LOADING ...

Luyện nghe bài hát Headline Hustler

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I got me a job on the local
Everybody thinks I'm nice
But better look twice
`Cos it me
I be
hustler
Scandal
hustler
Money
You writing me letters
But I haven't got
I'm looking at photographs
But they'd not be from the BBC
You're gonna hear me
hustler
Scandal
Headline
Money
Better not turn
stab you in the back
And you don't what I'm hiding
my plastic mac, under my plastic mac
I got a very good in the CIA
And he that he never takes bribes
But telling lies
he's into me
He knows I be
Headline
maker
Headline
taker
If your brother's dresses
And your swapped his wife
Well, I'm make the headlines
With your life
your other wife
Headline
Scandal
hustler
Money
Headline
Scandal
hustler
Money

Videos

10cc - Headline Hustler
10cc - Headline Hustler
Headline Hustler - Live 1974
Headline Hustler - Live 1974
10cc - "Headline Hustler"
10cc - "Headline Hustler"
10cc Headline Hustler
10cc Headline Hustler
Curtis Collects Vinyl Records: Ten Years After, with 10cc doing Headline Hustler
Curtis Collects Vinyl Records: Ten Years After, with 10cc doing Headline Hustler
10cc Fresh Air for my Mama Live
10cc Fresh Air for my Mama Live
Ex Norwegian - Headline Hustler (10cc cover)
Ex Norwegian - Headline Hustler (10cc cover)
10cc - Fresh Air For My Mama  (1973)
10cc - Fresh Air For My Mama (1973)
R. Stevie Moore/Lane Steinberg ~ Headline Hustler (live 2010)
R. Stevie Moore/Lane Steinberg ~ Headline Hustler (live 2010)
10cc - Fresh Air For My Mama
10cc - Fresh Air For My Mama
10cc Fresh Air For My Mama
10cc Fresh Air For My Mama
10cc top songs
10cc top songs
10cc - Fresh Air for my Mama
10cc - Fresh Air for my Mama
10cc - 10cc (2004 Remaster) (Full Album)
10cc - 10cc (2004 Remaster) (Full Album)
10cc/10cc
10cc/10cc
10cc
10cc
Top Tracks - 10cc
Top Tracks - 10cc
10cc
10cc
10cc - Debut Album
10cc - Debut Album
10cc
10cc