LOADING ...

Luyện nghe bài hát 너 아님 안돼 Gotta Be You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

새로운 만남은 싫어 왠지
여전히 네가 많이 아직도
운명 만남이
이젠 님에서
되어 떠나갔어 아직도 맴도는 너의
We used to be all up
우린 점점
넌 아니라 했지만
사랑의
오늘도
let's go
앞으로
X O

아직도 널 잊지 있는 내 모습이 나 싫은데
잊으려 잊으려 해도 그게 everyday
너 아니면 안
끝이란 수 없다고

It ain't over 'til over
It over 'til it's over
It ain't over it

너의 사랑이 날 망쳐도 날 아프게
오직 너 하나뿐
너로 시작해 너로 끝나
Waiting for you

안돼 No
My one and oh oh oh
너 아님 No
내 곁엔 너 아니면

It ain't over it's over
It's be you, uh

날 가둬 너라는 감옥에
너 없는 가혹해
죽을 만큼 I don't care
난 여우니까 목숨이
수백 번 날 매섭게 몰아치는 너란 파도
I'm okay 사랑 앞에 난 desperado
누가 뭐라 간에
난 아무도 안 해
우리 춤추던 그 노래는 아직 안 끝났기에
널 향해 외쳐
let's go
앞으로
X O

마지막이라고 차갑게 말하던 네 모습이
지우려 해도 자꾸 난 널 그리네
안 된다고 끝이란 있을 수 없다고

It ain't over 'til it's
It ain't over 'til over
It ain't over it

너의 사랑이 날 망쳐도 날 아프게
내겐 너 하나뿐
내 사랑은 너로 시작해 끝나
Waiting for you

너 아님 No
My one and oh oh oh
안돼 No
내 곁엔 너 안돼 난

눈을 생각나
표정 하나하나

넌 나의 첨이자 마지막 사랑이야 don't say bye

사랑이 날 망쳐도 날 아프게 한대도
내겐 너 하나뿐
내 사랑은 너로 시작해 너로
Waiting for you

너 아님 No
My one and oh oh oh
안돼 No
너 아니면 안돼 난

Videos

2NE1 - 너 아님 안돼 (GOTTA BE YOU) M/V
2NE1 - 너 아님 안돼 (GOTTA BE YOU) M/V
2NE1-'너 아님 안돼(GOTTA BE YOU)' 0316 SBS Inkigayo
2NE1-'너 아님 안돼(GOTTA BE YOU)' 0316 SBS Inkigayo
2NE1 - '너 아님 안돼 (GOTTA BE YOU)' Dance Practice
2NE1 - '너 아님 안돼 (GOTTA BE YOU)' Dance Practice
2NE1 (투애니원) - Gotta Be You (너 아님 안돼) Colour Coded Lyrics (Han/Rom/Eng)
2NE1 (투애니원) - Gotta Be You (너 아님 안돼) Colour Coded Lyrics (Han/Rom/Eng)
2NE1-'너 아님 안돼 (GOTTA BE YOU)' 0406 SBS Inkigayo
2NE1-'너 아님 안돼 (GOTTA BE YOU)' 0406 SBS Inkigayo
2NE1 - 너 아님 안돼 (GOTTA BE YOU) EASY LYRICS
2NE1 - 너 아님 안돼 (GOTTA BE YOU) EASY LYRICS
정오의 희망곡 김신영입니다 - 2NE1 - Gotta Be You, 투애니원 - 너 아님 안돼 20140403
정오의 희망곡 김신영입니다 - 2NE1 - Gotta Be You, 투애니원 - 너 아님 안돼 20140403
2NE1 - Gotta Be You (너 아님 안돼) [Romanized/English Lyrics]
2NE1 - Gotta Be You (너 아님 안돼) [Romanized/English Lyrics]
투애니원 (2NE1) - 너 아님 안돼 (Gotta Be You)
투애니원 (2NE1) - 너 아님 안돼 (Gotta Be You)
140623 adidds all in arena - 2NE1, 너 아님 안돼 (Gotta Be You)
140623 adidds all in arena - 2NE1, 너 아님 안돼 (Gotta Be You)
2NE1 Gotta Be You (너 아님 안돼) Color Coded Lyrics HAN/ROM/ENG 가사
2NE1 Gotta Be You (너 아님 안돼) Color Coded Lyrics HAN/ROM/ENG 가사
[Full Audio] 2NE1 - Gotta Be You (너 아님 안돼) [VOL. 2]
[Full Audio] 2NE1 - Gotta Be You (너 아님 안돼) [VOL. 2]
Gotta Be You (너 아님 안돼) - 2NE1 [HAN/ROM/ENG COLOR CODED LYRICS]
Gotta Be You (너 아님 안돼) - 2NE1 [HAN/ROM/ENG COLOR CODED LYRICS]
Gotta Be You 너 아님 안돼_2NE1 투애니원 _TJ노래방 (Karaoke/lyrics/romanization/KOREAN)
Gotta Be You 너 아님 안돼_2NE1 투애니원 _TJ노래방 (Karaoke/lyrics/romanization/KOREAN)
[中字]2NE1 - Gotta Be You (너 아님 안돼)
[中字]2NE1 - Gotta Be You (너 아님 안돼)
2NE1 - 너 아님 안돼 (Gotta Be You) Music Video Reaction [HD]
2NE1 - 너 아님 안돼 (Gotta Be You) Music Video Reaction [HD]
2NE1 - 'GOTTA BE YOU' ENCORE PERFORMANCE
2NE1 - 'GOTTA BE YOU' ENCORE PERFORMANCE
Karaoke Thaisub - 2NE1 GOTTA BE YOU 너 아님 안돼
Karaoke Thaisub - 2NE1 GOTTA BE YOU 너 아님 안돼
2NE1 - Gotta Be You (너 아님 안돼) ( INSTRUMENTAL )
2NE1 - Gotta Be You (너 아님 안돼) ( INSTRUMENTAL )
Mnet [100초전] Ep03: 알리 - 너 아니면 안돼 (2NE1)
Mnet [100초전] Ep03: 알리 - 너 아니면 안돼 (2NE1)