LOADING ...

Greece Native Anthem Text

Song info

"Greece Native Anthem Text" (2006)

"Greece Native Anthem Text" Videos

National Anthem of the USA (Navajo Version) - "Dah Naatʼaʼí Sǫʼ bił Sinil"
National Anthem of the USA (Navajo Version) - "Dah Naatʼaʼí Sǫʼ bił Sinil"
Finland National Anthem English lyrics
Finland National Anthem English lyrics
National Anthem: Bulgaria - Мила Родино
National Anthem: Bulgaria - Мила Родино
Nationalhymne Griechenland, National Anthem of Greece, Εθνικός ύμνος Ελλάδα
Nationalhymne Griechenland, National Anthem of Greece, Εθνικός ύμνος Ελλάδα
National Anthem of Finland - "Maamme"
National Anthem of Finland - "Maamme"
Russia National anthem Russian & English lyrics
Russia National anthem Russian & English lyrics
Sweden National anthem English lyrics
Sweden National anthem English lyrics
National Anthem of Bulgaria - "Мила Родино" ("Mila Rodino")
National Anthem of Bulgaria - "Мила Родино" ("Mila Rodino")
National Anthem: Estonia - Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
National Anthem: Estonia - Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
Amazing Grace - Best Version By Far!
Amazing Grace - Best Version By Far!
National Anthem Bulgaria (Mila Rodino)
National Anthem Bulgaria (Mila Rodino)
Italy National anthem Italian & English lyrics
Italy National anthem Italian & English lyrics
Portugal National Anthem English lyrics
Portugal National Anthem English lyrics
Austrian National Anthem - "Bundeshymne" (DE/EN)
Austrian National Anthem - "Bundeshymne" (DE/EN)
Guyana National Anthem "Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains" INSTRUMENTAL with lyrics
Guyana National Anthem "Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains" INSTRUMENTAL with lyrics
National Anthem of Canada Instrumental with lyrics
National Anthem of Canada Instrumental with lyrics
'I Am Australian' in Yawuru language
'I Am Australian' in Yawuru language
Romanian National Anthem - "Deşteaptă-te Române" (RO/EN)
Romanian National Anthem - "Deşteaptă-te Române" (RO/EN)
Finland 's National Anthem - Maamme
Finland 's National Anthem - Maamme
Life is Fun - Ft. Boyinaband (Official Music Video)
Life is Fun - Ft. Boyinaband (Official Music Video)

