LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hang On, Clementine!

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It rained the night away, the day I the mine
A on my knee, Susannah, don't you cry
Our wagon a wheel, along the rocky wind
I'll make it up to you, my Clementine

on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!
on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!

I sold the farm for gold, how the story tells
Against your very will, I bought a well, yes, I did
The days indeed were hard and fortune was not
I will return to you, my darlin'

on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!
on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!

on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!
on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!

on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!
on, Clementine!
(Hang on)
on, Clementine!

Videos

The Rembrandts Hang On Clementine
The Rembrandts Hang On Clementine
Hang On, Clementine!
Hang On, Clementine!
The Rembrandts-Untitled (Album)
The Rembrandts-Untitled (Album)
Top Tracks - The Rembrandts
Top Tracks - The Rembrandts
Chase The Clouds Away
Chase The Clouds Away
Gevorg Malkhasyan
Gevorg Malkhasyan
Friends - speedpaint
Friends - speedpaint
The Rembrandts - Chase The Clouds Away
The Rembrandts - Chase The Clouds Away
Miss Jackson
Miss Jackson
The Rembrandts - I'll Be There For You - Music Video
The Rembrandts - I'll Be There For You - Music Video
Soul4
Soul4
I'll Come Callin'
I'll Come Callin'
Britt Nicole when she cries lyrics
Britt Nicole when she cries lyrics
Rollin' down the hill
Rollin' down the hill
Forgers, Prophets and Purists
Forgers, Prophets and Purists
new
new
The Naked Songwriter Ep. 15 — Phil Solem (of The Rembrandts)
The Naked Songwriter Ep. 15 — Phil Solem (of The Rembrandts)
Mr Destiny
Mr Destiny
Musical Melodies
Musical Melodies
Vegyesvágott 2
Vegyesvágott 2