LOADING ...

Luyện nghe bài hát He Don't Love You Like I Love You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He love you like I love you
Don't think about you like I think you
He don't want to have your
He don't build his life around you

Tell me I not be feeling what I am today
me to silence my heart
Tell me we've been before
An' I will walk away from you

For is a wall between you and I
And he hasn't been treating you
I've watching it all, I seen you cry
And I just tell you tonight

But he don't love you I love you
Don't think about you like I about you
He want to have your children
He don't build his life around you

Tell me this love's a feeling and will pass away
Tell me heart is a liar
Tell me you're not I know you are
All a man could desire

He doesn't know, darling what got
But I will treasure you, if you me a chance
I will make you smile, I will give you love that's

But he love you like I love you
Don't about you like I think about you
He don't want to have children
He don't wanna build his life you

So why can you not see the place in your heart that was for me?
Why must you hide yourself
And why must you fight the way that I'm holding hand tonight?
Take a chance and your heart to me

But he don't you like I love you
Don't think you like I think about you
He don't want to have your
He wanna build his life around you

He don't love you like I you
Don't think about you like I think you
He don't want to have your
He wanna build his life around you

He love you like I love you
(Have a very war)
think about you like I think about you
He don't want to have your
(He know)
He don't wanna his life around you

Videos

Daniel Bedingfield   He Don't Love You Like I Love You with Lyrics   YouTube
Daniel Bedingfield He Don't Love You Like I Love You with Lyrics YouTube
He Don't Love You Like I Love You
He Don't Love You Like I Love You
Daniel Bedingfield - He Don't Love You Like I Love You
Daniel Bedingfield - He Don't Love You Like I Love You
He Don't Love You Like I Love You || Daniel Bedingfield - Lyrics [HD Kara+Vietsub]
He Don't Love You Like I Love You || Daniel Bedingfield - Lyrics [HD Kara+Vietsub]
Natasha Bedingfield - These Words
Natasha Bedingfield - These Words
Daniel Bedingfield - He Don't Love You Like I Love You
Daniel Bedingfield - He Don't Love You Like I Love You
He Don't Love You Like I Love You || Daniel Bedingfield [Kara+Vietsub]
He Don't Love You Like I Love You || Daniel Bedingfield [Kara+Vietsub]
He Dont Love you like i Love you - Daniel Bedingfield
He Dont Love you like i Love you - Daniel Bedingfield
He Don't Love You Like I Love You | Daniel Bedingfield [HD Kara Vietsub]
He Don't Love You Like I Love You | Daniel Bedingfield [HD Kara Vietsub]
Daniel Bedingfield - The Way
Daniel Bedingfield - The Way
He Don't Love You Like I Love You
He Don't Love You Like I Love You
Daniel Bedingfield - Nothing Hurts Like Love
Daniel Bedingfield - Nothing Hurts Like Love
Daniel Bedingfield - Sorry
Daniel Bedingfield - Sorry
Daniel Bedingfield - If You're Not The One [HQ with Lyrics]
Daniel Bedingfield - If You're Not The One [HQ with Lyrics]
He don't love you like I do
He don't love you like I do
Daniel Bedingfield -Sometimes you just know lyrics
Daniel Bedingfield -Sometimes you just know lyrics
Natasha Bedingfield - These Words (US Version)
Natasha Bedingfield - These Words (US Version)
Daniel Bedingfield - If you're not the one (tradução) MÚSICAS ROMÂNTICAS
Daniel Bedingfield - If you're not the one (tradução) MÚSICAS ROMÂNTICAS
Girlfriend (onscreen lyrics) by Daniel Bedingfield
Girlfriend (onscreen lyrics) by Daniel Bedingfield
Daniel Bedingfield - Draw You
Daniel Bedingfield - Draw You