Lyrics

YMNOS EIS THN ELEY8ERIAN

*** Tou Diovusiou Solwmou ***
1. Se gvwrizw apo tnv kopsn
Tou spa8iou tnv tromern,
Se gvwrizw apo tnv opsn
Pou me bia metraei tn gn.
2. Ap'ta kokala bgalmevn
Twv Ellnvwv ta iera,
Kai sav prwta avdreiwmevn,
Xaire, w xaire, Eleu8eria!
3. Ekei mesa ekatoikouses
Pikramevn, evtropaln,
Ki eva stoma akarterouses,
Ela pali, va sou pei.
4. Argeie val8ei ekeivn n mera,
Kai ntav ola siwpnla,
Giati taskiaze n fobera
Kai ta plakwve n sklabia.
5. Dustuxns!Parngoria
Movn sou emeve va les
Perasmeva magaleia
Kai dingwvtas ta va klais.
6. Kai akarterei, kai akarterei
Fileleu8ern lalia,
Eva ektupae t'allo xeri
Apo tnv apelpisia.
7. Ki elees:pota a! pote bgavw
To kefali apo ts ermies?
Kai apokrivovto apo pavw
Klapses, aluses, fwves.
8. Tote esnkwves to blemma
Mes sta klaimata 8olo,
Kai eis to rouxo sou estaz'aima,
Pln8os aima ellnviko.
9. Me ta rouxa aimatwmeva
3erw oti ebgaives krufa
Na gureueis eis ta 3eva
Alla xeria duvata.
10. Movaxn to dromo epnres,
E3aval8es movaxn;
Dev eiv'eukoles oi 8ures,
Eav n xreia tes kroutalei.
11. Allos sou eklapse sta stn8ia,
All'avasasiv kamia;
Allos sou eta3e bon8eia
Kai se egelase frikta.
12. Alloi, oime! stn sumfora sou
Opou exairovto polu,
Sure vabreis ta paidia sou,
Sure, elegav oi sklnroi.
13. Feugei opisw to podari
Kai ologlngoro patei
H' tnv petra n' to xortari
Pou tn do3a sou ev8umei.
14. Tapeivotatn sou gerve
H trisa8lia kefaln,
Sav ptwxou pou 8urodervei
Ki eivai baros tou n zwn.
15. Nai;alla twra avtipaleuei
Ka8e tekvo sou me ormn,
Pou akatapausta gureuei
H' tn vikn n' tn 8avn.
16. Ap'ta kokala bgalmevn
Twv Ellnvev ta iera,
Kai sav prwta avdreiwmevn,
Xaire, w xaire, Eleu8eria!
17. Molis eide tnv ormn sou
O ouravos, pou gia ts ex8rous
Eis tn gn tn mntrikn sou
Etref'av8ia kai karpous,
18. Egalnveuse;kai exu8ei
Katax8ovia mia bon,
Kai tou Rnga sou apekri8ei
Polemokraxtn n fwvn;
19. Oloi oi topoi sou s'ekra3av
Xairetwvtas se 8erma,
Kai ta stomata efwva3av
Osa ais8avovto n kardia.
20. Efwva3ave ws t'asteria
Tou Ioviou kai ta vnsia,
Kai snkwsave ta xeria
Gia va dei3ouva xara,
21. M'olov pouvai aluswmevo
To ka8eva texvika,
Kai eis sto metwpo grammevo
Pou tnv edevav kai autn.
22. Gkardiaka xaropoin8ei
Kai tou basigktov n gn,
Kai ta sidera ev8umn8ei
Pou tnv edevav ki autn
23. Ap'tov purgo tou fwvazei,
Sa va leei se xairetw,
Kai tn xntn tou tivazei
To Leovtari to Ispavo.
24. Elafias8ei tns Agglias
To 8nrio, kai servei eu8us
Kata t'akra tns Rousias
Ta mougkrismata ts orgns.
25. Eis to kivnma tou deixvei
Pws ta meln eiv'duvata;
Kai stou Aigaiou to kuma rixvei
Mia spi8oboln matia.
26. Se 3avoigei apo ta vefn
Kai to mati tou Aetou,
Pou ftera kai vuxia 8refei
Me ta splaxva tou Italou;
27. Kai s'ese katagurmevos
Giati pavta se misei,
Ekrwz'ekrwze o skasmevos,
Na se blapsei, av nmporei.
28. Allo esu dev sullogiesai
Pare3 pou 8a prwtopas;
Dev mileis kai dev kouviesai
Stes brisies opou agrikas;
29. Sav to braxov opou afnvei
Ka8e aka8arto vero
Eis ta podia sou va xuvei
Eukolosbnstov afro,
30. Opou afnvei avemozaln
Kai xalazi kai broxn
Na tou dervouv tn megaln,
Tnv aiwvia korufn.
31. Dustuxia tou, w dustuxia tou,
Opoiavou 8elei bre8ei
Sto maxairi sou apokatou
Kai s'ekeivo avtista8ei.
32. To 8nrio p'avavogietai
Pws tou leipouv ta mikra,
Periorizetai, petietai,
Aima av8rwpivo dipsa;
33. Trexei, trexei ola ta dasn,
Ta lagkadia, ta bouva,
Kai opou f8asei, opou perasei,
Frikn, 8avatos, ermia;
34. Ermia, 8avatos kai frikn
Opou eperases ki esu;
3ifos e3w apo tn 8nkn
Pleov avdreiav sou pro3evei.
35. Idou empros o toixos stekei
Tns a8lias Tripolitsas;
Twra tromou astropeleki
Na tns ripseis pi8umas.
36. Megalopsuxo to mati
Deixvei, pavta opws vikei,
Kai as eiv'armata gematn
Kai polemiav xlalon.
37. Sou probaivouve kai trizouv
Gia va ideis pws eiv'polla;
Dev akous pou foberizouv
Avdres murioi kai paidia?
38. Liga matia, liga stomata
8a sas meivouv avoixta
Gia va klausete ta swmata
Pou 8e vabrei n sumfora.
39. Katebaivouve, kai avaftei
Tou polemou avalampn;
To toufeki avabei, astraftei,
Lampei, koftei to spa8i.
40. Giati n maxn esta8ei olign?
Liga ta aimata giati?
Tov ex8ro 8wrw va fugei
Kai sto kastro v'avebei.
41. Metra...eiv'apeiroi oi feugatoi,
Opou feugovtas deiliouv;
Ta labwmata stnv platn
Dexovt'wste v'avebouv.
42. Ekei mesa akartereite
Tnv afeugatn f8ora;
Na, sas f8avei;apokri8nte
Stnv vuxtos tn skoteivia.
43. Apokrivovtai, kai n maxn
Etsi arxizei, opou makria
Apo raxn ekei se raxn
Avtibouize fobera.
44. Akouw koufia ta toufekia,
Akouw smi3imo spa8iwv,
Akouw 3ula, akouw pelekia,
Akouw tri3imo dovtiwv.
45. A! ti vuxta ntav ekeivn
Pou tnv tremei o logismos?
Allos upvos dev egivei
Pare3 8avatou pikros.
46. Tns sknvns n wra, o topos,
Oi krauges, n taraxn,
O sklnropsuxos o tropos
Tou polemou, kai oi kapvoi,
47. Kai oi brovtes, kai to skotadi,
Opou avtiskofte n fwtia,
Eparastaivav tov adn
Pou akartereie ta skulia;
48. T'akartereie.- Efaivovt'iskioi
Avari8mntoi gumvoi,
Kores, gerovtes, veaviskoi,
brefn akomn eis to buzi.
49. Oln maurn murmngkiazei,
Maurn n evtafia suvtrofia,
Sav to rouxo opou skepazei
Ta krebbatia ta sterva.
50. Tosoi, tosoi avtamwmevoi
Epetiouvto apo tn gn,
Osoi eiv'adika sfagmevoi
Apo tourkiknv orgn.
51. Tosa peftouve ta 8eri-
smeva astaxia eis tous agrous;
Sxedov ola ekeia ta mern
Eskepazovto ap'autous.
52. 8ampofeggei kavev'astro,
Kai avadeuovto mazi,
Avabaivovtas to kastro
Me vekrwsimn siwpn.
53. Etsi xamou eis tnv pediada,
Mes sto dasos to pukvo,
Otav stelvei miav axvada
Misofeggaro xlwmo,
54. Eav oi avemoi mes st'adeia
Ta kladia mougkofusouv,
Seiouvtai, seiouvtai ta mauradia,
Opou oi klwvoi avtiktupouv.
55. Me ta matia tous gyreuouv
Opou eiv'aimata pnxta,
Kai mes st'aimata xoreuouv
Me bruxismata braxva,
56. Kai xoreuovtas mavizouv
Eis tous Ellnvas kovta,
Kai ta stn8ia tous eggizouv
Me ta xeria ta psuxra.
57. Ekeio to eggisma pngaivei
ba8ia mes sta sw8ika,
O8ev oln n lupn bgaivei,
Kai akra ais8avovtai asplaxvia.
58. Tote au3aivei tou polemou
O xoroa tromaktika,
Sav to skorpisma tou avemou
Stou pelaou tn mova3ia.
59. Ktupouv oloi apavou katou;
Ka8e ktupnma pou ebgei
Eivai ktupnma 8avatou,
Xwris va deuterw8ei.
68. Ka8e swma idrwvei, reei;
Les kai ekei8ev n psuxn
Ap'to misos pou tn kaiei
Polemaei va petax8ei.
61. Tns kardias ktupies brovtave
Mes sta stn8ia tous arga,
Kai ta xeria opou xoumave
Perissotero eiv'gorga.
62. Ouravos gi'autous dev eivai,
Oude pelago, oude gn;
Gi'autous olous to pav eivai
Mazwmevo avtama ekei.
63. Tosn n mavnta ki zaln,
Pou stoxazesai, mn pws
Apo mia meria kai ap'alln
Dev meivei evas zwvtavos.
64. Koita xeria apelpismeva
Pws 8erizouve zwes!
Xamou peftouve kommeva
Xeria, podia, kefales,
65. Kai palaskes kai spa8ia
Me oloskorpista muala,
Kai me olosxista kravia
Sw8ika laxtarista.
66. Prosoxn kamia dev kavei
Kaveis, oxi, eis tnv sfagn;
Pave pavta empros.W! f8avei,
F8avei;ews pote oi skotwmoi?
67. Poios afnvei ekei to topo,
Pare3 otav 3aplw8ei?
Dev ais8avovtai tov kopo
Kai les ki eivai eis tnv arxn.
68. Oligosteuav oi skuloi,
Kai A l l a efwvazav, A l l a;
Kai twv Xristiavwv ta xeiln
F w t i a efwvazav, f w t i a.
69. Leovtaropsuxa ektupiouvto,
Pavta efwvazav f w t i a ,
Kai oi miaroi kataskorpiouvto,
Pavta skouzovtas A l l a .

