LOADING ...

Luyện nghe bài hát Got The Bull By The Horns

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I love the brunets, the red and blonde haired gals
Yeah, I it since I don't know when
Used to go the line and love 'em all
Then I'd start all over again, I'd start all again

I've got the bull by the on a downhill drag
Things are better than they ever have
Yeah, I missed a lovin' in my lifetime
But I'm gonna do it again, I'm never gonna do it again

As a boy in school, I guess I done pretty
All the girls hung me then
But I'd get shy and I'd let 'em get
But I'm never do it again, I'm never gonna do it again

I've got the bull by the on a downhill drag
Things are better than they have been
'Cause I a lotta lovin' in my lifetime
But I'm never do it again, I'm never gonna do it again

I've been a rompin' and a stompin' all over town
Tryin' to find the you've been
'Cause I your huggin' at last around
So let's go 'round again, yeah, go 'round again

got the bull by the horns on a downhill drag
Things are better than they have been
'Cause I missed a lotta lovin' in my
But I'm never gonna do it again, I'm never gonna do it

Videos

Got The Bull By The Horns
Got The Bull By The Horns
Johnny Horton.......Got The Bull By The Horns
Johnny Horton.......Got The Bull By The Horns
Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Got The Bull By The Horns
Got The Bull By The Horns
Johnny Horton - Got the Bull by the Horns
Johnny Horton - Got the Bull by the Horns
Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Johnny Horton - Got The Bull By The Horns
Lost Highway-Johnny Horton
Lost Highway-Johnny Horton
Johnny Horton - Got The Bull By The Horn
Johnny Horton - Got The Bull By The Horn
Johnny Horton - - - Comanche The Brave Horse
Johnny Horton - - - Comanche The Brave Horse
Johnny Horton got da bull by horn
Johnny Horton got da bull by horn
Jim Bridger - Johnny Horton
Jim Bridger - Johnny Horton
Got the Bull by the Horns (Originally Performed by Johnny Horton) (Instrumental Version)
Got the Bull by the Horns (Originally Performed by Johnny Horton) (Instrumental Version)
The Modern Eldorados -- Bull By The Horns
The Modern Eldorados -- Bull By The Horns
Got The Bull By The Horns - Johnny Horton (On Stage)
Got The Bull By The Horns - Johnny Horton (On Stage)
The Battle of Bull Run
The Battle of Bull Run
Johnny Horton - Got the bull by the horns (Single Version)
Johnny Horton - Got the bull by the horns (Single Version)
Johnny Horton - Got The Bull By The Horn
Johnny Horton - Got The Bull By The Horn
johnny horton   got the bull by the horn
johnny horton got the bull by the horn
Johnny Horton -The Spectacular Johnny Horton - Full Complete Album
Johnny Horton -The Spectacular Johnny Horton - Full Complete Album