LOADING ...

Luyện nghe bài hát Greatest Story Ever Told

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When I was a
I heard a great
Of kingdoms and
And of old
Of and martyrs
Who died for cause
And through chapter
The was told
Of redemption and
Sometimes in red
right to the heart
Of every and man


And down the ages
and again
It's the greatest story ever
from the pages
From to end
It's the greatest ever told
Wise could begin to explain
The measure of
This wonderous holds
It's more a fable
Or and old fairy
It's the greatest, greatest ever told

For thousands of
This of great wisdom
Has through changes
And through wars
a doubter
Has risen and
Built the had never once
Abandoned course
For the author still
To the one
Through the of men
And the pages
The of love

REPEAT

This that we live in could never contain
The of compassion
This book holds
It's more than a or an old fairy tale
It's the greatest, greatest story told

Videos

4HIM - Greatest Story Ever Told
4HIM - Greatest Story Ever Told
4 Him  - The Greatest Story Ever Told
4 Him - The Greatest Story Ever Told
4Him - Greatest story ever told
4Him - Greatest story ever told
Greatest Story Ever Told
Greatest Story Ever Told
LANCO - Greatest Love Story
LANCO - Greatest Love Story
The Greatest Story Ever Told (1/10) Movie CLIP - The One We've Been Waiting For (1965) HD
The Greatest Story Ever Told (1/10) Movie CLIP - The One We've Been Waiting For (1965) HD
The Greatest Story Ever Told (1965)- Jesus in Capernaum
The Greatest Story Ever Told (1965)- Jesus in Capernaum
4HIM - The King And I
4HIM - The King And I
The Greatest Story Ever Told (10/10) Movie CLIP - Jesus is Resurrected (1965) HD
The Greatest Story Ever Told (10/10) Movie CLIP - Jesus is Resurrected (1965) HD
4HIM - The Message
4HIM - The Message
The Greatest Story Ever Told (9/10) Movie CLIP - Jesus Dies on the Cross (1965) HD
The Greatest Story Ever Told (9/10) Movie CLIP - Jesus Dies on the Cross (1965) HD
Top Tracks - 4Him
Top Tracks - 4Him
The Greatest Story Ever Told
The Greatest Story Ever Told
4Him - Greatest Story Ever Told Lyrics
4Him - Greatest Story Ever Told Lyrics
The Greatest Story Ever Told (2/10) Movie CLIP - Jesus Heals Uriah (1965) HD
The Greatest Story Ever Told (2/10) Movie CLIP - Jesus Heals Uriah (1965) HD
The Greatest Story Ever Told
The Greatest Story Ever Told
Popular Videos - The Greatest Story Ever Told
Popular Videos - The Greatest Story Ever Told
The Greatest Story Ever Told Christmas Musical
The Greatest Story Ever Told Christmas Musical
4 Him
4 Him
The Baptism of Jesus by John-The Greatest Story Ever Told (1965)
The Baptism of Jesus by John-The Greatest Story Ever Told (1965)