LOADING ...

Luyện nghe bài hát Hallelujah

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A purple sky to the day
I wade the surf where play
The taste of salt, the dance of
And my soul up with hallelujahs

A flash, my pounding heart
A breaching whale, a shooting
Give testimony you are
And my soul up with hallelujahs

Oh, praise Him, all His mighty
There is no language you can't be heard
song goes out to all the Earth
Hallelujah, hallelujah,

Oh, cratered moon and sparrow's
Oh, thunder's boom and Saturn's
Unveil our Father as you
And my soul wells up with

Oh, praise Him, all His works
There is no language where you be heard
Your song out to all the Earth
Hallelujah, hallelujah,

The pulse of life my wrist
A fallen snow, a rising
There is no higher than this
And my wells up, oh, my soul wells up
Yes, my soul up with hallelujahs

Oh, Him, all His mighty works
There is no language you can't be heard
song goes out to all the Earth
Hallelujah, hallelujah,
Oh, hallelujah, hallelujah,

Videos

chris rice hallelujah's
chris rice hallelujah's
Chris Rice - Hallelujah's - Lyrics
Chris Rice - Hallelujah's - Lyrics
Hallelujahs by Chris Rice
Hallelujahs by Chris Rice
Hallelujahs
Hallelujahs
Chris Rice - The Cartoon Song (Lyrics)
Chris Rice - The Cartoon Song (Lyrics)
Chris Rice - Hallelujah
Chris Rice - Hallelujah
Chris Rice   Hallelujah
Chris Rice Hallelujah
Chris Rice - Rock Of Ages (Pseudo Video)
Chris Rice - Rock Of Ages (Pseudo Video)
Hallelujah
Hallelujah
Chris Tomlin - Noel (Live) ft. Lauren Daigle
Chris Tomlin - Noel (Live) ft. Lauren Daigle
Chris Tomlin - A Christmas Alleluia (Live) ft. Lauren Daigle, Leslie Jordan
Chris Tomlin - A Christmas Alleluia (Live) ft. Lauren Daigle, Leslie Jordan
Cartoons Sing Hallelujah
Cartoons Sing Hallelujah
Go Light Your World-Chris Rice
Go Light Your World-Chris Rice
Come To Jesus - Chris Rice (Lyrics)
Come To Jesus - Chris Rice (Lyrics)
Welcome to Our World · Chris Rice (A Christmas Song)
Welcome to Our World · Chris Rice (A Christmas Song)
Cartoon Hallelujah - Chris Rice
Cartoon Hallelujah - Chris Rice
MercyMe - I Can Only Imagine (Official Music Video)
MercyMe - I Can Only Imagine (Official Music Video)
Before the Throne of God Above - Selah [with lyrics]
Before the Throne of God Above - Selah [with lyrics]
Chris Rice - Wind and Spirit
Chris Rice - Wind and Spirit
Chris Rice, Go Light Your World
Chris Rice, Go Light Your World