the of the night
(Heart of the night)
we find each other
We're love on the run
In the heart of the
Heart of the

In the heart of the
In the of the night
(In the of the night)

Videos

Juice Newton - Heart Of The Night
Juice Newton - Heart Of The Night
Juice Newton Heart of the Night video
Juice Newton Heart of the Night video
Juice Newton - Heart of the Night  (live)
Juice Newton - Heart of the Night (live)
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart Of The Night ~ Juice Newton
Heart Of The Night ~ Juice Newton
juice newton- heart of the night
juice newton- heart of the night
Heart of the Night
Heart of the Night
Heart of the Night by Dan River Breeze
Heart of the Night by Dan River Breeze
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart of the Night
Heart of the Night
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Juice Newton - Heart Of The Night
Juice Newton - Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart of the Night
Heart of the Night
Juice Newton - Queen Of Hearts
Juice Newton - Queen Of Hearts
Juice Newton -- Restless Heart
Juice Newton -- Restless Heart
Hearth of the Night   Juice Newton
Hearth of the Night Juice Newton
Heart of the Night
Heart of the Night
Juice Newton - Angel Of The Morning
Juice Newton - Angel Of The Morning