LOADING ...

Luyện nghe bài hát Greatest Story Ever Told

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I was a
I heard a story
Of kingdoms and
And of old
Of heroes and
Who for their cause
And every chapter
The story was
Of and love
Sometimes in red
Headed to the heart
Of woman and man


And through the ages
Again and
the greatest story ever told
Straight from the
beginning to end
It's the story ever told
Wise could never to explain
The of grace
This wonderous holds
more than a fable
Or and old fairy
It's the greatest, greatest ever told

For thousands of
This pearl of great
Has weathered changes
And lasted wars
a doubter
Has and fallen
Built the had never once
it's course
For the author speaks
To the one
Through the of men
And through the
The of love

REPEAT

This world that we in could never contain
The of compassion
wondrous book holds
It's more than a fable or an old tale
It's the greatest, greatest ever told

Videos

4HIM - Greatest Story Ever Told
4HIM - Greatest Story Ever Told
4 Him  - The Greatest Story Ever Told
4 Him - The Greatest Story Ever Told
4Him - Greatest story ever told
4Him - Greatest story ever told
Greatest Story Ever Told
Greatest Story Ever Told
4Him - Greatest Story Ever Told Lyrics
4Him - Greatest Story Ever Told Lyrics
Greatest Story Ever Told - The Grateful Dead (1972/04/07 Wembley Empire Pool, London, ENG)
Greatest Story Ever Told - The Grateful Dead (1972/04/07 Wembley Empire Pool, London, ENG)
4Him - The Message
4Him - The Message
Grateful Dead - Greatest Story Ever Told - 9/30/89 (Pro-Shot)
Grateful Dead - Greatest Story Ever Told - 9/30/89 (Pro-Shot)
4HIM - The Message
4HIM - The Message
The Greatest Story Ever Told
The Greatest Story Ever Told
The Greatest Story Ever Told
The Greatest Story Ever Told
4Him songs
4Him songs
"The Greatest Story Ever Told" By Mark Lowry *fixed*
"The Greatest Story Ever Told" By Mark Lowry *fixed*
4HIM - Sacred Hideaway
4HIM - Sacred Hideaway
The Greatest Story Ever Told on Radio
The Greatest Story Ever Told on Radio
The Greatest Story Ever Told (Sold)
The Greatest Story Ever Told (Sold)
Five Iron Frenzy - The Greatest Story Ever Told (with Lyrics)
Five Iron Frenzy - The Greatest Story Ever Told (with Lyrics)
The Greatest Story Ever Told Christmas Musical
The Greatest Story Ever Told Christmas Musical
The Greatest Story Ever Told (2/10) Movie CLIP - Jesus Heals Uriah (1965) HD
The Greatest Story Ever Told (2/10) Movie CLIP - Jesus Heals Uriah (1965) HD
The Baptism of Jesus by John-The Greatest Story Ever Told (1965)
The Baptism of Jesus by John-The Greatest Story Ever Told (1965)