LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hang On, Clementine!

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It rained the away, the day I left the mine
A banjo on my knee, Susannah, you cry
Our wagon a wheel, along the rocky wind
I'll it up to you, my darlin' Clementine

on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!
on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!

I sold the farm for gold, that's how the tells
Against your very will, I a wishing well, yes, I did
The days indeed were hard and fortune was not
I return to you, my darlin' Clementine

on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!
on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!

on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!
on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!

on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!
on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!

Videos

Friends - speedpaint
Friends - speedpaint
The Rembrandts - Johnny Have You Seen Her?
The Rembrandts - Johnny Have You Seen Her?
Brandon Floerke's Stuffed Animal Baby - Hang On (Live)
Brandon Floerke's Stuffed Animal Baby - Hang On (Live)