LOADING ...

Luyện nghe bài hát Got The Bull By The Horns

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I love the brunets, the red heads and blonde gals
Yeah, I it since I don't know when
to go down the line and love 'em all
Then I'd start all again, I'd start all over again

I've got the bull by the on a downhill drag
Things are better they ever have been
Yeah, I missed a lotta lovin' in my
But I'm never do it again, I'm never gonna do it again

As a boy in school, I guess I pretty well
All the hung around me then
But I'd get shy and I'd let 'em get
But I'm gonna do it again, I'm never gonna do it again

I've got the bull by the horns on a drag
are better than they ever have been
'Cause I missed a lovin' in my lifetime
But I'm never gonna do it again, I'm never gonna do it

I've been a rompin' and a stompin' all over this
Tryin' to the places you've been
'Cause I your huggin' at last around
So let's go again, yeah, let's go 'round again

I've got the bull by the horns on a drag
Things are than they ever have been
'Cause I missed a lovin' in my lifetime
But I'm never do it again, I'm never gonna do it again

Videos

Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Johnny Horton.......Got The Bull By The Horns
Johnny Horton.......Got The Bull By The Horns
Got The Bull By The Horns
Got The Bull By The Horns
Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Got The Bull By The Horns
Got The Bull By The Horns
Johnny Horton - Got the Bull by the Horns
Johnny Horton - Got the Bull by the Horns
Got the Bull by the Horns
Got the Bull by the Horns
Got The Bull By The Horns - Johnny Horton
Got The Bull By The Horns - Johnny Horton
Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Got The Bull By The Horns - Johnny Horton (On Stage)
Got The Bull By The Horns - Johnny Horton (On Stage)
Got The Bull By The Horns - Johnny Horton  Bailando cool jive rockabilly Mexico
Got The Bull By The Horns - Johnny Horton Bailando cool jive rockabilly Mexico
johnny horton   got the bull by the horn
johnny horton got the bull by the horn
Johnny Horton - Got The Bull By The Horn
Johnny Horton - Got The Bull By The Horn
Johnny Horton - Electrified Donkey
Johnny Horton - Electrified Donkey
The World of Johnny Horton
The World of Johnny Horton
29 - Johnny Horton - Got The Bull By The Horns (COLUMBIA 1959)
29 - Johnny Horton - Got The Bull By The Horns (COLUMBIA 1959)
Mickey Keller & the Spitfires - Got the Bull By the Horns
Mickey Keller & the Spitfires - Got the Bull By the Horns
Johnny Horton - The Electrified Donkey
Johnny Horton - The Electrified Donkey
Marty Stuart & His Fabulous Superlatives feat Chris Scruggs - Got the Bull by the Horns
Marty Stuart & His Fabulous Superlatives feat Chris Scruggs - Got the Bull by the Horns
Barny & The Rhythm All Stars - Got The Bull By The Horns -(Johnny Horton 1959)
Barny & The Rhythm All Stars - Got The Bull By The Horns -(Johnny Horton 1959)