LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hallelujah

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A purple sky to the day
I wade the surf where play
The taste of salt, the of waves
And my soul wells up with

A lightning flash, my heart
A breaching whale, a shooting
Give that you are
And my soul wells up hallelujahs

Oh, praise Him, all His mighty
There is no where you can't be heard
Your song out to all the Earth
Hallelujah, hallelujah,

Oh, moon and sparrow's wings
Oh, boom and Saturn's rings
Unveil our as you sing
And my soul up with hallelujahs

Oh, praise Him, all His mighty
There is no language where you be heard
Your goes out to all the Earth
Hallelujah, hallelujah,

The pulse of life within my
A fallen snow, a rising
is no higher praise than this
And my soul wells up, oh, my wells up
Yes, my soul wells up with

Oh, praise Him, all His works
There is no language where you be heard
song goes out to all the Earth
Hallelujah, hallelujah,
Oh, hallelujah, hallelujah,

Videos

chris rice hallelujah's
chris rice hallelujah's
Chris Rice - Hallelujah's - Lyrics
Chris Rice - Hallelujah's - Lyrics
Hallelujahs by Chris Rice
Hallelujahs by Chris Rice
Hallelujahs
Hallelujahs
Chris Rice - The Cartoon Song (Lyrics)
Chris Rice - The Cartoon Song (Lyrics)
Chris Rice - Hallelujah
Chris Rice - Hallelujah
Chris Rice Hallelujahs
Chris Rice Hallelujahs
Chris Rice   Hallelujah
Chris Rice Hallelujah
Chris Rice - Rock Of Ages (Pseudo Video)
Chris Rice - Rock Of Ages (Pseudo Video)
Cartoons Sing Hallelujah
Cartoons Sing Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
MercyMe - I Can Only Imagine (Video)
MercyMe - I Can Only Imagine (Video)
Cartoon Hallelujah
Cartoon Hallelujah
Come To Jesus - Chris Rice (Lyrics)
Come To Jesus - Chris Rice (Lyrics)
Chris Rice - Tick Tock
Chris Rice - Tick Tock
Cartoons (Live)
Cartoons (Live)
Chris Rice - Untitled Hymn (with Lyrics)
Chris Rice - Untitled Hymn (with Lyrics)
Cartoon Hallelujah - Chris Rice
Cartoon Hallelujah - Chris Rice
Chris Rice, Go Light Your World
Chris Rice, Go Light Your World
Welcome to Our World | Chris Rice (A Christmas Song)
Welcome to Our World | Chris Rice (A Christmas Song)