LOADING ...

Luyện nghe bài hát Headline Hustler

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I got me a job on the local
Everybody there I'm nice
But they'd better look
`Cos it me
I be
hustler
Scandal
Headline
taker
You keep me letters
But I haven't got
I'm busy looking at
But they'd not be from the BBC
gonna hear from me
Headline
Scandal
hustler
Money
Better not around
I'll stab you in the
And you don't know what I'm
Under my plastic mac, under my mac
I got a very friend in the CIA
And he says he never takes bribes
But he's telling
`Cos into me
He I wanna be
Headline
maker
Headline
taker
If your brother's wearing
And your neighbour's his wife
Well, I'm gonna make the
With your private
With other wife
Headline
maker
Headline
taker
Headline
maker
Headline
taker

Videos

10cc - Headline Hustler
10cc - Headline Hustler
Headline Hustler - Live 1974
Headline Hustler - Live 1974
10cc - "Headline Hustler"
10cc - "Headline Hustler"
10cc Headline Hustler
10cc Headline Hustler
Curtis Collects Vinyl Records: Ten Years After, with 10cc doing Headline Hustler
Curtis Collects Vinyl Records: Ten Years After, with 10cc doing Headline Hustler
10cc Fresh Air for my Mama Live
10cc Fresh Air for my Mama Live
Ex Norwegian - Headline Hustler (10cc cover)
Ex Norwegian - Headline Hustler (10cc cover)
10cc - Fresh Air For My Mama  (1973)
10cc - Fresh Air For My Mama (1973)
R. Stevie Moore/Lane Steinberg ~ Headline Hustler (live 2010)
R. Stevie Moore/Lane Steinberg ~ Headline Hustler (live 2010)
10cc - Fresh Air For My Mama
10cc - Fresh Air For My Mama
10cc Fresh Air For My Mama
10cc Fresh Air For My Mama
10cc top songs
10cc top songs
10cc - Fresh Air for my Mama
10cc - Fresh Air for my Mama
10cc - 10cc (2004 Remaster) (Full Album)
10cc - 10cc (2004 Remaster) (Full Album)
10cc/10cc
10cc/10cc
10cc
10cc
Top Tracks - 10cc
Top Tracks - 10cc
10cc
10cc
10cc - Debut Album
10cc - Debut Album
10cc
10cc