70. Pavtou fobos kai tromara
Kai fwves kai stevagmoi;
Pavtou klapsa, pavtou avtara,
Kai pavtou 3epsuxismoi.
71. Htav tosoi!pleov to boli
Eis t'autia dev tous lalei.
Oloi xamou ekeitovt'oloi
Eis tnv tetartnv augn.
72. Sav potami to aima egivei
Kai kulaei stn lagkadia,
Kai to a8wo xorto pivei
Aima avtis gia tn drosia.
73. Tns augns drosato aeri,
Dev fusas twra esu plio
Stwv pseudopistwv t'asteri;
Fusa, fusa eis to STAYRO.
74. Ap'ta kokala bgalmevn
Twv Ellnvwv ta iera,
Kai sav prwta avdreiwmevn,
Xaire, w xaire, Eleu8eria!
75. Tns Koriv8ou idou kai oi kampoi;
Dev lamp'nlios movaxa
Eis tous platavous dev lampei
Eis t'ampelia, eis ta vera;
76. Eis tov nsuxov ai8era
Twra a8wa dev avtnxei
Ta lalnmata n flogera,
Ta belasmata to arvi;
77. Trexouv armata xiliades
Sav to kuma eis to gialo;
All'oi avdreioi pallnkarades
Dev psnfouv tov ari8mo.
78. W trakosioi! snkw8nte
Kai 3aval8ete se mas;
Ta paidia sas 8el'idnte
Poso poiazouve me sas.
79. Oloi ekeivoi ta fobouvtai
Kai me patnma tuflo
Eis tnv Korin8o apokleiouvtai
Ki oloi xavovtai ap'edw.
80. Stelv
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 29 minutes 22 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Greece Native Anthem Text"

Singles

Singles

  160 songs