LOADING ...

Luyện nghe bài hát Got This Feeling

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Baby can you me
Ill do for you
What a funky
You and I can do it too

Maybe we can dance all through the
on up and you can be alright
The turns me on Im here for you
Is for real?

I got feeling
Nothing can go wrong when you with me
I got feeling
Tonight we gonna ill make you see
And when we touch I so high
You me wings so I can fly
I got this
Tonight Im gonna you and do you right

to my heartbeat
Fast to cross the sky
My love is taking
No left to ask me why

Well make it till the music stop to
Take my Ill lead you all the way
in command its up to you
Ill make you

I got feeling
Nothing can go wrong you stay with me
I got feeling
Tonight we dance ill make you see
And we touch I feel so high
You give me so I can fly
I got this
Tonight Im love you and do you right

I feel im falling
My heart can start
Ooohh for lovers
And ill you how

I got feeling
can go wrong when you stay with me
I got feeling
Tonight we dance ill make you see
And when we touch I feel so
You give me so I can fly
I got feeling
Tonight Im love you and do you right

Oh oh oh I got this
Oh oh oh I got this

Videos

Da buzz-Got this feeling (full version)
Da buzz-Got this feeling (full version)
Da Buzz - Got This Feeling (Deelay Club Edit)
Da Buzz - Got This Feeling (Deelay Club Edit)
Da Buzz - Got this feeling (Yoni Gileadi Remix Radio Edit)
Da Buzz - Got this feeling (Yoni Gileadi Remix Radio Edit)
DA BUZZ "I've Got This Feeling" (Live @ Pride Stockholm 2012) - Teckentolkad av Tommy Krångh
DA BUZZ "I've Got This Feeling" (Live @ Pride Stockholm 2012) - Teckentolkad av Tommy Krångh
Da buzz-Got this feeling (teaser)
Da buzz-Got this feeling (teaser)
Da Buzz - Got This Feeling (Onemezz Remix)
Da Buzz - Got This Feeling (Onemezz Remix)
Got This Feeling
Got This Feeling
Da Buzz - (videoMix 2009)
Da Buzz - (videoMix 2009)
A-MASE Feat. Da Buzz - Without You
A-MASE Feat. Da Buzz - Without You
Da Buzz - U Gotta Dance
Da Buzz - U Gotta Dance
Da Buzz - Something About You
Da Buzz - Something About You
Da Buzz - Do You Really Want Me
Da Buzz - Do You Really Want Me
Got this feeling-Da buzz
Got this feeling-Da buzz
Da Buzz U Gotta Dance
Da Buzz U Gotta Dance
Da Buzz - Can you feel the same way too
Da Buzz - Can you feel the same way too
Da Buzz - Can You Feel The Love (New Single 2014)
Da Buzz - Can You Feel The Love (New Single 2014)
Da Buzz - Tonight Is The Night
Da Buzz - Tonight Is The Night
Da Buzz - Can you feel the love
Da Buzz - Can you feel the love
Da Buzz - Waiting for me
Da Buzz - Waiting for me
Da Buzz  - The Moment I Found You (Anton Liss Remix)
Da Buzz - The Moment I Found You (Anton Liss Remix)