LOADING ...

Luyện nghe bài hát Heart Of The Night

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Dark city
and moan in the heat
As night
Two eyes
Cut their way into
me in

Dancing so
We know
How good it be
We out
the unseeing crowd
We what we need

In the of the night
We run like
(In the of the night)
Two hungry under the gun
In the of the night
(Heart of the night)
we find each other
We're stealing on the run
In the heart of the
of the night

The city moon
its touch on the room
Your reach to me
Two shadows
nothing at all
We what we need

In the
Two prisoners are
From all
One escape
Surviving the
And

In the heart of the
We run bandits
(In the of the night)
Two hungry hearts the gun
In the of the night
(Heart of the night)
When we find each
We're love on the run
In the of the night
of the night

In the heart of the
(Heart of the night)
When we each other
We're stealing on the run
In the heart of the
Heart of the

In the of the night
In the heart of the
(In the of the night)

Videos

Juice Newton - Heart Of The Night
Juice Newton - Heart Of The Night
Juice Newton Heart of the Night video
Juice Newton Heart of the Night video
Juice Newton - Heart of the Night  (live)
Juice Newton - Heart of the Night (live)
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart Of The Night ~ Juice Newton
Heart Of The Night ~ Juice Newton
juice newton- heart of the night
juice newton- heart of the night
Heart of the Night
Heart of the Night
Heart of the Night by Dan River Breeze
Heart of the Night by Dan River Breeze
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart of the Night
Heart of the Night
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Juice Newton - Heart Of The Night
Juice Newton - Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart Of The Night
Heart of the Night
Heart of the Night
Juice Newton - Queen Of Hearts
Juice Newton - Queen Of Hearts
Juice Newton -- Restless Heart
Juice Newton -- Restless Heart
Hearth of the Night   Juice Newton
Hearth of the Night Juice Newton
Heart of the Night
Heart of the Night
Juice Newton - Angel Of The Morning
Juice Newton - Angel Of The Morning